Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 11.12.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěn nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad na stanovišti kontejnerů Na Sekeře v ulici Lidická, kdy byla zjištěny mimo kontejnerové nádoby uloženy kartony tvrdého papíru z krabic, zadokumentováno, z kamerového záznamu kamery monitorující tento prostor bylo zjištěno, že k uložení těchto papírových krabic mimo kontejnerové nádoby došlo dne 9.12.23 v nočních hodinách, a bylo zjištěno vozidlo, kterým tyto papírové krabice byly do tohoto místa kontejnerového stanoviště přivezeny,provedenou lustrací zjištěn provozovatel tohoto vozidla, tomuto zaslána výzva k podání vysvětlení kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f .) z.č. 251/2016 Sb.,