Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 11.12.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškození odpadkového koše u autobusové zastávky Levý Hradec, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., vyrozuměn ředitel TS Roztoky