Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 19.12.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezena na parkovišti ČD železniční stanice Roztoky ztracená tabulka r.z. , provedena lustrace v evidenci vozidel, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že tato r.z. byla registrována na vozidlo, které má status „ zániku“ a vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, tabulka r.z. byla zajištěna a následně zaslána příslušnému referátu evidence vozidel