Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 30.12.2023 oznámeno napadení psa oznamovatelky jinými dvěma volně pobíhajícími psy v ulici Přílepská s tím, že ke zranění psa nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle ustanovení § 4 odst. 2 z.č. 251/2016 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8 /2011 Sb.