Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 2.2.2024 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru bistra MOS v Masarykově ulici – hlídka na místo, na místě zjištěn hluk, na místě hovořeno s obsluhou bistra MOS, zjednána náprava, zábava ztišena, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb.