Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 13.2.2024 oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v bytě domu v ulici Železná – hlídka na místo, na místě zjištěno, že k fyzickému napadení nedošlo, pouze ke schválnosti ze strany manžela, osoby na místě poučeni o dalším postupu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 3z.č. 251/2016 Sb. u něhož k zahájení řízení je potřeba souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku, který byl spáchaný mezi osobami blízkými