Neděle, Říjen 17, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 18.8.2021 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny – hlídka na místo, na místě provedeným šetřením bylo zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejně vzala z regálu zboží, toto si ukryla při sobě a pronesla přes pokladny aniž by na pokladně toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 18.8.2021 oznámeno oznamovatelkou, že v objektu svého rodinného domu v ulici Palackého v roztokách uslyšela z místa, kde má nainstalovaný plynový kotel dvě rány, něco jako malé výbuchy – hlídka na místo, na místo přivolán i hasičský záchranný sbor, hasiči proveden průzkum sklepních prostor, detekce úniku plynu a kontrola plynového kotce, nezjištěna závada, oznamovatelce doporučeno, aby pro jistotu zavolala servis na kontrolu kotle
 
- dne 18.8.2021 v rámci hlídkové činnosti kontrolována na parkovišti v ulici Jungmannova osoba sedící za volantem zaparkovaného vozidla tov. zn. Ford Focus, osoba v silně podnapilém stavu a spala, osoba probuzena zjištěna totožnost osoby a kde bydlí a odvedena do místa bydliště
 
- dne 17.8.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti u domu č.p. 886 v ulici Braunerova odstavené vozidlo tov. zn. Škoda 125L, evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel byl zjištěn provozovatel vozidla, a že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, výzva k odstranění vozidla vylepena na vozidlo, tato výzva zaslána i poslednímu provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 16.8.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Potoky odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Felicia combi bez r.z., nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích a evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel dle zjištěného VIN bylo zjištěno, že vozidlo je vyřazeno z provozu, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn i poslední provozovatel vozidla, výzva k odstranění vozidla vylepena na vozidlo, tato výzva zaslána i poslednímu provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 15.8.2021 oznámen újezd vozidla od BČS MOL v Přílepské ulici bez zaplacení částky za natankované palivo, provedeným šetřením zjištěno, že řidič vozidla tov. zn. Lancia natankoval naftu do palivové nádrže tohoto vozidla, neuhradil částku za natankované palivo a od BČS odjel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 15.8.2021 oznámeno porušení OZV města Roztoky o regulaci hlučných prací a to ze stavby nové školy v Přemyslovské ulici a to prací hlučným elektrickým nářadím a to v neděli, kdy je to touto OZV zakázáno– hlídka na místo, na místě zjištěno, že dělníci pokládají dlažbu a zjištěno i řezání této dlažby tzv. elektrickou flexou, na stavbě hovořeno s odpovědnou osobou, tato upozorněna na porušení OZV, tato uvedla, že práci mají povolenu od MÚ Roztoky z důvodu, že potřebují dokončit zbytek prací před zítřejší kolaudací objektu nové školy, ověřeno u vedoucího OSRM
 
- dne 14.8.2021 oznámena žádost o pomoc při otevření zabouchnutých dveří domu v ulici Lidická, kdy uvnitř domu se nacházelo samotné roční dítě – hlídka na místo, využito ustanovení § 16 z. č. 553/1991 Sb. ( oprávnění otevření bytu) a dveře se podařilo hlídce otevřít, bez poškození dveří, dítě uvnitř domu v pořádku
 
- dne 13.8.2021 v brzkých ranních hodinách oznámena žádost PČR o prověření oznámení, že v ulici Nádražní u budovy ČD se někdo pokouší navrtat nádrž zaparkovaného vozidla – hlídka na místo, na místě oznamovatel a majitel vozidla, pod vozidlem velká kaluž paliva vyteklého z navrtané nádrže, podezřelá osoba se již na místě nenacházela z místa dle svědků utekla, na místo též hlídka PČR Libčice, která si na místě převzala událost k jejich realizaci zadokumentování, na místo též hasičský záchranný sbor, který provedl zasypání palivové skvrny absorčním materiálem, provedeno opatření k zamezení dalšího vytékání paliva z poškozené nádrže, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě
 
- dne 13.8.2021 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru pozemku domu v ulici Bronzová, kde hlasitě hrála hudba a hlasitě se bavila omladina – hlídka na místo, na místě hovořeno s odpovědnou osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu, zjednána náprava, na místě klid, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL