Sobota, Květen 08, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 23.3.2021 žádost revizora PID o součinnost při zjištěni totožnosti osoby, která neměla platnou jízdenku v autobusu PID v zastávce U Rybníčku – hlídka na místo, využito ustanovení § 12 odst. 1 písm, e., f.) z.č. 553/1991 Sb. a zjištěna totožnost pasažéra bez platné jízdenky a zároveň i oprávněné osoby, která měla na zjištění totožnosti právní zájem, další postih za neplatnou jízdenku si s pasažérem řešil revizor sám
 
- dne 23.3.2021 kontrola prostoru fotbalového hřiště zjištěno porušení vládního nařízení na umělce hráli mladiství fotbal, upozorněni na porušení vládního nařízení a vykázáni z místa
 
- dne 22.3.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen klíč MUL-T-LOCK s přívěškem – čip černé barvy a s dřevěným přívěškem vyobrazující opici, nalezený klíč je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku skupina Roztoky
 
- dne 22.3.2021 oznámena krádež katalyzátoru z vozidla Škoda Felicia zaparkovaného na parkovišti v ulici Braunerova ( ke krádeži mělo dojít v době od 1.3.21 do 12.3.21), zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 22.3.2021 oznámen nález tabulky r.z. na křižovatce u Alberta, kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky, tato nalezená tabulka r.z. uložena na MP Roztoky jako nález, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka vozidla, tato vyrozuměna a nalezená tabulka r.z. jí byla předána
 
- dne 22.3.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěn nepořádek u nádob na tříděný odpad na kontejnerovém stanovišti Na Sekeře v ulici Lidická, zadokumentováno, stažen a shlédnut kamerový záznam z kamery monitorující prostor kontejnerového stanoviště, který byl vyhodnocen, zjištěno podezřelé vozidlo, ze kterého řidič vozidla vyložil odpad a tento uložil mimo kontejnerové nádoby, zjištěna r.z. tohoto vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, provozovateli zaslána výzvy k podání vysvětlení dle ustanovení § 11 z.č. 553/1991 Sb., věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb., v následujících dnech zjištěna odpovědná osoba s touto projednán výše uvedený přestupek, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 18.3.2021 oznámeno, že v obci Únětice v ulici Svatý Ján na pozemku jednoho z domů se pohybuje cizí osoba – hlídka na místo, na místě zadržena podezřelá osoba, zjištěna totožnost podezřelé osoby, provedeným šetřením bylo zjištěno, že nebylo nic odcizeno, k žádnému poškození majetku nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 16.3.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Tiché údolí v obci Únětice dlouhodobě odstavené neprovozované vozidlo tov. zn. Renault Scenic, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel, oznámeno Obecnímu úřadu Únětice
 
- dne 14.3.2021 oznámena žádost PČR o asistenci při zajištění agresivní osoby v ulici Borkovského – výjezd na místo, na místě vozidlo rychlé zdravotnické pomoci a hlídka PČR Libčice, osoba ve špatném psychickém stavu naložena do sanitního vozu a převezena do PL Bohnice
 
- dne 13.3.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení IZ 5a – obytná zóna v ulici Šebkova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL