Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 5.5.2021 oznámen nález svazku klíčů na Tyršově náměstí – nalezený svazek klíčů uložen na MP roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 4.5.2021 oznámen volně pobíhající pes v ulici Lidická v místě u restaurace Na Vrškách, kterého dovedla oznamovatelka na MP Roztoky, pes umístěn do záchytného kotce MP, prohlídkou psa zjištěna psí známka MÚ Roztoky a čip, dle této známky zjištěn majitel tohoto psa, majitel vyrozuměn, téhož dne předán si majitel nalezeného psa převzal v pořádku, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.ž. 246/1992 Sb., vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 4.5.2021 v rámci hlídkové činnosti byla provedena kontrola Tyršově náměstí v Roztokách a na tomto náměstí byl zjištěn prodejní stánek, jehož provozovatel jak bylo dalším šetřením zjištěno neměl uhrazen poplatek za zábor veřejného prostranství na MÚ Roztoky (ověřeno na OSRM MÚ Roztoky), poučen o porušení OZV města Roztoky č. 2/2020, věc přestupku vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě, vyzván k nápravě a uhrazení poplatku za zábor veřejného prostranství na MÚ Roztoky, což jak bylo později ověřeni následně učinil
 
- dne 3.5.2021 oznámeno rušení nočního klidu z jednoho z bytů bytového domu na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě zjištěno, že z jednoho z bytů ruší noční klid hlasitá televize, hovořeno s odpovědnou seniorkou, která špatně slyší a tak měla televizor nahlas, upozorněna na rušení nočního klidu, zjednala nápravu a televizi ztlumila, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 3.5.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen průkaz zdravotního pojištění VZP, nalezený průkaz odeslán na VZP ČR
 
- dne 2.5.2021 oznámeno, že v ulici V Solníkách se po pozemku majitele pohybovala cizí osoba, kterou majitel z pozemku vyhnal – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu s negativním výsledkem
 
- dne 1.5.2021 v rámci hlídkové činnosti provedena kontrola prostoru kontejnerového stanoviště Na Sekeře v ulici Lidická a byl zde nalezen odpad uložený mimo kontejnerové nádoby na tříděný odpad, zadokumentováno, později provedena kontrola kamerového záznamu kamery monitorujícího tento prostor, a bylo zjištěno, že odpad v tomto místě uložila osádka vozidla tov. zn. Volvo, zjištěna r.z. tohoto vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel toho vozidla, provozovateli vozidla zaslána výzva k podání vysvětlení, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 30.4.2021 oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici bez zaplacení za natankované palivo, provedeným šetřením zjištěno, že řidič vozidla tov. zn. Land Rover natankoval u stojanu do palivové nádrže svého vozidla pohonné hmoty v hodnotě 1 527,- Kč a poté odjel od BČS aniž by uhradil částku za natankované palivo, zjištěna r.z. vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, proveden pokus o vyrozumění provozovatele vozidla s negativním výsledkem, bude vyrozuměn v následujících dnech, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 30.4.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena pánská peněženka s obsahem osobních dokladů, platebních karet a finanční hotovosti, nalezená peněženka uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, ještě téhož dne byla nalezená peněženka předána majiteli
 
- dne 30.04.2021 v rámci hlídkové činnosti v ranních hodinách při kontrole objektu rozestavěného domu v ulici Na Vyhlídce byl zjištěn v jedná z rozestavěných místností výskyt osoby, která v tomto objektu nemá co dělat, a která zde přespávala, zjištěna totožnost této podezřelé, osoby vykázána z objektu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) z.č. 251/2016 Sb., tento přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě, v průběhu šetření provedeným vytěžením podezřelé osoby bylo zjištěno, že tato se začátkem měsíce března letošního roku vloupala do objektu opuštěného domu na území města Roztoky, kde také přespávala a kde odcizila elektrické pracovní nářadí, které následně prodala, podezřelá osoba předána přivolaným policistům PČR, kteří si převzali podezřelou osobou k jejich realizaci zadokumentování podezření z tr. činu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL