Pátek, Červen 02, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 31.3.2023 cestou PČR oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou pocházející z provozovny Bowlingu v hotelu Academic – hlídka na místo, obsluha bowlingu upozorněna na rušení nočního klidu hlasitou hudbou v jejich provozovně, hudba ztišena, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena domluvou
 
- dne 31.3.2023 oznámeno obsluhou prodejny Tesco v Lidické ulici, že v prostoru prodejny se pohybují podezřelé osoby, které předchozího dne odcizili zboží v této prodejně – hlídka na místo, nejprve na parkovišti pře prodejnou bylo zjištěno, jestli zde neparkuje podezřelé vozidlo z krádeže z předchozího dne, a bylo zjištěno, že nikoli, dále bylo provedeno šetření uvnitř prodejny , kde obsluhou prodejny byla označena podezřelá žena, která se i tentokrát pokusila odcizit zboží, byl hlídkou zajištěna, jak bylo dále zjištěno, tak druhá podezřelá osoba – muž z místa před příjezdem hlídky MP Roztoky z prodejny utekla, podezřelá žena se ke krádeži doznala, doznala se i ke krádeži z předchozího dne, předána policistům PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tr. činu krádeže dle ustanovení § 205 tr. zákoníku, provedeno místní pátrání po druhé podezřelé osobě s negativním výsledkem
 
- dne 31.3.2023 oznámeno podezření z krádeže řetízku v prostoru jednoho z bytů v DPS na nám. 5. Května – hlídka na místo, na místě kontaktovala hlídku obyvatelka jednoho z bytů, tato uvedla, že v době její nepřítomnosti jí byl odcizen řetízek ze žlutého kovu s přívěškem, při prohlídce nebylo zjištěno násilné vniknutí do bytu oznamovatelky, po delším hledání, předtím než byly na místo přivolána hlídka PČR Libčice, byl tento řetízek nalezen zapadlý v koberci na podlaze místnosti
 
- dne 30.3.2023 oznámena krádež v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelé osoby odjeli z místa vozidlem tov. zn. Škoda Fabia, provedeným šetřením zjištěno, že podezřelé osoby v prostoru prodejny vzali z mrazáku zmrzlinu ve větším množství toto si uložili do košíku a projeli vstupem do prodejny, když využili toho, když jiné osoby vstupovali do prodejny, vyjeli s nákupním košíkem na parkoviště, a obsah tohoto uložili do zavazadlového prostoru zaparkovaného vozidla, poté z místa odjeli aniž by zboží uhradili na prodejně, vzhledem k výši způsobené škody byla věc kvalifikována jako podezření z tr. činu krádeže dle § 205 tr. zákoníku, provedeným šetřením byla zjištěno tovární značka vozidla, barvy, i r.z., věc si převzala PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tr. činu krádeže
 
- dne 30.3.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěna havárie vozidla tov. zn. Škoda v Lidické ulici v místě v úrovni Hechtu, odstavené havarované bylo v jízdním pruhu, provedeno usměrňování dopravy, vozidlo odtahovou službou odstraněno
 
- dne 28.3.2023 v rámci hlídkové činnosti kontrolována na travnatém pozemku poblíž ulice Nad Rybníkem v obci Únětice osádka dodávkového vozidla, která vykládala z vozidla odpad na hromadu, jednalo se o různý materiál, staré elektrospotřebiče apod., byla zjištěna totožnost těchto osob, jak bylo provedeným šetřením zjištěno, tak věci ukládali na cizí pozemek, a také provedeným šetřením bylo zjištěno, tak v tomto místě byla tzv. černá skládka založena již přes několika dny, jedna z osob se doznala k tomu, že tyto odložené věci jsou jeho, tato osoba byla upozorněna na porušení zákona o odpadech a byla vyzvána k tomu, aby předmětný odpad z cizího pozemku odklidila a to ještě téhož dne, následujícího dne byla provedena kontrola předmětného pozemku a bylo zjištěno, že část věcí ještě na místě zůstala a nebyla uklizena, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 117 odst. 1 písm. h) z.č. 541/2020 Sb., o odpadech
 
- dne 27.3.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Havlíčkova odstavené vozidlo tov. zn. Renault Megane, bez tabulek r.z., vozidlo nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedeným šetřením zjištěna r.z., které patří na vozidlo, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tomuto zaslána taktéž výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 24.3.2023 oznámeno napadení mezi dvěma muži a poškození zaparkovaného vozidla na parkovišti v ulici Obránců míru – hlídka na místo, na místě již klid, na místě zjištěno, že došlo ke rvačce dvou mužů a to na základě parkování vozidla patřící jednomu z mužů, při této rvačce došlo k poškození zaparkovaného vozidla patřící jiné třetí osobě, na místo přivolána hlídka PČR, která si na místě převzala událost k jejich realizaci zadokumentování podezření z tr. činu poškozování cizí věci, na místo též přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která ošetřila na místě jednoho z účastníků rvačky
 
- dne 22.3.2023 oznámena žádost PČR d spolupráci při ověření oznámení pobodání osoby v bytě domu v ulici Svatý Ján v obci Únětice – hlídka na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, na místě hlídku kontaktovala oznamovatelka, která zároveň byla osobou podezřelou, poškozený se v době příjezdu hlídka na místo na místě nenacházel, podezřelá žena cizí státní příslušnosti se doznala, že po předchozí hádce se svým manželem, tohoto bodla nožem do nohy, tento poté z bytu odešel a odjel svým vozidlem pryč, podezřelá žena zajištěna, provedeno pátrání po poškozeném a jeho vozidle, na místo též další hlídky PČR a rychlá zdravotnické záchranná služba, nakonec se poškozený vrátil do místa svého bydliště s ovázanou ránou, na místě si ho převzal do péče lékař a osádka sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci, sanitním vozidlem byl poté převezen do nemocničního zařízení FN Motol, na místě si událost převzala PČR Libčice k jejich další realizaci zadokumentování podezření z tr. činu ublížení na zdraví
 
- dne 17.3.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěna havárie vozidla tov. zn. Škoda na křižovatce ulic Lidická x Lederova, bez zranění, pouze hmotná škoda na vozidle a zeleni, na místo přivoláni policisté Skupiny dopravních nehod PČR Praha- venkov, kteří si převzali na místě dopravní nehodu k jejich realizaci zadokumentování, na místo též pracovníci TS Roztoky, kteří provedli zasypání olejové skvrny, na místo přivolán též zástupce majitele poškozeného pozemku, tj. firmy Talora
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL