Pondělí, Červen 01, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 14.5.2020 oznámen nález peněženky s doklady na Tyršově náměstí, uloženo na MP Roztoky jako nález, proveden pokus o vyrozumění přes strážníky městské policie v místě bydliště majitelky peněženky
 
- dne 14.5.2020 v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici U Školky řidič vozidla tov. zn. VW Golf, který při řízení vozidla držel v ruce mobilní telefon a telefonoval, při řešení přestupku nesouhlasil s přestupkem a tak byl s tímto přestupcem sepsáno oznámení o přestupku s tím, že přestupek bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání
 
- dne 10.5.2020 oznámena žádost PČR o pomoc při řešení oznámení o agresivním cestujícím ve vlakové soupravě přijíždějící od Kralup do železniční zastávky Roztoky – hlídka na místo, na místě zjištěn křik ze zadního vagonu soupravy, zde zjištěn výskyt agresivního muže, který byl držen dvěma cestujícími, jak bylo zjištěno, tak tato osoba napadala a urážela ostatní cestující a i průvodčího, hlídka MP si osobu převzala a vzhledem k tomu, že se k hlídce choval agresivně vyhrožoval jí zabitím a jednoho člena hlídky MP Roztoky napadl, bylo využito ustanovení § 18 z.č. 553/1991 Sb. a byly této osobě přiloženy pouta jako donucovací prostředek, agresivní osoba byla připoutána v prostoru nádraží ke vhodnému předmětu, na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, která si agresivní osobu převzala a převzala si i celou událost k jejich realizaci zadokumentování jako podezření z trestného činu výtržnictví, ke zranění osob nedošlo
 
- dne 9.5.20 oznámena žádost PČR o pomoc při pátrání po osobě v tísní, která se dle oznámení měla nacházet někde v prostoru serpentiny – provedeno místní pátrání, a mladistvá dívka nalezena na travnaté ploše v prostoru serpentiny, osoba bez zranění, jevila známky nějaké psychické újmy, na místo též hlídka PČR Libčice, která si událost na místě převzala k jejich realizaci zadokumentování, přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která převezla mladistvou dívku do nemocničního zařízení FN Motol na základní vyšetření
 
- dne 9.5.2020 oznámena mrtvá kočka na ulici Máchova – hlídka na místo, na místě zjištěna mrtvá kočka, která byla pravděpodobně sražená vozidlem, tato byla z komunikace odklizena s tím, že bude odevzdána ke kafilérní likvidaci MVDr, Šavrdovi, mezitím se přihlásila majitelka této kočky, které byla mrtvá kočka předána
 
- dne 9.5.2020 oznámena krádež zboží v prodejna Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny vzala zboží z prodejního regálu a toto přes oddělení zeleniny, aniž by zboží u pokladny zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 9.5.2020 oznámena krádež zboží v prodejna Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny vzala zboží z prodejního regálu a toto zboží uložila do batohu a pronesla před pokladnu, aniž by zboží u pokladny zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 9.5.2020 cestou PČR oznámena žádost o pomoc při pátrání pohřešovaného seniora, který odešel z LDN nemocnice RHG a nevrátil se, provedeno místní pátrání dle získaného popisu byl zjištěn jeho výskyt v Tichém údolí, osoba odvezena zpět do zařízení LDN RHG v Tichém údolí a předán personálu
 
- dne 9.5.2020 oznámeno vloupání do sklepních kójí bytového domu v ulici Lederova – hlídka na místo, zajištění místa a předání místa hlídce PČR Libčice, která si převzala místo k zadokumentování tr. činu krádeže vloupáním
 
- dne 7.5.2020 oznámeno narušení občanského soužití mezi nájemníky bytového domu v ulici Braunerova - hlídka na místo, na místě klid, zjištěno že došlo k urážení mezi sousedy, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL