Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 13.7.2022 oznámen nález tabulky r.z. v prostoru parkoviště v místě Na Sekeře v ulici Lidická, tuto tabulku r.z. donesla oznamovatelka na MP Roztoky, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, na jaké vozidlo je tato r.z. evidována a byl zjištěn provozovatel tohoto vozidla, tento byl vyrozuměn a nalezená tabulka r.z. mu byla předána
 
- dne 11.7.2022 oznámena žádost revizora Dopravních podniků hl. města Prahy, žádost o spolupráci při řešení dvou pasažérů bez platné jízdenky v linkovém autobusu PID - linka č. 340, jedoucího z Prahy, kdy v době oznámení přijíždějí do stanice Roztoky - Tyršovo náměstí - hlídka na místo, na místě hlídku MP Roztoky kontaktoval výše uvedený revizor, který prováděl kontrolu v tomto autobuse společně se svým kolegou, tito označili cestující bez platného jízdního dokladu, kteří odmítali předložit revizorů doklady totožnosti, dle jejich platných dokladů byla zjištěna totožnost těchto osob, osobní údaje byly předány výše uvedeným revizorům k jejich dalším úkonům., využito ustanovení § 12 z.č. 553/1991 Sb.
 
- dne 11.7.2022 oznámeno úmrtí v prostoru chatky zahrádkářské kolonie U Zastávky v ulici Plavidlo – hlídka na místo, na místě osádka rychlé zdravotnické pomoci, na místě konstatována smrt nalezené osoby, zajištění místa, předáno na místě PČR Libčice
 
- dne 11.7.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka Dopravního podniku hl. m. Prahy vydaná nezletilé osobě, tato zajištěna na MP Roztoky jako nález, provedenou lustrací v evidenci obyvatel zjištěno bydliště nezletilé osoby, zjištěn telefonický kontakt na zákonného zástupce nezletilé osoby a tento o nálezu průkazky vyrozuměn
 
- dne 11.7.2022 oznámena zmatená seniorka v prostoru pobočky České pošty na Tyršově náměstí, která odmítá opustit veřejnosti přístupné prostory této pobočky v době, kdy má být tato pobočka uzavřena – hlídka na místo, na místě zjištěna seniorka, která se domáhala vydání finanční částky – důchodu, provedeným šetřením, od zaměstnankyně České pošty však bylo zjištěno, že důchodová částka jí již na poštu nechodí, ale chodí na její zřízený účet, a že tato seniorka má určenou opatrovnici, od zaměstnankyně České pošty byl získán kontakt na opatrovnici seniorky, se kterou bylo telefonicky hovořeno a tato výše uvedené potvrdila s tím, že pravidelně seniorku navštěvuje, nakupuje jí a stará se o její platby, seniorce toto vysvětleno s tím, že jí opatrovnice následující den navštíví, seniorka byla odvezena do místa bydliště
 
- dne 9.7.2022 oznámena krádež květináče s obsahem s umělou květinou ve společných prostorách bytového domu v ulici Lederova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 6.7.2022 oznámeno porušení OZV o regulaci klidu na stavbě RD v ulici Ke Kocandě, kde byly prováděny hlučné práce, ačkoli je to v den státního svátku zakázáno – hlídka na místo, na místě kontaktováni zahraniční dělníci, kteří byli upozorněni na porušení OZV, vyzváni k ukončení těchto hlučných prací, stavební práce byly ukončeny, na místě vyřešeno domluvou
 
- dne 5.7.2022 oznámeno rušení nočního klidu v oblasti ulice Sedláčkova - hlídka na místo, na místě zjištěno že na zahradě rodinného domu je soukromá oslava, majitel upozorněn na rušení nočního klidu, zjednána náprava, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 5.7.2022 oznámeno PČR OOP Libčice, že na parkovišti u muzea, je vozidlo Škoda, které má otevřené dveře - hlídka na místo, provedena kontrola vozidla, vozidlo bez známek vloupání, dveře a vozidlo následně hlídkou uzavřeno
 
- dne 5.7.2022 oznámeno, že naproti nové základní škole v bývalé Barumce kde má stát nová hala, dochází k porušení OZV o regulaci hluku, kde jsou prováděny hlučné práce, ačkoli je to v den státního svátku touto OZV zakázáno – hlídka na místo, na místě zjištěno, že zde navážejí bagrem kamenitou drť pro podklad na výstavbu haly a tu následně srovnávají do roviny, na místě hovořeno s vedoucím stavby, tento upozorněn na porušení OZV, že je státní svátek a nelze provádět žádné hlučné práce, vyzván k ukončení těchto prací, práce byly ukončeny
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL