Sobota, Listopad 28, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 29.10.2020 oznámení poškozené skleněné výplně vstupních dveří do bytového domu v ulici Masarykova – hlídka na místo, zadokumentováno, provedeným šetřením zjištěna podezřelá osoba, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 29.10.2020 oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici bez uhrazení částky za natankované palivo, kterého se dopustil řidič os. automobilu tov. zn. Škoda Octavia, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatelka vozidla, tato kontaktována, dlužná částka za natankované palivo uhrazena na BČS provozovatelkou vozidla
 
- dne 28.10.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěna otevřené vrátka na pozemek opuštěné vily v Tichém údolí, provedena kontrola pozemku a objektu vily z venkovní strany , vyrozuměn majitel pozemku, neboť vstupní vrátka nešly zavřít
 
- dne 27.10.2020 oznámen nález OP, nalezený OP uložen na MP jako nález, zjištěna majitelka, majitelce nalezený OP předán
 
- dne 26.10.2020 oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v bytovém domě v ulici Masarykova – hlídka na místo, na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 26.10.2020 oznámen nález dokladů na Tyršově náměstí, nalezené doklady uloženy na MP jako nález, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna, téhož dne majitelce předány nalezené doklady
 
- dne 26.10.2020 oznámen nález ŘP na Tyršově náměstí s tím, že oznamovatelka tento donesla na MP Roztoky, nalezený ŘP uložen na MP jako nález , provedenou lustrací v dostupných evidencích zjištěno bydliště osoby, na kterou byl vydán nalezený ŘP, proveden pokus o vyrozumění cestou MP Praha 9
 
- dne 21.10.2020 oznámeno poškození zvonku a poštovní schránky u domu v ulici Zvoncová – hlídka na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 20.10.2020 oznámeno porušení nařízení vlády o povinnosti nošení ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty v uzavřených prostorech a to konkrétně v prodejně Albert na Tyršově náměstí – hlídka na místo, podezřelá osoba již na místě nebyla, provedeno místní pátrání v okolí prodejny dle získaného popisu podezřelé osoby s negativním výsledkem, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b.) z.č. 258/2000 Sb, vyžádán kamerový záznam z prostor prodejny Albert
 
- dne 20.10.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na parkovišti v ulici Najdrova odstavené vozidlo tov. zn. Chrysler PT Cruiser, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k nápravě nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedena lustrace v evidenci vozidel, zjištěn provozovatel vozidla, tomuto zaslána také výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL