Čtvrtek, Leden 21, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.1.2021 oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí – hlídka na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 8.1.2021 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny vyndala zboží z regálu, toto zboží si schovala pod bundu a prošla přes pokladny aniž by zboží zaplatila, ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 8.1.2021 oznámeno poškození pneumatika vozidla tov. zn. VW Tuareg, zaparkovaného u křižovatky ulic Obránců míru x Braunerova – hlídka na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 7.1.2021 v nočních hodinách cestou PČR oznámeno, že v kolejišti v prostoru železniční stanici sedí na kolejích neznámá osoba – hlídka na místo, na místě zjištěna v kolejišti sedící mladou ženu, tato vyvedena hlídkou z kolejiště, jako důvod proč sedí v kolejišti uvedla, že se pohádala do s matkou, po zásahu hlídky MP Roztoky projel po koleji na, které osoba seděla nákladní vlak, na místo též hlídka PČR Libčice, která si převzala osobu k zadokumentování celé události, šetření na místě bylo zaměřeno zejména na pohnutku, proč osoba tak jednala, zda-li nechtěla spáchat sebevraždu, to že by se jednalo o pokus o sebevraždu se nepodařilo policistům prokázat, k tomu osoba uvedla, že spáchat sebevraždu nechtěla, že nevěděla co jí to v rozčílení napadlo, že se posadila do kolejiště, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z.č. 266/1994 Sb., o drahách, a dále porušení vládního nařízení zákaz vycházení po 21-té hodině
 
- dne 5.1.21 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen starší tlačítkový mobilní telefon zn. Sony, model CMO-j70, nalezený MT je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku skupina Roztoky
 
- dne 5.1.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 15-ti kusů klíčů, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku skupina Roztoky
 
- dne 4.1.2021 v brzkých ranních hodinách oznámena žádost PČR o prověření oznámení, že v ulici Obránců míru se někdo údajně pokouší vloupat do rodinného domu – hlídka na místo, na místě hlídka kontaktována oznamovatelkou, s touto provedena obhlídka objektu jejího domu, nezjištěno žádné násilné vniknutí, či poškození objektu, v okolí nebyl zjištěn výskyt žádné cizí osoby
 
- 4.1.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v obci Únětice v ulici Rýznerova vedle kostela odstavené dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Škoda Felicia, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla a zjištěno, že vozidlo je nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, oznámeno OÚ Únětice
 
- dne 4.1.2021 oznámeno, že v prostoru pod schody za čističkou odpadních vod v Roztokách se v řece Vltava nacházejí dvě uhynulé labutě - hlídka na místo, kde zjištěno, že labutě se nacházejí cca 1m od břehu, kdy se jedná o strmý a špatně přístupný břeh, z tohoto důvodu byl na místo přivolán vůz HZS, který hlídce MP Roztoky pomohl dostat uhynulé labutě na břeh, uhynulé labutě byly převezeny do Státního veterinárního ústavu v Praha 6 - Suchdol, důvod k převozu do veterinárního ústavu byl ten, že se jednalo o hromadný úhyn, tj. 2 a více kusů a je zde potřeba další šetření.
 
- dne 31.12.2020 oznámeno, že se po Tyršově nám. pohybují 3 mladí muži, kteří dělají nepořádek tím, že kopou do značek – hlídka na místo, na místě zjištěny 3 osoby v podnapilém stavu, které se vraceli domů, obhlídkou místa nezjištěno žádné poškození dopravního značení ani jiných věcí, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL