Čtvrtek, Červen 27, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 18.6.19 oznámeno napadení řidiče vozidla jiným řidičem mezi řidiči na parkovišti u prodejny Albert- výjezd na místo, na místě se nacházela již pouze poškozená osoba, provedeným šetřením bylo zjištěno, že jemu neznámá osoba ho udeřila pěstí do obličeje a poté mu ještě udeřila do vozidla, zajištěni svědci události, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7odst. 1 písm. b.), c.) – bod 4 z. č. 251/2016 Sb.
 
- dne 18.6.19 vyžádána součinnost s PČR při pátrání po odcizeném mobilním telefonu, který byl odcizen nebo ztracen předchozího dne na území Prahy a dnešního dne byl lokalizován na adrese jedná z nemovitostí v ulici Chelčického, na místo hlídka PČR OOP Libčice, která si věc převzala k řešení, nakonec mobilní telefon nalezen
 
- dne 18.6.19 oznámení o ženě ležící na parkovišti u Alberta- výjezd na místo, vzhledem k podezření na intoxikaci ženy, přivolána RZS, která ženu převezla do FN Motol
 
- dne 16.6.19 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Jungmannova, kterého oznamovatelka přivedla na MP, umístění psa do kotce, zjištění majitele, pes vydán bez závad, řešeno jako přestupek dle § 27 odst. 1 písm. q.) z.č. 246/1990 Sb.
 
- dne 16.6.19 oznámení o rušení nočního klidu v prostoru fotbalového hřiště - výjezd na místo, na místě zjištěna hlučná zábava, odpovědná osoba na místě upozorněna na rušení nočního klidu, zábava ztišena, vyřešeno na místě domluvou
 
- dne 16.6.19 oznámeno, že v nočních hodinách na Husově nám. došlo k poškození OA, předáno SDN PČR, spolupátrání po pachateli, předán poznatek k možnému pachateli
 
- dne 16.6.19 oznámeno, že na Žalovské zastávce ČD nefungují závory. Hlídkou MP Roztoky zjištěno, že se jedná o závadu v důsledku problémů s jednou tratí na trase Libčice - Roztoky. Věc oznámena SŽDC a PČR, sjednána náprava.
 
- dne 16.6.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezeno pouzdro se slunečními brýlemi, nalezené pouzdro včetně obsahu je uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a Města Roztoky.
 
- dne 15.6.19 oznámeno rušení nočního klidu v ulici Lederova - výjezd na místo, zjištěno že si majitelé pouštějí hlasitou hudbu, upozorněno na rušení nočního klidu, vyzváni k vypnutí hudby, tak učinila. Věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 14.6.19 oznámena nebezpečná jízda vozidla na Tyršově náměstí, které objíždělo autobus a ohrozilo ostatní účastníky silničního provozu, zadokumentováno, věc přestupku v dopravě oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL