Pátek, Listopad 15, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

Dne 25.10.19 oznámena krádež dámské peněženky s obsahem finanční hotovosti, dokladů a platební karty v objektu Cafe-baru Eiffel na Tyršově náměstí, předáno PČR Libčice, jako podezření z přečinu neoprávněného držení platební karty
 
Dne 25.10.19 oznámena exkrementy potřísněná zídka oplocení domu v ulici Zaorálkova – hlídka na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c.) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb.
 
Dne 25.10.19 oznámena schválnost ze strany souseda v ulici Třebízského, který vypustil vodu z bazénu na pozemek oznamovatele, kdy došlo k rozbahnění pozemku – hlídka na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c.) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb.
 
Dne 24.10.19 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na Tyršově náměstí parkování dvou vozidel na vyhrazeném parkovišti pro autobusy u hotelu Academic s tím, že autobus, který přivezl hosty hotelu nemá, kde zaparkovat, zjištěn provozovatel jednoho z vozidel, tento vyrozuměn a přeparkoval si vozidlo na jiné místo, s tímto řešen přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k.) z.č. 361/200 Sb., u druhé vozidlo vyřešeno umístěním výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku za stěrač tohoto vozidla, autobus zaparkoval na uvolněné místo
 
Dne 24.10.19 oznámeno napadení nezletilé osoby na pozemku Základní školy Zdeňky Braunerové před školní budovou ze strany jiného žáka této základní školy, a následného vyhrožování tohoto žáka poškozenému na Tyršově náměstí v Roztokách - oznamovatelka se dostavila se zraněným synem na MP Roztoky, dohodnuto s oznamovatelkou, že navštíví se synem lékaře na dětském oddělení FN Motol, zadokumentování a předání celé události PČR Libčice k jejich realizaci podezření z tr. činu ublížení na zdraví a výtržnictví, provedeno místní pátrání po podezřelé nezletilé osobě
 
Dne 24.10.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena „Lítačka“ , zjištěna majitelka, majitelce nalezená „Lítačka“ následujícího dne předána
 
Dne 23.10.19 v rámci hlídkové činnosti v ulici Na Pomezí byla kontrolována osoba, u které při kontrole bylo zjištěno, že jde o osobu, která prochází databází pátrání po osobách, osoba na místě předána přivolané hlídce PČR Libčice k jejich dalšímu opatření s touto hledanou osobou
 
Dne 23.10.19 oznámen újezd vozidla tov. zn. Ford Focus z BČS Mol v Přílepské ulici aniž by řidič vozidla zaplatil za natankované palivo – naftu a to ze dne 21.10.19 – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 8 odst. písm. a.) - bod 1 z.č. 251/2016 Sb., dle zjištěné r.z. vozidla zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozuměn, následujícího dne dlužnou částku uhradí s tím, že k nezaplacení částky za natankované palivo nedošlo jeho úmyslným jednáním
 
Dne 23.10.19 oznámeno, že na linku 158 vlakvedoucí vlakové soupravy dopravní společnosti Arriva vlaky s.r.o. žádá o pomoc při řešení cestujícího bez platné jízdenky ve vlakové soupravy, která přijíždí od Prahy do železniční stanice Roztoky – hlídka na místo, na místě hlídka kontaktována vlakvedoucím, tento označil cestujícího bez platného jízdního dokladu, která jakmile k ní přistoupila hlídka MP a chtěla po něm předložit doklad totožnosti, tak začala ustupovat a dala se na útěk, osoba hlídkou v prostoru železniční stanice zadržena, zjištěno, že jde o osobu cizí státní příslušnosti bez dokladů totožnosti, osoba předána přivolané hlídce PČR Libčice k provedení jejich úkonů ke zjištění totožnosti této osoby, jízda bez platného jízdního dokladu kvalifikována jako podezření z přestupku dle § 37 odst. 5 písm. b.) z.č. 266/1994 Sb., o drahách
 
Dne 22.10.19 v rámci hlídkové činnosti nalezen na Levohradeckém náměstí igelitový pytlík s obsahem klíče s popiskou červené barvy, a které je napsáno Hrob Žalov, a s krabičkou zápalek, nalezené věci uloženy na MP Roztoky, nález bude zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a Města Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL