Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 30.01.20 oznámeno napadení oznamovatele psem v prostoru lesa v oblasti Velkého Háje – hlídka na místo, na místě zjištěno, že oznamovatel byl na procházce ze Suchdola a šel směrem do Roztok po lesní cestě, když v lese k němu přiběhli dva volně pobíhající psi, jeden z psů k oznamovateli přiběhl a kousl ho přes rukáv bundy do ruky a způsobil mu zhmožděniny a drobné oděrky, oznamovatel se ubránil a mezitím přišla majitelka psů, která si psy odtáhla, s oznamovatelem se však nechtěla vůbec bavit, a odešla i se psi směrem na Suchdol, provedeno místní pátrání dle získaného popisu po ženě se psy s negativním výsledkem, oznamovatel poučen o dalším postupu
 
- dne 30.01.20 oznámeno znečišťování veřejného prostranství na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě zjištěna podezřelá žena, která byla hlučná a rozhazovala odpadky z košů, vyzvána k zanechání svého jednání, tak učinila, dále vyzvána k úklidu nepořádku, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb., ( znečišťování veřejného prostranství)
 
- dne 30.01.20 oznámeno odcizení měděného svodu okapu s koleny z domu v ulici Čechova – hlídka na místo, vzhledem k výši způsobené škody uvedené majitelkou domu, věc předána PČR libčice, která se dostavila na místo, jako podezření z přečinu krádeže
 
- dne 30.01.20 oznámen únik motorového oleje z dodávkového vozidla Peugeot na komunikaci v ulici Masarykova – hlídka na místo, na místě zjištěna olejová skvrna o délce cca 20 metrů, tato vznikla únikem motorového oleje z poškozené olejové vany vozidla Peugeot Expert, na místě hasičský záchranný sbor, který provedl zasypání olejové skvrny absorčním materiálem, zadokumentováno, vyrozuměn ředitel TS Roztoky k provedení následného úklidu komunikace
 
- dne 30.01.20 oznámena sebevražda oběšením v jednom z bytů objektu DPS na Náměstí 5. Května – hlídka na místo, zajištění místa, přivolána PČR, která si převzala událost k jejich zadokumentování
 
- dne 29.01.20 oznámeno znečišťování veřejného prostranství v ulici Přemyslovská vedle prodejny potravin, kdy osoba vyhazuje odpadky z popelnic – hlídka na místo, na místě zastižena podezřelá osoba, vyzván k úklidu poházených odpadků, tak osoba učinila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 28.01.20 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny vzala zboží z regálu a toto zboží pronesla přes oddělení zeleniny, aniž by toto zboží u pokladny zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené věci vrátila na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení §8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 28.01.20 oznámen nález dětské koloběžky v Opletalově ulici ze dne 26.1.20, nalezená koloběžka uložena na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky, na facebooku skupina Roztoky zveřejnila nález 26.1.20 oznamovatelka
 
- dne 27.01.20 oznámeno ve večerních hodinách, že v prostoru podzemních garáží a chodby bytového domu na Tyršově náměstí se pohybují cizí osoby, které v tomto domě nebydlí – hlídka na místo, prostory bytového domu prohledány, ale v prostoru domu se žádné cizí osoby nenacházely, dle získaného popisu od oznamovatele bylo provedeno místní pátrání v okolí a výskyt podezřelých osob byl zjištěn na Tyršově náměstí, osoby kontrolovány a pří kontrole zjištěno, že jedna z osob bydlí ve jednom z vchodů bloku těchto bytových domů
 
Dne 27.01.20 nález „Lítačky“ ve schránce důvěry MP Roztoky, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna, v následujících dnech majitelce „lítačka“ předána
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL