Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 14.2.2024 oznámeno vedoucím OŽP MÚ Ro, že v lese u železniční trati v místě u Lukešáku došlo ke neoprávněnému pokácení stromů na pozemku Města Roztoky – hlídka na místo společně s vedoucím OŽP MÚ Ro, místo zadokumentováno, ale vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 13.2.2024 oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v bytě domu v ulici Železná – hlídka na místo, na místě zjištěno, že k fyzickému napadení nedošlo, pouze ke schválnosti ze strany manžela, osoby na místě poučeni o dalším postupu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 3z.č. 251/2016 Sb. u něhož k zahájení řízení je potřeba souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku, který byl spáchaný mezi osobami blízkými
 
- v dne 10.2.2024 nočních hodinách oznámeno, že se dvě osoby snaží dostat do kontejneru na elektroodpad na stanovišti kontejnerů Na Sekeře v lidické ulici – hlídka na místo, na místě zadrženy dvě osoby, zjištěna totožnost těchto osob, na místo se dostavila následně i hlídka PČR Libčice, která si na místě obě osoby převzala k jejich realizaci zadokumentování události jako podezření z tr. činu pokusu krádeže vloupáním
 
- dne 10.2.2024 oznámeno narušení občanského soužití v ulici Vltavská, v místě v blízkosti Bikeparku – hlídka na místo, na místě již klid
 
- dne 9.2.2024 oznámeno volné pobíhání psa v Tichém údolí v místě parkoviště u Maxmiliánky a s tím, že oznamovatelka tohoto psa – rasa Australský ovčák odchytla – hlídka na místo, na místě hlídka od oznamovatelky převzala nalezeného psa, tento umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, u psa prohlídkou se nepodařilo zjistit čip, tento nalezen až později při předání psa majiteli a to na základě jeho tvrzení, že pes je čipován, skutečně čip měl, nález zveřejněn na facebooku – skupina Roztoky, Živé Únětice a suchdolské facebookové stránky, zjištěn majitel, tento se dostavil na MP Roztoky a jeho nalezený pes mu byl předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 2346/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 8.2.2024 oznámen nález tzv. chytrých hodinek na autobusové zastávce na Tyršově náměstí, které oznamovatelka donesla na MP Roztoky, nalezené hodinky uloženy na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 7.2.2024 v rámci hlídkové činnosti bylo na parkovišti v ulici Obránců míru nalezeno odstavené evidentně dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Peugeot, kterému chybí jedna tabulka r.z. a je nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, nebo ke zjednání nápravy, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel tohoto vozidla, tomuto taktéž zaslána výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 6.2.2024 oznámeno osobně na MP Roztoky v denní dobu rušení nočního klidu, ke kterému došlo v noční době před oznámením, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu), podezřelá osoba vyzvána písemně k podání vysvětlení k předmětné věci, v následujících dnech se dostavila na MP Roztoky, ke spáchání přestupku se doznala, věc výše uvedeného přestupku s ní byl vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 6.2.2024 oznámení, že v ulici Obránců míru spadla větev ze stromu na vozidlo zaparkované na parkovišti, a že strom ze kterého tato větev spadla se nachází na pozemku města Roztoky – hlídka na místo, zadokumentováno, oznamovatel poučen o dalším postupu, že se z případnou náhradou musí obrátit na MÚ Roztoky, a že událost je u nás zadokumentována
 
- dne 6.2.2024 oznámeno znečištění řeky Vltavy vytékající nečistotou z místa ČOV – hlídka na místo, zadokumentováno na místo, vedení města Roztoky, vedení VÚAB Pharma, vedení ČOV firmy SVAK, dále na místo Inspekce životního prostředí, která si událost na místě převzala
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL