Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 28.4.2021 oznámen nález jízdního kola zn. Engine Jupiter ve spojovací uličce mezi ulicemi Haškova a Olbrachtova, nalezené jízdní kolo uloženo na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 27.4.2021 oznámen nález peněženky s obsahem platební karty nalezené na ulici Masarykova, nalezená peněženka uložena na MP Roztoky jako nález, dle místní a osobní znalosti strážníků MP Roztoky zjištěn majitel této peněženky a nalezená peněženka mu byla předána
 
- dne 27.4.2021 oznámeny rozházené hřebíky na zemi v ulici Kozí v obci Únětice v místě, kde projíždí kolaři, vzhledem k tomu, že toto se opakuje naposledy v loni v létě taktéž v tomto místě byly rozházeny hřebíky a došlo k poškození plášťů několika jízdních kol je spatřován oznamovatelkou v jednání neznámého pachatele úmysl, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 27.04.2021 v rámci hlídkové činnosti v ranních hodinách nalezeno u dětského hřiště v ulici Obránců míru opuštěné dětské jízdní kolo zn. Superior 24Paint, nalezené jízdní kolo uloženo na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky, téhož dne zjištěna majitelka, majitelce nalezené jízdní kolo předáno
 
- dne 26.4.2021 oznámena propadlá vozovka v ulici Chalupeckého – předáno řediteli TS Roztoky, který na místě učinil opatření
 
- dne 26.4.2021 oznámena žádost PČR Libčice o součinnost při řešení konfliktu mezi pasažéry ve vlakové soupravě ČD přijíždějící do železniční stanice Roztoky směrem od Kralup – hlídka na místo ( železniční stanice Roztoky), na místě zjištěny osoby mezi kterými vznikl konflikt, na místo též hlídka PČR Libčice, která si na místě událost převzal k jejich zadokumentování události jako podezření z přestupku proti občanskému soužití
 
- dne 25.4.2021 oznámeno porušení OZV města Roztoky o regulaci hluku při práci s hlučným elektrickým nářadím na pozemku domu v ulici Jana Palacha v době, kdy je to OZV zakázáno, tj. v neděli – hlídka na místo, na místě hovořeno s dělníky, tito upozornění na porušení OZV a vyzváni ke zjednání nápravy, čemuž vyhověli a hlučné práce ukončili, věc přestupku vyřešena na místě domluvou
 
- dne 24.4.21 oznámeno rušení nočního klidu z jednoho z bytů v bytovém domě v ulici Najdrova – hlídka na místo, na místě zjištěn hluk hlasitou hudbou a hlasitou mluvou z jednoho z bytů, hovořeno z odpovědnou osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu a vyzvána ke zjednání nápravy hudba a hovor ztišeni, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 24.4.2021 oznámeno, že v ulici Tiché údolí byla nalezena 9-letá dezorientovaná holčička, která neví kde je a která se ztratila svým rodičům – hlídka na místo, na místě od nezletilé holčičky zjištěna její totožnost, tato nevěděla telefonní spojení na svoje rodiče, provedenou lustrací v pátrání zjištěno, že tato nezletilá osoba v pátrání není, provedenou lustrací v evidenci obyvatel zjištěno bydliště nezletilé holčičky na Praze 9, v průběhu provádění šetření k rodičům nezletilého děvčete se na místo dostavila její matka, která uvedla, že se jí dcera ztratila během cyklovýletu, dítě si v pořádku převzala
 
- dne 23.4.2021 oznámen nález peněženky s doklady v serpentině v ulici Lidická, kterou oznamovatel donesl na MP Roztoky, peněženka s doklady uložena na MP Roztoky jako nález, proveden pokus o vyrozumění cestou Městské policie Sezimovo Ústí
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL