Pátek, Leden 18, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 20.12.18 nález klíče na klíčence ve schránce důvěry MP Roztoky, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- dne 19.12.18 v nočních hodinách oznámeno v pozdních nočních hodinách poškození pneumatiky autobusu Karosa, zaparkovaného v ulici Žirovnického – vzhledem k výši způsobené škody věc předána PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování přečinu poškozování cizí věci
 
- dne 19.12.18 cestou PČR oznámeno v brzkých ranních hodinách narušení občanského soužití v bytě na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místo se dostavila i hlídka PČR Libčice, provedeným šetřením na místě zjištěno, že podnapilá osoba napadala svojí družku, a to i v době kdy obě hlídky byly na místě, opakovaně neuposlechl výzvy a pokračoval v protiprávním jednání, byl zadržen a převezen na PČR do Libčic, která pokračovala v další realizaci zadokumentování tohoto protiprávního jednání podezřelé osoby
 
- dne 18.12.18 oznámeno znečištění potoka v ulici Potoky- výjezd na místo, na místě zjištěno, že voda potoka je znečištěna a voda je obarvena na bílo a to od místa v úrovni novostavby domu v ulici Potoky, provedeno šetření k zjištění původu znečištěni, byla zjištěna podezřelá osoba, která se doznala k tomu, že v potoce vyplachovala kbelíky od vápna a lepidla a následkem toho došlo ke znečištění potoka, byl poučen, že se jedná o vodní zdroj a že se tímto dopustil přestupku proti zákonu z.č. 254/2001 ( § 6 odst. 3)
 
- dne 18.12.18 v ranních hodinách provedena kontrola opuštěného objektu domu v ulici Obránců míru, uvnitř objektu objevena podezřelá osoba, která neoprávněně vnikla do této opuštěné nemovitosti, tato osoba zajištěna a předána jako osoba podezřelá z trestného činu hlídce PČR Libčice k jejich další realizaci zadokumentování tohoto skutku
 
- dne 17.12.18 v nočních hodinách oznámena žádost PČR Libčice o prověření informace, že v areálu benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici leží zkrvavená osoba – výjezd na místo, na místě již rychlá lékařská pomoc, na místě zjištěno, že osoba se pokusila o sebevraždu ve svém vozidle a to tím způsobem, že se pořezala na zápěstí, osoba byla v sanitním voze při vědomí, byla ošetřena a převezena do nemocničního zařízení FN Motol, na místo též hlídka PČR, která si věc na místě převzala k jejich realizaci zadokumentování události
 
- dne 16.12.18 oznámena žádost PČR o asistenci při vyhrožování sebevraždou osoby v Rýznerově ulici – výjezd na místo, osoba nalezena na pozemku domu ve stráni v křoví, bez zranění, na místo hlídka PČR Libčice a sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, osoba předána do péče osádky rychlé lékařské pomoci, osoba převezena sanitním vozem za asistence hlídky MP Roztoky do nemocničního zařízení FN Motol,
 
- dne 16.12.18 oznámeno poškození dopravního značení B-11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel v místě cesty spojující ulici Legií s Holým vrchem vedle zahrádkářské kolonie v místě zvaném U Oveček – výjezd na místo, na místě zjištěno posprejované toto dopravní značení, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 8 odst. 1 písm. a.), bod – 4 z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 12.12.18 oznámeno, že dezorientovaný muž pobíhá po ulici Jungmannova – výjezd na místo, osoba provedeným pátráním nalezena v altánu u DPS na Náměstí 5. Května, vzhledem k tomu, že v prostoru altánu tato osoba kouřila a odhazovala nedopalky vyzvána k tomu, aby opustila tento altán a nepořádek uklidila, tak i učinila, věc šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f.) z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 12.12.18 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba z krádeže byla zadržena zaměstnanci prodejny – výjezd na místo, na místě provedeným šetřením, že podezřelá osoba si z regálu na prodejně nabrala větší množství čokolád, které ukryla pod bundou a pronesla přes pokladny, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla podezřelá osoba zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a), bod – 1 z.č. 251/2016 Sb., s přestupcem tento přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě,
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL