Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 4.2.2024 oznámena SOS tíseň od obyvatelky jednoho z bytů DPS – hlídka na místo, na místě zjištěno, že obyvatelka předmětného bytu spadla na zem v koupelně a nemohla se z podlahy sama zvednout, na místo přivolána rychlá zdravotnická služba, která sanitním vozem převezla obyvatelku tohoto bytu do nemocničního zařízení FN Motol
 
- dne 2.2.2024 oznámena SOS tíseň od obyvatelky jednoho z bytů DPS – hlídka na místo, na místě zjištěno, že obyvatelka předmětného bytu spadla na zem z postele a nemohla se z podlahy sama zvednout, hlídkou postavena na nohy, ale vzhledem k podivnému chování na místo přivolána rychlá zdravotnická služba, která sanitním vozem převezla obyvatelku tohoto bytu do nemocničního zařízení FN Motol
 
- dne 2.2.2024 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru bistra MOS v Masarykově ulici – hlídka na místo, na místě zjištěn hluk, na místě hovořeno s obsluhou bistra MOS, zjednána náprava, zábava ztišena, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 2.2.2024 oznámeno poškození betonových obrubníků koly otáčejícího se kamiónu na křižovatce ulic Jana Palacha x Haškova s tím, že kamión už z místa odjel– provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, hlídka se dostavila na místo poškození obrubníků, zdokumentováno, oznámeno řediteli TS Roztoky, provedeno šetření v systému LOOK a zjištěna r.z. kamiónu ( polská mpz)
 
- dne 1.2.2024 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka DP hl. m. Prahy, tato uložena na MP Roztoky jako nález, v následujících dnech zaslána vydavateli DP hl. m. Prahy
 
- dne 31.1.2024 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 4 ks klíčů s přívěškem s nápisem „ divers direct „ , nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 27.1.2024 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelá osoba utekla z prodejny Tesco směrem do ulice Opletalova – hlídka na místo, provedeno místní pátrání dle získaného popisu podezřelé osoby od svědka události, hlídkou MP Roztoky podezřelá osoba objevena v ulici Zaorálkova u objektu základní školy, jak nese dvě krabice s odcizeným zbožím, zjištěna totožnost této podezřelé osoby, tato se ke krádeži doznala, odcizené věci byly zajištěny a vráceny na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. ( krádež) a s podezřelým byla věc tohoto přestupku vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě s touto podezřelá osoba souhlasila
 
- dne 26.1.2024 oznámena krádež v domě v ulici Nádražní – hlídka na místo, na místě kontaktována poškozená osoba, která uvedla částečný popis pachatele, který i s odcizenými věcmi z místa utekl, dále kontaktován svědek události, na místo se dostavili hlídky PČR, prvosledová hlídka PČR Praha – venkov, kteří di na místě událost převzali jako podezření z tr. činu, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu podezřelé osoby s negativním výsledkem, kontaktována opatrovnice poškozené osoby, zajištěny kamerové záznamy
 
- dne 25.1.2024 v rámci hlídkové činnosti zjištěn v ulici U Hřiště propadlý chodník, na místě vytvořena uzávěra místa, aby nedošlo ke zranění nějaké osoby, předáno řediteli TS Roztoky, následujícího dne chodník opraven pracovníky TS Roztoky
 
- dne 24.1.2024 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Zvoncová odstavené vozidlo tov. zn. Smart, evidentně dlouhodobě neprovozované, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace a nebo ke zjednání nápravy ve stavu vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel byl zjištěn provozovatel tohoto vozidla, a dále bylo zjištěno, že toto vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, výzva zaslána i provozovateli tohoto vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL