Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 21.4.2021 oznámeno v ranních hodinách rušení nočního klidu provozem míchačky na stavbě rodinného domu v ulici Přemyslovská – hlídka na místo, na místě zjištěno, že parta stavebních dělníků měla v provozu míchačku a dále natahovala fasádu na novostavbě rodinného domu a touto činností dělali hluk, upozorněni na rušení nočního klidu, že mohou tuto činnost vykonávat až po 6-té hodině ranní, zjednána náprava, věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 21.4.2021 oznámena cizí osoba pohybující se na pozemku opuštěného domu v ulici Havlíčkova – hlídka na místo, na místě už pouze oznamovatel podezřelá osoba z místa utekla, dle získaného popisu osoby osobní znalostí vytipována podezřelá osoba, provedeno místní pátrání po této podezřelé osobě s negativním výsledkem, provedeno šetření k majiteli nemovitosti, tento zjištěn a kontaktován, dostaví se na MP v následujících dnech, událost kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 20.4.2021 oznámen nález autoklíče – dálkového ovládání od vozidla tov. zn. Seat na cestě nad zahrádkářskou kolonií U Křížku, který oznamovatelka donesla na MP Roztoky, nalezený autoklíč uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky, ještě téhož dne zjištěn majitel, majiteli nalezený autoklíč předán
 
- dne 19.4.2021 oznámeno zahoření komína domu v ulici Jeronýmova – hlídka na místo, na místě hasiči, kteří provedli uhašení zahoření komína, bez zranění, na místo též hlídka PČR Libčice
 
- dne 15.4.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovacím místě v ulici Jana Palacha vozidlo tov. zn. Ford Focus, bez r.z., technicky nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, provedena lustrace v evidenci vozidel, zjištěn provozovatel vozidla, provozovateli taktéž zaslána výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 14.4.2021 cestou PČR Libčice oznámen požár v domě v ulici Na Panenské – hlídka na místo, na místě hasičský záchranný sbor, z domu hasiči vyvedena osoba v podnapilém stavu, provedeným šetřením zjištěno, že vznikl požár jednom z pokojů tohoto domu, který obývala tato osoba, požár uhašen, osoba předána do péče lékaře rychlé lékařské pomoci, zjištěna totožnost této osoby, na místo též hlídka PČR Libčice, která si na místě událost převzala k realizaci zadokumentování události
 
- dne 14.4.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovacím místě v ulici Jana Palacha vozidlo tov. zn. Opel Tigra, technicky nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, provedena lustrace v evidenci vozidel, zjištěn provozovatel vozidla, provozovateli taktéž zaslána výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 11.4.2021 oznámen požár v domě v ulici Máchova – hlídka na místo, na místě již HZS, kteří uhasili zahoření jídla na sporáku, na místo též hlídka PČR Libčice, která si převzala věc k realizaci jejich zadokumentování
 
- dne 10.4.2021 oznámeno, že v ulici V Úvoze u jedná z chatek je v křoví pohozeno jízdní kolo – hlídka na místo, kolo na místě zajištěno, v době převážení jízdního kola na služebnu MP Roztoky se k nalezenému jízdnímu kolu přihlásil majitel, majiteli nalezené jízdní kolo předáno
 
- dne 9.4.2021 oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici bez uhrazení částky za natankované palivo, provedeným šetřením zjištěno, že řidič vozidla tov. zn. Škoda natankoval do palivové nádrže palivo, poté si šel koupit do shopu prodejny ještě jiné zboží při placení neuhradil částku za natankované palivo, poté z BČS odjel, provedenou lustrací zjištěn provozovatel vozidla, provozovateli vozidla zaslána výzva k podání vysvětlení
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL