Pátek, Leden 18, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 9.12.18 oznámeno napadení v místě polní cesty v ulici Nad Vltavou, provedeným šetřením zjištěno, že volně pobíhající pes skočil na oznamovatelku a uhodil oznamovatelku náhubkem do pravého stehna, poté si ho přivolal k sobě majitel psa, který šel opodál, volně pobíhající pes se snažil napadnout psa oznamovatelky, která ho měla v náručí, neboť se bála o jeho zdraví, ke zranění osoby nedošlo ani psa oznamovatelky nedošlo, zadokumentování události, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.,
 
- dne 7.12.18 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Nádražní – výjezd na místo, na místě zjištěna hlučná skupina osob odcházející z firemního večírku konaného v restauraci Koruna, zjednána náprava, skupina se zklidnila a poté odjela vlakovým spojem na Prahu, věc přestupku rušení nočního klidu vyřešena napomenutím
 
- dne 7.12.18 oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici bez zaplacení částky za natankované pohonné hmoty – výjezd na místo, na místě zjištěno, že řidička vozidla tov. zn. Suzuki natankovala pohonné hmoty do tohoto vozidla a od BČS stanice odjela aniž by částku za tyto natankované pohonné hmoty uhradila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) , bod – 1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozuměn, ze strany odpovědné osoby zjednána náprava a dlužná částka uhrazena
 
- dne 6.12.18 ve večerních hodinách oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici bez zaplacení částky za natankované pohonné hmoty – výjezd na místo, na místě zjištěno, že řidička vozidla tov. zn. Škoda Octavia natankovala pohonné hmoty do tohoto vozidla a od BČS stanice odjela aniž by částku za tyto natankované pohonné hmoty uhradila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) , bod – 1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla a tento vyrozuměn, v následujících dnech dlužná částka odpovědným řidičem na BČS Mol uhrazena
 
- dne 6.12.18 oznámeno odcizené vozidlo tov. zn. Škoda Forman a to z parkoviště naproti pekárně v ulici Jungmannova, jak bylo zjištěno k odcizení došlo v nezjištěnou dobu během posledních třech měsíců, předáno PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tohoto trestného činu
 
- dne 6.12.18 cestou PČR oznámeno volné pobíhání dvou psů v ulici Přílepská, kdy jeden z těchto psů měl napadnout oznamovatele – výjezd na místo, na místě kontaktován oznamovatel, jeho vytěžením zjištěno, že dva psi z pozemku v sousedství volně vyběhli z otevřených vrat pozemku a volně pobíhali po ulici Přílepská a doráželi na oznamovatele, který procházel se svým psem na vodítku, ke zranění nedošlo, provedeno šetření k majitelce těchto psů, kteří již byli zavřeni na pozemku domu majitele těchto psů, věc volného pobíhání kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. věc přestupku byla s osobou podezřelou vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě,
 
- dne 6.12.18 cestou PČR Libčice oznámeno údajné napadání osoby bez domova před objektem prodejny Albert na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě zjištěno, že k fyzickému napadení nedošlo, provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že osoba bez domova znečistila veřejné prostranství a to tím způsobem, že odhodila skleněnou lahev od alkoholu a tato se rozbila o dlažbu veřejného prostranství, tak došlo k důraznému verbálnímu upozornění osoby (svědka této události), aby toto nedělal a střepy z rozbité lahve uklidil, v době příjezdu hlídky na místo osoba bez domova uklízela střepy z rozbité lahve, nemohla však vzhledem ke ztuhlosti hýbat nohama, a to po strávené noci venku v mrazivém počasí, osobě bez domova přivolán sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, osoba naložena a odvezena do nemocničního zařízení FN Motol, o tomto informován sociální odbor MÚ Roztoky a vedení MÚ Roztoky, na místo též hlídka PČR Libčice, věc znečišťování veřejného prostranství, tj. přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena napomenutím, znečištěné místo uklizeno pracovníky TS Roztoky
 
- dne 5.12.18 oznámena havárie vozidla v ulici Nádražní – výjezd na místo, na místě zjištěno, že zaparkované špatně zajištěné vozidlo se rozjelo a narazilo do druhého zaparkovaného vozidla, bez zranění, na místo přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si na místě převzali věc k jejich realizaci zadokumentování dopravní nehody,
 
- dne 3.12.18 oznámena žádost PČR o pomoc při řešení konfliktu mezi příbuznými na jednom z pokojů ubytovny Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo k hádce jako následek, že syn měl otci odcizit jeho mobilní telefon, mobilní telefon nakonec nalezen v odpadkovém koši v prostoru pokoje ubytovny, při incidentu ke zranění osob nedošlo, věc si na místě převzala hlídka PČR Libčice, která se dostavila na místo, k jejich realizaci zadokumentování incidentu
 

- dne 3.12.18 nález „ lítačky“ ve schránce důvěry MP Roztoky, zjištěna majitelka, nalezená „lítačka“ předána majitelce, majitelka by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL