Pátek, Prosinec 09, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 16.10.2022 oznámen nález pánské peněženky s doklady, platební kartou a finanční hotovostí na lesní cestě mezi Roztokami a Úněticemi, kterou donesla na MP Roztoky, tato nalezená peněženka s obsahem uložena na MP roztoky jako nález, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, a téhož dne mu byla jeho nalezená peněženka s obsahem předána
 
- dne 15.10.2022 oznámeno vloupání do domu v ulici Nad Vltavou s tím, že je možné, že pachatel je ještě uvnitř domu – hlídka na místo, na místě provedeno prohledání vnitřních prostor domu s předchozím souhlasem majitelky, uvnitř objektu domu nebyl nikdo nalezen, byly rozházené věci a bylo zjevné, že vnitřek domu někdo prohledával, dále bylo prohlídkou objektu zjištěno poškozené francouzské okno, na místo přivolána PČR Libčice, která si na místě věc převzala k jejich realizaci zadokumentování tr. činu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody
 
- dne 14.10.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen mobilní telefon Huawei, telefon byl vybitý, nalezený MT uložen na MP Roztoky jako nález, následujícího dne zjištěn majitel a majiteli jeho nalezený MT byl vrácen
 
- dne 14.10.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky byl nalezen Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP, tento průkaz uložen na MP Roztoky jako nález, průkaz odeslán příslušné zdravotní pojišťovně
 
- dne 14.10.2022 oznámeno, že v ordinaci psychiatrie v Nádražní ulici mají agresivního pacienta, který verbálně napadal lékařku a který právě utekl z ordinace, kdy bouchl dveřmi a utekl pryč, pacient je agresivní a nebezpečný okolí, a lékařkou byl nařízen jeho převoz do PL Praha 8 – Bohnice – hlídka na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, na základě získaného popisu osoby, která utekla z ordinace, bylo provedeno místní pátrání a výskyt této osoby byl zjištěn na autobusové zastávce PID v Nádražní ulici, zde byla tato osoba zajištěna a byla vyzvána, aby smíšenou hlídku PČR Libčice a MP Roztoky následovala nazpět do ordinace Psychiatrie v Nádražní ulici, tak i tato osoba učinila, lékařem byl přivolán sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci, aby převezl osobu do PL Bohnice, na místo se dostavilo sanitní vozidlo RZP s osádkou, která si převzala pacienta k převozu do PL, hlídka MP doprovázela osádku sanitního vozidla s pacientem z ordinace k sanitnímu vozidlu zaparkovanému v ulici Rýznerova, kdy při příchodu k sanitnímu vozidlu se pokusil pacient o útěk, byl zadržen členy hlídky MP, a jelikož se pacient choval agresivně a cílem napadat jak členy hlídky MP Roztoky, tak i osádku sanitního vozidla, bylo použito hmatů a chvatů a byla agresivnímu pacientovi přiložena služební pouta za využití ustanovení § 18 z.č. 553/1991 Sb. byl umístěn do sanitního vozidla a za provedení eskorty byl převezen do PL Bohnice, kde byl předán personálu do jejich péče, ke zranění osob a ani k materiální škodě nedošlo
 
- dne 12.10.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíč, tento uložen na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjištěna majitelka a této nalezený svazek klíčů byl předán
 
- dne 12.10.2022 oznámen nález tabulky r.z. mpz Slovenska na Tyršově náměstí, nalezená tabulka r.z. byla zajištěna na MP Roztoky jako nález, provedenou lustrací v evidenci vozidel byl zjištěn provozovatel vozidla, téhož dne byla nalezená tabulka r.z. předána provozovatelce vozidla
 
- dne 11.10.2022 oznámeno cestou PČR, že v Tichém údolí v místě za objektem bývalé Koliby došlo v Únětickém potoce k usmrcení mladého srnečka dvěma neznámými psy a že oznamovatel, který událost viděl čeká na místě – hlídka na místo, na místě kontaktován oznamovatel, který uvedl, že šel Tichým údolím od Suchdola směrem na Roztoky a když vyšel po cestě z lesa na rovinu směřující k závoře u bývalého objektu Koliby, tak si všiml, že po pravé straně v Únětickém potoce útočí dva psi na mladého srnečka, který ležel ve vodě a ještě se hýbal, poté psi utekly směrem do lesa směrem zpátky ke Spálenému mlýnu, oznamovatel přivolal na místo pomoc, před příjezdem hlídky na místo však srneček uhynul, zadokumentováno, uhynulý srnec předán členům mysliveckého sdružení, provedeno místní pátrání po dvou volně pobíhajících psech s negativním výsledkem, událost oznámena členy mysliveckého sdružení PČR Libčice
 
- dne 11.10.2022 oznámeno, že oznamovatel nalezl svého dědu, bydlícího v bytu bytového domu v ulici Masarykova, který bydlí sám a od rána vnukovi nebral telefon, ležícího v koupelně na podlaze a tento se nehýbe, že již volal na linku 155 – hlídka na místo, na místě zjištěno, že osoba ležící na podlaze nejeví známky života, tělo již bylo ztuhlé, na místo se ihned po hlídce MP roztoky dostavil lékař Rychlé zdravotnické pomoci a osádka vozidla RZP Kralupy, lékař na místě konstatoval smrt, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si na místě událost převzala k jejich zadokumentování této události, na místo též výjezdová skupina a technik PČR Praha – venkov a coroner
 
- dne 11.10.2022 oznámeno, že seniorka bydlící sama v domě v ulici Komenského nereaguje na bouchání, zvonění a ani nezvedá mobilní telefon osobě, která za ní dochází a stará se o ní, a se kterou byla dohodnuta, že navštíví společně lékaře – hlídka na místo, na místě byl proveden ze strany členů hlídky MP pokus o opětovné kontaktování seniorky, vzhledem k důvodné obavě o zdraví seniorky bylo rozhodnuto o vstupu na pozemek domu, vzhledem k uzamčeným vratům hlídka MP překonala oplocení pozemku domu a na pozemku domu bylo zjištěno, že vstupní dveře do domu byly odemčené, po prohlášení, že se na místě nachází policie, tak se z místnosti vpravo za vstupními dveřmi ozval ženský hlas volající o pomoc, hlídka vstoupila do objektu domu a v koupelně na podlaze nalezla ležící seniorku, která se nemohla zvednout z podlahy s tím, že jí bolí celé tělo, seniorka byla při vědomí, komunikovala, uvedla, že v průběhu noci upadla na podlahu v koupelně a od té doby leží na podlaze, přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která po ošetření převezla seniorku do nemocničního zařízení, před odjezdem dům zajištěn a klíče od domu předány seniorce
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL