Sobota, Duben 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 17.12.2022 oznámen nález peněženky s finanční hotovostí v ulici Masarykova, kterou oznamovatel donesl na MP Roztoky, nalezená peněženka uložena na MP roztoky jako nález, téhož dne zjištěn majitel a majiteli byla jeho nalezená peněženka předána
 
- dne 16.12.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka PID ( dítě 6 – 15 let) , tato uložena na MP Roztoky jako nález, v následujících dnech odeslána nalezená průkazka odeslána na Dopravní podnik hl. m. Prahy
 
- dne 15.12.2022 oznámeno cestou PČR Libčice, že v ulici Jungmannova na chodníku bezvládně leží na promrzlém chodníku osoba – hlídka na místo, na místě zjištěna zraněná osoba v podnapilém stavu, na místo přivoláno sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, zjištěna totožnost této zraněné osoby, osoba předána do péče osádky vozidla rychlé zdravotnické pomoci, po ošetření na místě , byla osoba převezena do nemocničního zařízení FN Motol, povedeným šetřením nezjištěno cizí zavinění
 
- dne 14.12.2022 pozemek v ulici Černovolská v obci Únětice, a zde byl zjištěn v nezajištěné boudě výskyt osoby, tato osoba hlídce MP Roztoky známa a dle místní a osobní znalosti, provedeným šetřením byl v této boudě zjištěn výskyt dvou kusů 10-ti kilových lahví na propan butan, pocházejících z oznámené krádeže, ke krádeži těchto PB lahví se kontrolovaná podezřelá osoba doznala, dále v této boudě byly nalezeny kamna na propan butan zn. Pohoda, k jejichž krádeži se podezřelá osoba také doznala s tím, že tyto měl někdy před cca 14-ti dny přesný datum si nepamatuje tyto odcizil z karavanu jezdeckého klubu AGIRA na Holém vrchu v k.o. Roztoky, dále výše uvedený podezřelý označil hlídce MP Roztoky místo, kde se nachází schovaný dvoukolák s jednou odcizenou propan butanovou lahví, jednalo se o stráň nad horními rybníky v ulici Černovolská v k.o. Únětice, na místo nálezu věcí pocházejících z trestné činnosti kontrolovaného byla přivolána hlídka PČR Libčice, která si na místa nálezů a výše uvedeného podezřelého převzala k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 14.12.2022 oznámena žádost PČR Libčice o spolupráci při pátrání po osobě podezřelé z krádeže dvou kusů lahví na propanbutan z karavanu v k.o. Únětice, bylo prováděno pátrání v obci Únětice a okolí v rámci tohoto pátrání po osobě podezřelé z krádeže a odcizených propanbutanových 10-ti kilových lahvích byla provedena kontrola volně přístupného pozemku porostlého křovím
 
- dne 12.12.22 ve schránce důvěry MP Roztoky byla nalezena průkazka zdravotní pojišťovny VZP, zjištěn majitel tohoto průkazu, pokus o vyrozumění tohoto majitele tohoto průkazu s negativním výsledkem v následujících dnech odeslán nalezený průkaz na VZP
 
- dne 10.12.2022 oznámena žádost PČR Libčice při pátrání po osobách podezřelých ze sprejérství – posprejování odstaveného starého autobusu na pozemku vedle železniční trati v ulici Za Potokem – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách dle získaného popisu od oznamovatele, pátrání s negativním výsledkem, událost si na místě převzala PČR Libčice k jejich zadokumentování tr. činu
 
- dne 9.12.2022 oznámena žádost PČR Libčice o asistenci záchranným složkám při otevření bytu v bytovém domě v ulici Masarykova, kde se nacházel na podlaze ležící nemohoucí muž, který byl v bytě sám a vstupní dveře byly uzamčeny, hlídka na místo, na místo se též dostavil hasičský záchranný sbor a osádka sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci, využito ustanovení § 16 z.č. 553/1991 Sb. a vstupní dveře bytu byly členy hasičského záchranného sboru otevřeny, po vstupu do bytu byl uvnitř nalezen na podlaze jednoho z pokojů ležící muž, který se nemohl zvednout ze země, muž byl při vědomí, do píče si ho převzala osádka sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci, která osobu po ošetření převezla do nemocničního zařízení FN Motol, k poškození dveří násilným otevřením nedošlo, na místě příbuzní této osoby, kteří si svolením osoby převzali klíče od bytu a byt zajistili
 
- dne 8.12.2022 v rámci hlídkové činnosti při kontrole stánkového prodeje na Tyršově náměstí zjištěno, že jeden ze stánků nemá uhrazený poplatek za zábor veřejného prostranství, vyzván ke zjednání nápravy, odpovědná osoba se dostavila následně na MÚ Roztoky a zde uhradila poplatek za zábor veřejného prostranství, věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) z.č. 251/2016 Sb. vyřešen na místě domluvou
 
- dne 8.12.2022 oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici, kdy řidič vozidla Škoda natankoval u stojanu do palivové nádrže svého vozidla palivo Natural 95 a od BČS odjel, aniž by zaplatil za natankované palivo, toto oznámeno po dvou dnech od události, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozuměn, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL