Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 26.6.2022 porušení OZV o regulaci hluku sekáním trávy v ulici Masarykova – hlídka na místo, na místě zjištěno, že zde osoba seká trávu křovinořezem, tato osoba upozorněna na porušení OZV, práce s křovinořezem ukončena, věc přestupku vyřešena na místě domluvou
 
- dne 26.6.2022 porušení OZV o regulaci hluku na stavbě domu v ulici Ke Kocandě – hlídka na místo, na místě zjištěno, že zde dělníci provádějí hlučné práce upozorněni na porušení OZV, hlučné práce ukončeny, věc přestupku vyřešena na místě domluvou
 
- dne 25.6.2022 oznámena havárie vozidla na křižovatce ulic Lidická x Přemyslovská x Přílepská x U školky, na místě usměrňována doprava, dopravní nehodu si na místě převzali policisté skupiny dopravních nehod PČR k realizaci zadokumentování dopravní nehody
 
- dne 25.6.2022 oznámeno náhlé úmrtí muže v ulici V úvoze – hlídka na místo, na místě rychlá zdravotnická pomoc, na místě konstatována smrt, muž pravděpodobně zemřel na plicní embolii
 
- dne 24.6.2022 oznámeno rušení nočního klidu před vchodem do bowlingu hotelu Academicu – hlídka na místo, na místě zjištěno několik bavících se osob, některé osoby posedávali i na lavičkách u stolů venkovní zahrádky restaurace, odtud vykázáni, vykázáni i z prostoru před vchodem do bowlingu, kontaktována odpovědná osoba provozovatele bowlingu, tato upozorněna na rušení nočního klidu, hosty přemístila dovnitř, vzhledem k pozdní noční hodině obsluze doporučeno, aby hosté této provozovny zaplatili a obsluha zavřela provozovnu, okolí monitorováno , aby při odchodu hostů domu nedocházelo k rušení nočního klidu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 24.6.2022 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru venkovní zahrádky restaurace v hotelu Academic na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě zjištěni bavící se hosté v prostoru zahrádky restaurace, kontaktována obsluha restaurace, která upozorněna na rušení nočního klidu, tato uvedla, že hosté již mají zaplaceno a pouze dopíjejí, na místě zjednána náprava, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. na místě vyřešena domluvou
 
- dne 24.6.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen autoklíč od vozidla tov. zn. Škoda, nalezený klíč uložen na MP Roztoky jako nálěz zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 24.6.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Vltavská v místě u přívozu odstavené vozidlo tov. zn. Hyundai Accent, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, přikryto plachtou, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo ke zjednání nápravy, tati výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 23.6.2022 oznámena dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla v serpentině bez zranění – hlídka na místo, na místě usměrňování dopravy, na místě dopravní nehoda předána policistům skupiny dopravních nehod k jejich realizaci zadokumentování této dopravní nehody
 
- dne 23.6.2022 oznámen požár suché trávy ve stráni nad železniční tratí v místě pod levohradeckým hřbitovem – hlídka na místo, na místě hasiči, kteří prováděli uhašení požáru
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL