Středa, Březen 03, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 25.1.2021 oznámeno odcizení plechové popelnice na směsný odpad pře domem v ulici Žirovnického – výjezd na místo, provedeno místní pátrání po odcizené popelnici s negativním výsledkem, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 25.1.2021 oznámeno odcizení černé plastové popelnice z místa před domem v ulici Obránců míru – hlídka na místo, provedeným šetřením popelnice společně s oznamovatelem nalezena odstavená opodál, nepoškozená
 
- dne 24.1.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezena na chodníku před prodejnou Albert na Tyršově náměstí osoba povalující se na chodníku, osoba značně prochladlá a byl z ní cítit alkohol, osoba bez zranění, osoba vykázána z místa a odešla do místa bydliště, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) z.č. 251/2016 Sb. ( veřejné pohoršení) vyřešeno na místě domluvou
 
- dne 22.1.2021 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru statku pod kostelem v ulici Rýznerova v obci Únětice – hlídka na místo, na místě zjištěna osoba štípající dřevo, tato osoba upozorněna na rušení nočního klidu a vyzvána, aby svého jednání zanechala, osoba výzvě vyhověla, věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 22.1.2021 oznámena žádost PČR Libčice o asistenci RZS v rodinném domě v ulici U Háje, kde se má osoba pokoušet o sebevraždu - výjezd na místo, zde již RZS, následně příjezd PČR, v domě zjištěna osoba v silně podnapilém stavu - 3,16 promile a pod vlivem návykových látek, která se pokoušela o otravu léky, na místo přivolán i lékař, který následně rozhodnul o převozu do FN Motol, kde po vystřízlivění a lékařské prohlídce bude osoba umístěna do psychiatrické léčebny
 
- dne 22.1.2021 oznámen nález bankovky na rohu ulic 17. Listopadu a Školní náměstí, kterou oznamovatel donesl na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 22.1.2021 oznámen nález bankovky na rohu ulic 17. Listopadu a Školní náměstí, kterou oznamovatel donesl na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 20.1.2021 oznámeno cestou PČR, že v bytě bytového domu na Tyršově náměstí je podnapilá žena a je zde riziko, že se pokusí sama poškodit, neboť v minulosti se již chtěla pokusit o sebevraždu – hlídka na místo, osoba byla zamčená v koupelně po výzvě hlídky MP Roztoky dveře otevřela, byla provedena vizuální kontrola jejího stavu a byly zjištěny mělké tržné rány v oblasti břicha způsobené nějakým ostrým předmětem, na místo se dostavila osádka rychlé lékařské pomoci, která byla na místo přivolána, a tato si převzala zraněnou ženu do své péče, provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, zraněná osoba převezena sanitním vozidlem do PL Bohnice, PČR předány informace
 
- dne 20.1.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěna dopravní nehoda dvou osobních vozidel bez zranění na křižovatce ulic Přílepská x Přemyslovská, zajištění místa dopravní nehody, provedena orientační dechová zkouška u účastníků dopravní nehody, na místo přivoláni policisté skupiny dopravních nehod, kteří si dopravní nehodu na místě převzali k jejich realizaci zadokumentování dopravní nehody
 
- dne 20.1.2021 oznámena uhynulá kočka na komunikaci ulice U Háje – hlídka na místo, uhynulá kočka odstraněna z komunikace, předána MVDr. Šavrdovi k dalšímu opatření
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL