Čtvrtek, Červenec 02, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 28.05.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena platební karty VISA Moneta, nalezená platební karty bude odeslána příslušnému bankovnímu ústavu
 
- Dne 27.05.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 2 ks klíčů na kovovém kroužku s přívěškem velkého prstenu s bílým kamenem, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, Města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- Dne 26.05.2020 v rámci hlídkové činnosti v ulici Masarykova byl hlídkou MP nalezen dotykový telefon zn. NOKIA, nalezený mobilní telefon uložen na MP jako nález, dalším šetřením zjištěn majitel, majiteli nalezený MT předán
 
- Dne 26.05.2020 oznámen nález svazku 3 kusů klíčů s přívěškem drátěného listu v ulici Masarykova, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, Města Roztoky a oznamovatelkou na facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 26.05.2020 žádost o pomoc oznamovatelky, že se jí v ulici 17. listopadu před budovou ZŠ Zdeňky Braunerové uzamklo vozidlo, klíčky od vozidla má uvnitř vozidla a uvnitř vozidla se nachází malé dítě – hlídka na místo, na místo přivolán HZS, který provedl odemčení vozidla, dítě v pořádku
 
- dne 24.05.2020 oznámeno porušení OZV města Roztoky o regulaci hluku, kdy na stavbě rodinného domu v ulici Zaorálkova docházelo k hluku při práci s elektrickým nářadím – hlídka na místo, skutečně zjištěno porušení výše uvedené OZV, kontaktována odpovědná osoba, tato vyzvána k ukončení prací, tak i bylo učiněno, věc přestupku vyřešena na místě domluvou
 
- dne 23.05.20 hlídce v rámci hlídkové činnosti oznámila obsluha BČS MOL v Přílepské ulici, že byla právě slovně urážena zákazníkem, který se nacházel ještě v prostoru BČS, provedena kontrola tohoto zákazníka, provedeným šetřením zjištěno, že v jednání této osoby se jedná o podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb., věc podezření z tohoto přestupku bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání
 
- dne 23.05.2020 oznámena osoba ležící na zemi v ulici Přemyslovská – hlídka na místo, na místě zjištěna podnapilá spící osoba, tato vzbuzena, bez zranění, osoba vykázána z místa a tato se odebrala do místa bydliště, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) z.č. 251/2016 Sb. ( veřejné pohoršení) vyřešeno na místě domluvou
 
- dne 22.05.2020 opakovaně v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru domu v ulici Šebkova – hlídka opakovaně na místo, v prvním případě odpovědná osoba kontaktována upozorněna na rušení nočního klidu vyzvána ke ztišení reprodukované hudby a uzavření oken, čemuž vyhověla, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z. č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu) vyřešena domluvou, při druhém oznámení na místě zjištěno opět rušení nočního klidu, opět kontaktována odpovědná osoba, opětovně vyzvána ke zjednání nápravy, což učinila, věc výše uvedeného přestupku vyřešena na místo uložení blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 20.05.2020 oznámeno poškození vozidla tov. zn. Suzuki v ulici Nerudova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako přestupek proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL