Úterý, Říjen 03, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 16.7.2023 oznámeno odcizení plastové popelnice u domu na Tyršově náměstí – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po odcizené platové popelnici na odpad a podezřelým osobám, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 15.7.2023 oznámeno, že v ulici Na Vyhlídce se nachází skupina osob, kdy osoby si mezi sebou sprostě nadávají a strkají do sebe – hlídka na místo, na místě zjištěno, že mají mezi sebou spor přítel s přítelkyní a hádají se a jak bylo zjištěno, tak do sebe i strkali, na místě též jejich kamarád, který se snažil situaci na místě uklidnit, na místě v době příjezdu hlídky již klid, nikdo nezraněn, zúčastněné osoby vyzvány, aby v jejich jednání už nepokračovaly a z místa odešly, tak i učinily, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 15.7.2023 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Tiché údolí v obci Únětice – hlídka na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce při OÚ Únětice, při prohlídce psa nezjištěn čip, o umístění psa do záchytného kotce OÚ Únětice informován starosta obce Únětice, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. q.) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 14.7.2023 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru domu v ulici Haškova – výjezd na místo, na místě hovořeno s odpovědnou osobou, na místě zjednána náprava, věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 13.7.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěna poškozená skleněná výplň boční stěny čekárny v železniční stanici Roztoky – Žalov ( směr Praha) a dále na této čekárně i na čekárně na protějším nástupišti ( směr Kralupy) zjištěno posprejování těchto čekáren, provedeno šetření k možnému pachateli, předáno PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tr. činu poškozování cizí věci dle ust. § 228 tr. zákoníku ( grafiti)
 
- dne 12.7.2023 oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Dobrovského – hlídka na místo, na místě zjištěna hlasitá reprodukovaná hudba, na místě hovořeno s odpovědnou osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu hlasitou hudbou, zjednána náprava, hudba ztišena, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb vyřešena na místě domluvou
 
- dne 11.7.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici Lidická na okraji komunikace uhynulá kočka, odstraněna z komunikace a následně předána MVDr. Šavrdovi k dalšímu opatření likvidace této uhynulé kočky
 
- dne 10.7.2023 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Čáslavského a následné poškrábání laku zaparkovaného vozidla tov. zn. Škoda tímto volně pobíhajícím psem, k tomuto došlo více jak měsíc před oznámením této události, zadokumentováno, provedeno šetření k majiteli tohoto psa, následujícího dne tento zjištěn, vyzván k podání vysvětlení, sepsán z tímto zápis o podání vysvětlení, k volnému pobíhání psa se majitel doznal, ale to že by měl jeho pes poškrábat lak zaparkovaného vozidla v Čáslavského ulici toto popřel, věc volného pobíhání psa vyřešeno jako podezření z přestupku dle ustanoven í § 27 odst. 1 písm. r.) z.č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti tárání , s odkazem na znění OZV města Roztoky č. 8/2011, uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 8.7.2023 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena pracovníky prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že tato si v prostoru prodejny uložila zboží z regálu do batohu, který měla u sebe a prošla přes pokladny, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, věc podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena uložením pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 5.7.2023 oznámen spadlý plechový plot v ulici Jungmannova následkem silného větru – hlídka na místo, na místo též hasičský záchranný sbor
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL