Pondělí, Září 20, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 26.7.2021 oznámeno vloupání do novostavby rodinného domu v ulici Obránců míru – hlídka na místo, zajištění místa, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel vypáčil vstupní dveře a uvnitř novostavby odcizil vibrační desku, dvě vrtačky, svářečku a žebřík, na místě předáno hlídce PČR Libčice jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním
 
- dne 25.7.2021 oznámen nález batohu s doklady v ulici Na Pomezí – hlídka na místo, nalezený batoh i s obsahem převzat od oznamovatele, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, majitel se ještě téhož dne dostavil na MP Roztoky a nalezený batoh s obsahem věcí mu byl předán,
 
- dne 24.7.2021 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru pozemku domu v ulici Zahradní – hlídka na místo, na místě zjištěna hlasitá reprodukovaná hudba, hovořeno s odpovědnou osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu, hudba vypnuta, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 22.7.2021 oznámeno, že na hřišti u restaurace La Stella v Žalově hrají nohejbal, ačkoli je už po uzavírací době tohoto sportoviště – kontaktován správce tohoto hřiště, hlídka na místo, v době příjezdu hlídky na místo na sportovišti již nikdo nebyl, správce hřiště toto hřiště zajistil před dalším vstupem osob
 
- dne 22.7.2021 oznámeny dvě podezřelé osoby v prostoru železniční stanice Roztoky – hlídka na místo, provedena kontrola osob, bez závad
 
- dne 22.7.2021 v rámci hlídkové činnosti kontrolován prostor altánu u DPS na náměstí 5. Května, kde byla kontrolována osoba, která jezdila u tohoto altánu na babetě, zjištěna totožnost této osoby a tato vykázána z tohoto místa, aby šla jezdit na tomto motocyklu po komunikaci, která je k tomu určená
 
- dne 21.7.2021 oznámen nález tabulky r.z. v prostoru BČS MOL v Přílepské ulici – hlídka na místo, nalezená tabulka r.z. zajištěna jako nález, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, na jaké vozidlo je tato tabulka r.z. evidována a zjištěn provozovatel tohoto vozidla, tento vyrozuměn, nalezená tabulka r.z. provozovateli předána,
 
- dne 21.7.2021 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru zahrádky restaurace MOS v ulici Masarykova – hlídka na místo, zjištěno rušení nočního klidu hlasitým projevem hostů restaurace, personál restaurace upozorněn na rušení nočního klidu, zjednána náprava, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 21.7.2021 oznámeno rušení nočního klidu z prostor zahrádky u restaurace Sokolovna v obci Únětice – hlídka na místo, na místě zjištěna živá hudba, hovořeno s odpovědnou osobou tato upozorněna na rušení nočního klidu, zjednána náprava, hraní ukončeno, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb., ( rušení nočního klidu) vyřešeno na místě domluvou,
 
- dne 21.7.2021 oznámen zábor veřejného p věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb., ( rušení nočního klidu) vyřešeno na místě domluvou, prostranství na pozemku v ulici Potoky, kde dochází k uskladnění vybagrované zeminy s kamením ze sousedního pozemku – hlídka na místo, zadokumentováno, hovořeno s jedním s dělníků na stavbě rodinného domu, na jehož pozemku dochází k terénním úpravám – bagrováním zeminy s kamením, stavitel na místě nezastižen, dělník upozorněn na zábor veřejného prostranství, slíbil odstranění navezené zeminy s kamením z tohoto pozemku, věc kvalifikována a šetřena jako přestupek proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) z.č. 251/2016 Sb. ( zábor VP), oznámeno OSRM MÚ Roztoky, v následujících dnech kontaktován stavitel, tento upozorněn na zábor veřejného prostranství, poučen o dalších krocích, na OSRM MÚ Roztoky ohlášen zábor a na FO MÚ Ro uhrazen poplatek vyměřený za zábor veřejného prostranství, věc výše uvedeného přestupku vyřešena s odpovědnou osobou domluvou
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL