Pátek, Listopad 15, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 17.10.19 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba z prodejny utekla i s nákupním košíkem plným zboží z prodejny, aniž by toto zboží u pokladny zaplatil, podezřelá osoba utekla směrem do parku na Tyršově náměstí – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného poznatku při oznámení události, místním pátráním byl v prostoru parku nalezen pouze odhozený prázdný nákupní košík, pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 16.10.19 oznámeno, že v ulici Plavidlo běhá po ulici nahý muž, hlídka na místo, na místě zjištěno, že na ostrově u plavebních komor se pohybuje nahý muž, muž hlídkou zadržen, při zadržení kladl odpor a tak bylo využito ustanovení § 18 z.č. 553/1991 Sb. o obecní policii, a bylo použito donucovacích prostředků, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, provedenou lustrací zjištěno, že jde o občana cizí státní příslušnosti, a že tato osoba je vyhlášena v pátrání ( pouze na zjištění současného pobytu, jak bylo později zjištěno), osoba předána hlídce PČR, která po provedení nezbytných úkonů z jejich strany v souvislosti s vyhlášeným pátráním po této osobě, tuto osobu propustila, věc pobíhání v nahém stavu řešena jako přestupek proti veřejnému pořádku ( veřejné pohoršení) dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e.) z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 15.10.19 v rámci hlídkové činnosti ve večerních hodinách při kontrole prostoru areálu firmy Pohl v ulici Na Pomezí byl zjištěn výskyt osoby, při jejíž kontrole bylo zjištěno, že osoba prochází databází PČR pátrání po osobách, osoba předvedena na PČR Libčice k jejich dalšímu opatření
 
- dne 15.10.19 v rámci hlídkové činnosti kontrolována ve večerních hodinách na Tyršově náměstí osoba, kdy při kontrole bylo zjištěno, že osoba prochází databází PČR pátrání po osobách, osoba předvedena na PČR Libčice k jejich dalšímu opatření
 
- dne 14.10.19 oznámen nález peněženky v ulici Poděbradova, zjištěna majitel, nalezená peněženka předána majiteli
 
- dne 12.10.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen cestovní pas ČR, zjištěn majitel, předán následujícího dne majiteli
 
- dne 12.10.19 v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení na parkovišti Na Koruně, vyvrácené dopravní značení IP 11a, zadokumentováno, vyrozuměn ředitel TS Roztoky ke zjednání nápravy
 
- dne 10.10.19 oznámena ležící osoba v ulici Masarykova – hlídka na místo, na místě již sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, zjištěno že osoba není zraněná, pouze v podnapilém stavu a na místě usnula, zjištěna totožnost této osoby, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e.) z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 10.10.19 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Na Panenské vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, bez registračních značek, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, nebo ke zjednání nápravy, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 9.10.19 oznámen volně pobíhající pes rasa ohař na Solníkách s tím, že oznamovatelka tohoto psa odchytla, hlídka na místo, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, věc kvalifikována jako přestupek dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 251/2016 Sb.,
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL