Pátek, Leden 18, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 2.12.18 v pozdních nočních hodinách oznámen nález peněženky s obsahem dokladů a finanční hotovosti v ulici Spěšného, kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky, nalezená peněženka uložena na MP Roztoky, během dne nalezená peněženka s obsahem předána majiteli, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 
- dne 1.12.18 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen klíč od vozidla tov. zn. Citroen s přívěškem ( otvírák na lahve), nalezený klíč je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- dne 1.12.18 oznámeno odcizení odloženého batohu v prostoru nádraží ČD v Roztokách, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 1.12.18 v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou a hlučnou zábavou z prostoru jednoho bytu bytového domu na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě zjištěno, ze kterého byru tento hluk pochází, kontaktována odpovědná ( domácí) osoba, tato vyzvána ke zjednání nápravy, následně hudba ztišena a hluk ustal, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb., tento přestupek vyřešen následující den uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 30.11.18 v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití v prostoru ubytovny Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě zjištěna osoba, která se dobývala do jednoho pokoje na svou partnerku, tato ho nechtěla pustit do svého pokoje, že s tímto rozvádí, a že tento pokoj má pronajatý pouze ona, on má pronajatý jiný pokoj na této ubytovně, podezřelá osoba vykázána z místa a odešla do svého pokoje, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb. ( hrubé jednání) a přestupek proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 sb. ( rušení nočního klidu)
 
- dne 29.11.18 oznámena havárie kanalizace v ulici Přílepská v místě vedle benzínové čerpací stanice MOL- výjezd na místo, zjištěna prasklá kanalizace a vytékající obsah kanalizace na komunikaci ulice Přílepská, zadokumentováno, přivolána havarijní služba kanalizací a odpadních vod, dále vzhledem k tomu, že vytékající obsah kanalizace na komunikaci přimrzal zajištěn posyp komunikace a části chodníku posypovou solí
 
- dne 29.11.18 oznámen nález mobilního telefonu LG Nexus před vchodem do družiny ZŠ v Roztokách, nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- 29.11.18 oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí, který vběhl do provozovny pizzerie – výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěna majitelka, majitelce nalezený pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě,
 
- dne 26.11.18 žádost občana o pomoc o vyproštění jeho psa z hustého křoví ve stráni v ulici V Chatách – výjezd na místo, na místě zjištěno, že pes majitele spadl do hustého křoví ve stráni a v tomto křoví uvízl a nebylo v silách seniora tohoto psa z tohoto křoví vyprostit, hlídce se za pomocí zahradnických nůžek podařilo křoví vystříhat a psa z tohoto křoví vyprostit, pes předán v pořádku majiteli
 
- dne 25.11.18 oznámeno rušení nočního klidu z prostor jednoho z pokojů na ubytovně Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě zjištěna hádka mezi příbuznými, zjednána náprava, přestupek rušeno nočního klidu vyřešen napomenutím,
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL