Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 23.6.2022 oznámena uhynulá kočka na komunikaci ulice Přemyslovská – hlídka na místo, uhynulá kočka byla odstraněna z komunikace, předána MVDr. Šavrdovi
 
- dne 22.6.2022 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru venkovní zahrádky restaurace Sokolovna v obci Únětice – hlídka na místo, na místě zjištěni hlasitě se bavící hosté v prostoru zahrádky restaurace, kontaktována obsluha restaurace, která upozorněna na rušení nočního klidu, na místě zjednána náprava, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. na místě vyřešena domluvou
 
- dne 22.6.2022 oznámen volně pobíhající pes rasa zlat retrívr na ulici Bernáškova – hlídka na místo, na místě kontaktovala hlídku oznamovatelka, která psa odchytla, provedeným šetřením na místě zjištěna majitelka tohoto psa, majitelce pes předán v pořádku dle § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 21.6.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Masarykova vozidlo tov. zn. Toyota Land Cruiser, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel tohoto vozidla, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 20.6.2022 oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí – hlídka na místo, pes odchycen oznamovatelem, odchycený pes převezen na MP Roztoky, kde byl umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, provedeným šetřením v dostupných registrech majitelů zvířat zjištěno, že čip je registrován, cestou registru vyrozuměn majitel tohoto psa, tento se dostavil následujícího dne na MP Roztoky a tomuto pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 19.6.2022 oznámeno porušení OZV o regulaci hluku hlučnými pracemi při rekonstrukci objektu Alzeheimeru v Nádražní ulici – hlídka na místo, řešeno s odpovědnou osobou, která upozorněna na porušení OZV a vyzvána ke zjednání nápravy, hlučné práce elektrickým nářadím ukončeny, porušení OZV vyřešeno domluvou, - v rámci hlídkové činnosti v ulici Feklova kontrolována osoba, u které při kontrole bylo provedenou lustrací zjištěno, že osoba prochází pátráním po osobách, že je na tuto osobu vydán příkaz k zatčení, osoba předána policistům PČR Libčice k jejich dalším opatřením
 
- dne 18.5.2022 oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou, provedeným šetřením zjištěno, že hluk pochází z technopárty probíhající na druhém břehu řeky Vltavy, předáno operačnímu důstojníkovi OŘ PČR Praha – venkov, ke zjednání nápravy
 
- dne 18.6.2022 oznámeno, že došlo k poškození sloupu veřejného osvětlení v ulici Nerudova, kdy řidič malého nákladního vozidla narazil do sloupu veřejného osvětlení, které poškodil a z místa odjel – hlídka na místo, provedeno šetření k vozidlu, na místo přivolána hlídka SDN PČR Praha – venkov, která si událost na místě převzala k jejich realizaci zadokumentování dopravní nehody, o poškození sloupu veřejného osvětlení vyrozuměn ředitel TS Roztoky
 
- dne 18.6.2022 oznámena krádež jízdního kola a elektrických koloběžek z pozemku domu v ulici Bořivojova , vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR Libčice, která si událost převzala k realizaci zadokumentování tr. činu krádeže
 
- dne 17.6.2022 oznámen volně pobíhající pes, kterého oznamovatel dovedl na MP Roztoky, tento pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, provedeným šetřením v dostupných registrech majitelů zvířat zjištěno, že čip je registrován, cestou registru vyrozuměn majitel tohoto psa, tento se dostavil následujícího dne na MP Roztoky a tomuto pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL