Sobota, Listopad 28, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 8.10.2020 oznámen pokus vloupání do bytového domu v ulici Chelčického – hlídka na místo, na místě zjištěny poškozené vchodové dveře v oblasti zámku, do objektu se však pachatel vzhledem k bezpečnostní vložce nedostal
 
- dne 8.10.2020 oznámeno odcizení sedla z uzamčeného jízdního kola v prostoru nádraží ČD Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 8.10.2020 oznámeno vloupání do společných prostor dvou bytových domů v ulici Masarykova, hlídka na místo, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si na místě událost převzala k realizaci jejich zadokumentování
 
- dne 6.10.2020 v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici 17. Listopadu průkazka PID, zjištěn majitel této průkazky, majiteli tato průkazka předána
 
- dne 6.10.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na komunikaci silnice II/242 v k.o. Roztoky (směr Velké Přílepy) přejetá srna, odstraněna z komunikace, vyrozuměn člen mysliveckého sdružení, který si uhynulou srnu převzal
 
- dne 5.10.2020 oznámení poškozené skleněné výplně vstupních dveří do bytového domu v ulici Masarykova – hlídka na místo, zadokumentováno, provedeným šetřením zjištěna podezřelá osoba, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 4.10.2020 oznámeno cestou PČR, že ve vlakové soupravě ČD směr z Kralup, a která stojí v železniční stanici Roztoky cestuje pasažér, který cestuje bez nasazené roušky, která by zakrývala jeho dýchací cesty a přes upozornění vlakvedoucího si jí odmítá nasadit – hlídka na místo, na místě hlídku kontaktoval vlakvedoucí, který dovedl hlídku za pasažérem bez nasazené roušky, tento v době příchodu hlídky na místo již roušku nasazenou měl, byla zjištěna totožnost této osoby, bylo využito ustanovení § 12 odst. písm. e) z.č. 553/1991 Sb., věc podezření z přestupku dle ustanovení, přestupek dle § 92n odst. 1 písm. b) z.č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 
- dne 3.10.2020 po návratu hlídky MP Roztoky z hlídky v nočních hodinách u vstupních dveří do budovy MP Roztoky nalezena krabice, ve které bylo uložené odrostlé kotě, na krabici byl vzkaz, že kotě bylo nalezeno v ulici Kroupka, při kontrole kotěte nebylo zjištěno viditelné zranění, během dne kontaktována osoba nasmlouvaná městem Roztoky na odchyt koček a jejich další umístění do útulků ( Spolek na ochranu zvířat) a s touto bylo dohodnuto, aby kotě bylo předána do péče MVDr. Punky v Libčicích, a že pak bude v případě, že se nepřihlásí majitel kotěte bude předáno Spolku na ochranu zvířat
 
- dne 3.10.2020 oznámeno narušení občanského soužití v bytě domu v ulici Haškova, kdy provedeným šetřením bylo zjištěno, že došlo mezi obyvateli tohoto domu se dvěma bytovými jednotkami nejprve k hádce a poté i k fyzickému napadení, kdy ke zranění nedošlo, na místě již klid, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) - bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 3.10.2020 oznámeno, že na železniční trati mezi zastávkami Roztoky-Žalov a Úholičkami došlo ke sražení divokého prasete vlakovou soupravou – hlídka na místo, na místě již hasičský záchranný sbor ČD, který odstranil sražené zvíře z kolejiště, vyrozuměn člen mysliveckého sdružení, který si převzal uhynulé zvíře k dalšímu opatření
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL