Čtvrtek, Srpen 22, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 27.7.19 oznámeno odkládání odpadu mimo kontejnerové nádoby na tříděný odpad na kontejnerovém stanovišti v Lidické ulici v místě Na Sekeře z dodávkového vozidla – výjezd na místo, na místě již dodávkové vozidlo nezastiženo, odpad zadokumentován, dle zjištěného poznatku k registrační značce vozidla zjištěn v evidenci vozidel provozovatel tohoto vozidla, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 25.7.19 v rámci hlídkové činnosti bylo v ulici Levohradecká nalezeno vozidlo tov. zn. Opel Astra, bez registračních značek, vozidlo nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích a evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, oznámeno silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 24.7.19 oznámeno, že na Řivnáči je skupina osob, která si zde rozdělala oheň – hlídka MP na místo, na místě zjištěny osoby, které si zde rozdělali oheň a opékali buřty, upozorněni na zákaz rozdělávání otevřeného ohně a vyzváni k okamžitému uhašení ohně, osoby tak učinili a oheň uhasili
 
- dne 24.7.19 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že ostraha prodejny zadržela podezřelou osobu – výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny vzala zboží z regálu a prošla pokladnami, aniž by toto zboží neuhradila, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., na místě též hlídka PČR Libčice, která si věc převzala k jejich realizaci
 
- dne 24.7.19 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že ostraha prodejny zadržela podezřelou osobu – výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží z regálu do spodku dětského kočárku a při placení u pokladny toto zboží neuhradila, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 23.7.19 oznámena žádost PČR Libčice o prověření oznámení o údajném vyhrožování osobě, bydlící v bytovém domě v ulici Najdrova prostřednictvím sociální sítě Facebooku ve skupině Roztoky, výjezd na místo, poškozená osoba v pořádku, zjištěna podezřelá osoba, která příspěvek napsala do skupiny Roztoky, situace zklidněna a poškozený poučen o dalším postupu, tj. podání trestního oznámení na PČR Libčice, neboť v předmětné věci se jedná o podezření z tr. činu
 
- dne 23.7.19 oznámen nález peněženky s doklady a finanční hotovostí na komunikaci v obci Únětice s tím, že oznamovatel je dovezl na MP Roztoky, zjištěn majitel, majiteli nalezené doklady vráceny
 
- dne 22.7.19 oznámeno odcizení mobilního telefonu na Tyršově náměstí ze dne 21.7.19 – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., provedeným šetřením zjištěna podezřelá osoba, která se ke krádeži mobilního telefonu doznala, odcizený telefon dobrovolně vydala a tento byl vrácen majitelce, věc výše uvedeného přestupku byl vyřešen s podezřelou osobou uložení blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 21.7.19 oznámena žádost PČR o součinnost při pátrání po podezřelé osobě, která odcizila na nádraží v Kralupech batoh, ve kterém by měl být uložen mobilní telefon Iphone a tablet zn. Apple, dle lokalizace mobilního telefonu se měl tento pohybovat ve vlakové soupravě směr Praha, učiněno opatření v železniční stanici Roztoky, před příjezdem vlakové soupravy, oznámeno OD PČR, že podezřelá osoby i s odcizenými věcmi dle lokalizace mobilního telefonu vystoupila v železniční stanici Úholičky, na místo byla vyslána hlídka PČR Libčice
 
- dne 20.7.19 oznámeno rušení nočního klidu na zahradě jednoho z domů v ulici Svobody – výjezd na místo, na místě zjištěn pouze hovor zúčastněných osob, hovořeno s odpovědnou osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d.) z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL