Středa, Duben 24, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 23.1.2024 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Zahradní odstavené dodávkové vozidlo tov. zn. Fiat Transit bez tabulek r.z., evidentně dlouhodobě neprovozované, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace a nebo ke zjednání nápravy ve stavu vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel dle zjištěného VIN kódu vozidla byl zjištěn provozovatel tohoto vozidla, výzva zaslána i provozovateli tohoto vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 22.1.2024 oznámena krádež dětského jízdního kola u prodejny Albert na Tyršově náměstí, provedeno místní pátrání dle získaného popisu odcizeného jízdního kola a toto bylo nalezeno u nádraží ČD Roztoky v Nádražní ulici, toto jízdní kolo bylo odloženo, kolo i věc krádeže si na místě vzhledem k ceně jízdního kola převzala na místě PČR Libčice jako podezření z tr. činu krádeže
 
- dne 11.1.2024 oznámeno rušení nočního klidu v prostoru ve společných prostorách bytového domu v Masarykově ulici – hlídka na místo, na místě zjištěna osoba, která se dobývala do jednoho z bytů, který obývá, osoba byla v podnapilém stavu, byla agresivní a hlučná, hlídka osobu vyzvala ať svého jednání zanechá a zklidní se, což tato osoba posléze udělala, byla zjištěna její totožnost, a bylo zjištěno, že v tomto domě nemá trvalé bydliště, vzhledem k tomu, že osoba u které tato osoba bydlí, si nepřála, aby podnapilá osoba navštívila její byt, byla tato podnapilá osoba vyvedena před dům, a poté co se zklidnila, odešla pryč, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu)
 
- dne 11.1.2024 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti u prodejny Tesco v Lidické ulici odstavené dodávkové vozidlo tov. zn. Citroen Jumper bez tabulek r.z., zadokumentováno, dle zjištěného VIN kódu provedenou lustrací v evidenci vozidel bylo zjištěno, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu, dále byl v evidenci vozidel zjištěn poslední provozovatel tohoto vozidla, vzhledem k tomu, že vozidlo se nachází na pozemní komunikaci, která není v majetku města Roztoky, ale firmy Tesco Stories a.s., byla písemně o nálezu vyrozuměna tato firma, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva byla zaslána i poslednímu provozovateli tohoto vozidla vyřazeného z provozu, oznámeno taktéž Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 10.1.2024 oznámeno rušení nočního klidu z jednoho z bytů bytového domu v ulici Na Panenské – hlídka na místo, v době příjezdu na místo na místě byl již klid, od oznamovatele bylo zjištěno, že z jednoho z bytu nad bytem oznamovatelky po 22 – té hodině došlo k tahání nábytku a k vrtání, projednáno s nájemníkem předmětného bytu, tento upozorněn na rušení nočního klidu touto činností, on uvedl, že to jenom potřeboval dodělat a krátce po 22- té hodině tuto činnost ukončil, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu) vyřešeno na místě domluvou
 
- dne 9.1.2024 oznámena operačním důstojníkem PČR žádost o asistenci zdravotnické záchranné službě a hasičskému sboru a to na adrese komunitní školky v ulici Jungmannova, kde je novorozenec v ohrožení života, hlídka na místo s přístrojem AED, na místě se již nacházela osádka sanitního vozidla rychlé zdravotnické záchranné služby a členové hasičského záchranného sboru a byla prováděna resuscitace novorozence, na místo též lékař zdravotnické záchranné služby, hlídka PČR Libčice, psychologové hasičského záchranného sboru, novorozenec převezen do nemocničního zařízení FN Motol sanitním vozidlem zdravotnické záchranné služby
 
- dne 7.1.2024 oznámen nález batohu s obsahem prázdných PET lahví, zbytku jídla a různé druhy kosmetiky v Tichém údolí v místě vedle dětského hřiště, hlídka na místo, nalezený batoh zajištěn a uložen na MP Roztoky jako nález, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 5.1.2024 oznámena krádež plastové popelnice na tříděný odpad ( plast – žluté víko) v ulici Nerudova, provedeno místní pátrání po odcizené popelnici s negativním výsledkem, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 4.1.2024 ve schránce důvěry nalezen klíč s přívěškem – otvírák, u tohoto klíče byl dále písemný vzkaz, že byla nalezen na schodech spojující ulici Nad Vinicemi a Tiché údolí, nalezený klíč s přívěškem uložen na MP Roztoky jako nález zveřejněno na webových stránkách MP
 
- dne 3.1.2024 nález svazku klíčů na Tyršově náměstí, který oznamovatelka donesla na MP Roztoky, svazek klíčů uložen na mP roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL