Sobota, Březen 23, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 19.2.19 oznámeno poškozené vozidlo zaparkované na parkovišti v ulici Masarykova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že k poškození došlo provozem neznámého vozidla, které z místa odjelo, na místo vyžádáni policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha – venkov,
 
- dne 19.2.19 oznámen nález dětského batohu na pískovišti na Školním náměstí, nalezený batoh uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky
 

- dne 18.2.19 nález obojku se psí známkou ve schránce důvěry MP Roztoky, dle čísla známky v evidenci chovatelů při MÚ Roztoky zjištěn majitel, majiteli nalezený obojek předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci

 
- dne 17.2.19 ve večerních hodinách oznámeno v pozdních nočních hodinách cestou PČR Libčice, že v jednom z pokojů na ubytovně Renova v Přílepské ulici v Roztokách došlo k rozepři mezi otcem a synem – výjezd na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, na místě od oznamovatele zjištěno, že jeho syn mu měl odcizit na pokoji finanční hotovost 100 Euro, podezřelá osoba byla na místě, po chvíli zapírání se doznala, že nějaké peníze otci vzala a, že jí má v pokoji schovanou mezi oblečením, vydal peněžní hotovost 50 Euro o zbytku, že neví, v průběhu šetření požádala podezřelá osoba hlídku PČR, zda-li se může dojít do koupelny napít, bylo mu vyhověno, v koupelně vzal zpod umyvadla ukrytý nůž a tento si přiložil na krk a vyhrožoval svým zabitím, po chvíli obrátil nůž proti strážníkovi nacházejícímu se cca půl metru od něho a namířenou zbraní mu vyhrožoval újmou na zdraví, ze strany strážníka MP Roztoky bylo použito donucovacích prostředků hmatů a chvatů a podezřelá osoba byla zpacifikována za pomoci policisty PČR Libčice, nůž byl podezřelé osobě odebrán a byly mu přiloženy služební pouta, ke zranění zúčastněných osob nedošlo, na místě si věc převzali policisté Služby kriminální policie k jejich realizaci zadokumentování,
 
- dne 17.2.19 v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici 17.listopadu odložená dětská koloběžka, tato je uložena na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky
 
- dne 17.2.19 oznámeno, že v ulici Jeronýmova někdo řeže pilou nebo flexou – výjezd na místo, zjištěn zdroj hluku, a to ze stavby rodinného domu, kde zedníci řezali tvárnice, vyzváni k ukončení těchto hlučných prací a poučeni, že porušují OZV města Roztoky o regulaci hluku, odpovědná osoba po poučení uvedla, že nevěděla že město Roztoky má vydanou takovouto vyhlášku, okamžitě hlučné práce ukončili, věc přestupku vyřešena domluvou,
 
- dne 17.2.19 žádost PČR o součinnost při usměrňování provozu v místě dopravní nehody autobusu PID na silnici II/242 směrem na Velké Přílepy – výjezd na místo společně s hlídkou PČR Libčice usměrňován provoz, na místo lékařská záchranná služba, hasičský záchranný sbor, zraněný řidič autobusu převezen do nemocničního zařízení, na místo policisté PČR skupiny dopravních nehod, kteří si převzali dopravní nehodu k realizaci jejich zadokumentování události,
 
- dne 16.2.19 oznámen volně pobíhající pes v ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěna majitelka, tato vyrozuměn, majitelce předán pes v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q.) z.č. 246/1992 Sb., vyřešen uložením pokuty v příkazním řízení na místě,
 
- dne 15.2.19 oznámena žádost PČR o součinnost při prošetření oznámení o údajném vyhrožování sebevraždou v bytě domu v ulici Jungmannova – výjezd na místo, na místě již sanitní vozidlo lékařské záchranné služby, osoba která vyhrožovala sebevraždou telefonicky, když volala své matce neotvírala, neotvírala, nereagovala na zvonek, ani na klepání, na místo se dostavila i hlídka PČR Libčice, osoba uvnitř bytu, kde jak bylo šetřením zjištěno sní bylo 3-leté dítě, stále neotvírala, až po nějaké době otevřela, jak tato osoba, tak nezletilé dítě, byly v pořádku, osoba předána do lékařské péče a byla převezena do nemocničního zařízení, nezletilé dítě předáno svému otci, partnerovi osoby která vyhrožovala sebevraždou,
 

Dne 4.2.19 byl oznámen nález mobilního telefonu zn. Iphon 5 v Třebízského ulici, nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky, dne 19.2.19 zjištěn majiteli, majiteli nalezený mobilní telefon předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL