Středa, Červenec 17, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.4.10 oznámeno poškozené dopravní značení, kryty sloupů veřejného osvětlení a jeden odpadkový koš na Tyršově náměstí a v ulici Lidická, věc zadokumentována a šetřena jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.

 
- dne 9.4.10 oznámen volně pobíhající pes v ulici Máchova – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP bez závad, věc kvalifikována jako Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003,
 

- dne 8.4.10 v rámci hlídkové činnosti zjištěn v ulici Obránců míru zjištěn vrak vozidla Škoda Favorit bez r.z., zadokumentováno,  oznámeno OŽP, 

 

 

- dne 6.4.10 oznámeno vloupání do trafiky na Tyršově náměstí vedle hotelu Academic – výjezd na místo – předáno PČR Libčice k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním

 

- dne 5.4.10 oznámeno poškození plastové popelnice na odpad v ul. Olbrachtova – výjedz na místo, provedeným šetřením zjištěno, že popelnici poškodil popelářský vůz firmy Regios, tato firma kontaktována, z jejich strany bude zjednána náprava 

 
- téhož dne v pozdních večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti kontrolován řidič vozidla Honda Civic, který předjížděl na železničním přejezdu  – při kontrole zjištěno, že k jízdě užil vozidlo nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích – věc kvalifikována jako Pk dle § 22 z.č. 200/90 Sb. oznámení o Pk příslušnému správnímu orgánu
 

- dne 4.4.10 oznámeno volné pobíhání psa v ul. Chelčického – výjezd na místo – proveden odchyt – pes umístěn do kotce OŽP bez závad, věc kvalifikována jako Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003, druhého dne zjištěn majitel, tomuto pes vydán bez závad, vyřešeno v blokovém řízení

 

- dne 2.4.10 v brzkých ranních hodinách oznámeno napadení mezi manželi v domě v ulici Mühlbergerova – výjezd na místo, na místě již klid, vzhledem k tomu, že k napadání došlo již v minulosti, na místě si převzala věc PČR k jejich realizaci

 
- dne 1.4.10 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Braunnerova – výjezd na místo, na komunikaci před domem zjištěn přestupce , zjednána náprava, vyřešeno na místě domluvou,
 

- dne 1.4.10 oznámeno vybourání stěny přístavku na pozemku rod. domu v Jungmannově ulici a vystěhování věcí z tohoto přístavku – výjezd na místo, provedeným šetřením na místě zjištěno, že k poškození a vystěhování došlo ze strany spolumajitelky domu a to bez vědomí oznamovatelky, věc kvalifikována jako návrhový přestupek 

 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL