Středa, Duben 24, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 2.1.2024 ve schránce důvěry MP Roztoky byl nalezen svazek klíčů, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 1.1.2024 telefonicky oznámeno, že před hotelem Academic obtěžuje podnapilá osoba nezletilé osoby a jedné z nich chtěl odcizit jeho dětskou koloběžku – hlídka na místo, na místě zjištěn podnapilý muž a skupina nezletilců společně s oznamovatelem ( otcem jednoho z nezletilých dětí), zjištěna totožnost podezřelé osoby, provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem, na místo též hlídka PČR Libčice, která si na místě věc událost s podezřelou osobou převzala k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 30.12.2023 oznámeno napadení psa oznamovatelky jinými dvěma volně pobíhajícími psy v ulici Přílepská s tím, že ke zranění psa nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle ustanovení § 4 odst. 2 z.č. 251/2016 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8 /2011 Sb.
 
- dne 29.12.2023 oznámeno narušení občanského soužití mezi bývalými manželi v bytě domu v ulici Přemyslovská – hlídka na místo, na místě již klid, provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že došlo pouze k hádce mezi bývalými manželi, k napadení nedošlo, bývalý manžel si přišel do bytu pouze pro svoje věci, tyto si za přítomnosti hlídky vzal a poté byt v klidu opustil
 
- dne 29.12.2023 oznámen pokus vloupání do domu v ulici Riegrova – hlídka na místo, na místě kontaktovala hlídkou oznamovatelka s tím, že nezjištěná osoba se pokusila vypáčit šroubovákem balkonové dveře, a když ho oznamovatelka uviděla a začala na něho křičet co tam dělá, tak tato osoba z místa utekla, provedeno místní pátrání p okolí dle získaného popisu podezřelé osoby s negativním výsledkem, předáno PČR Libčice k jejich dalšímu šetření
 
- dne 27.12.2023v rámci hlídkové činnosti bylo zjištěno v ulici Havlíčkova spadlé provizorní oplocení stavby – rekonstrukce objektu, oplocení spadlo na zem pravděpodobně vlivem silného větru, hlídkou toto oplocení postaveno, a dále o této události informován stavebník, který byl vyzván, aby lépe zabezpečil toto provizorní oplocení, aby nedošlo k dalšímu pádu na zem, a nedošlo ke zranění kolemjdoucích
 
- dne 27.12.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti Na Koruně v ulici Riegrova dlouhodobě odstavené vozidlo tov. zn. Honda (mpz Polské republiky) nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích nebo ke zjednání nápravy, v dostupných evidencích vozidel EU nebyly zjištěny údaje vedoucí k vlastníkovi ( provozovateli) vozidla, vzhledem k tomu, že vozidlo bylo v létě 2023 v ulici Nádražní v Roztokách jiným vozidlem a nehodu šetřila Policie ĆR Skupiny dopravních nehod Praha – venkov, další šetření bylo zaměřeno na dotaz na tuto součást PČR, zda-li jim není znám vlastník tohoto vozidla, nález vozidla oznámen Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 23.12.2023 oznámeno poškození sloupku v ulici Braunerova v místě vedle skeatparku, hlídka na místo, zadokumentováno, vyrozuměn ředitel TS Roztoky, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., následujícím šetřením a prověřením kamerového záznamu z kamery monitorující prostor, kde došlo k poškození litinové sloupku bylo zjištěno, že k poškození sloupku došlo nacouváním vozidlem tov. zn. Škoda do tohoto sloupku, z kamerového záznamu zjištěna r.z. tohoto vozidla, následnou lustrací v evidenci vozidel byl zjištěn provozovatel tohoto vozidla, v následujících dnech provedeno šetření v místě bydliště provozovatele vozidla, zjištěna odpovědná osoba, která v době poškození sloupku vozidlo řídila, na místě též ředitel TS Roztoky, odpovědná osoba se k poškození sloupku doznala a zavázala se, že vzniklou škodu uhradí
 
- dne 22.12.2023 oznámeno poškození zaparkovaného vozidla tov. zn. BMW projíždějícím nákladním vozidlem tov. zn. Iveco v ulici U hřiště – hlídka na místo, na místě zjištěno, že došlo k poškození zaparkovaného vozidla tov. zn. BMW v době, kdy kolem projíždělo nákladní vozidlo Iveco , kterému se uvolnila pravá stojní opěrka, která se vysunula do pravé strana , poté co nákladní vozidlo zatočilo do levé strany, a v době kdy vozidlo projíždělo kolem zaparkovaného vozidla tato opěrka narazila do tohoto vozidla, došlo k poškození vozidla BMW a i ke škodě na nákladním vozidla, bez zranění, zajištění místa, na místo přivolána hlídka PČR Skupina dopravních nehod Praha – venkov, který si na místě událost převzali k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 22.12.2023 oznámen nález dětské koloběžky zn. Arcore v ulici Masarykova, kterou dovezl oznamovatel na MP Roztoky, tato nalezená koloběžka uložena na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL