Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 31.3.2021 v rámci hlídkové činnosti kontrolován ve večerních hodinách prostor altánu u DPS na náměstí 5. Května skupina mladých osob, kteří dělali hluk, na místě zjištěn i nepořádek, zjištěna totožnost těchto osob, vyzváni k úklidu prostoru, tak i učinili a nepořádek, který způsobili po sobě uklidili, dále vyzváni, aby opustili tento prostor, což dobrovolně učinili, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb., vyřešena domluvou
 
- dne 31.03.2021 oznámeno, že v oblasti Holého vrchu v místě u střelnice Hubertus došlo k napadení oznamovatele dvěma volně pobíhajícími psy, kteří byly bez dozoru, ke zranění oznamovatele nedošlo – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po těchto volně pobíhajících psech s negativním výsledkem, dalším šetřením zjištěna majitelka těchto psů, která už své psy měla doma, neboť je přivedly její děti, věc kvalifikována a šetřena jako podezření přestupku dle § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb., věc vyřešena s majitelkou těchto psů uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 31.03.2021 v rámci hlídkové činnosti kontrola v součinnosti s hlídkou PČR Libčice restauračních zařízení v Roztokách a v obci Únětice dodržování vládních nařízení zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a to zejména v okolí restaurací a na zahrádkách těchto restaurací
 
- dne 30.03.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěno porušování vládního nařízení konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti a shromažďování osob na zahrádce restaurace v Únětickém pivovaru, osoby na místě poučeny o porušování vládního nařízení, vykázáni ze zahrádek, řešeno na místě domluvou, poučeni i provozovatelé restaurací
 
- dne 30.3.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěno porušování vládního nařízení konzumace alkoholických nápojů na veřejnostia shromažďování osob na zahrádkách u restaurace Eiffel na Tyršově náměstí, občerstvení MOS v ulici Masarykova, osoby na místě poučeny o porušování vládního nařízení, vykázáni ze zahrádek, řešeno na místě domluvou, poučeni i provozovatelé restaurací
 
- dne 30.03.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškození zaparkovaného vozidla tov. zn. Renault Scenic couvajícím nákladním vozidlem DAF s návěsem v ulici Rýznerova, nafoceno, usměrňování dopravy, provedenou lustrací zjištěn provozovatel poškozeného zaparkovaného opuštěného vozidla Renault Scenic, tento vyrozuměn, předáno SDN PČR Praha – venkov
 
- dne 29.03.2021 oznámen poškrábaný bok vozidla tov. zn. Citroen Jumpy zaparkovaného na parkovišti v ulici Na Panenské – hlídka na místo, na místě zjištěna výše škody a vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR k jejich realizaci zadokumentování tr. činu poškozování cizí věci
 
- dne 29.03.2021 oznámeno cestou PČR, že v ulici Rýznerova na pozemku jednoho z domů je cítit zápach plynu a tento by mohl unikat – hlídka na místo, na místo též HZS, na místě též plynaři, únik plynu nezjištěn, dále zjištěno od pracovníků PRE, že kousek od tohoto místa shořel v zemi kabel a mohl způsobit zápach podobný plynu
 
- dne 28.03.2021 oznámeno, že do sklepa chaty oznamovatele v zahrádkářské kolonii U přívozu (po železniční stanicí Žalov) vnikla neznámá osoba, kterou tam přistihl oznamovatel, podezřelá osoba z místa utekla směrem k žalovské železniční zastávce – hlídka se vydala na místo a při kontrole železniční stanice ČD Žalov byla spatřena osoba odpovídající popisu podezřelé osoby, která byla zadržena, na místo přivolána hlídka PČR Libčice vzhledem k tomu, že podezřelá osoba je podezřelá ze spáchání tr. činu porušování domovní svobody dle § 178 tr. zákoníku, PČR si na místě událost i podezřelou osobou převzala k jejich realizaci zadokumentování tohoto tr. činu
 
- dne 27.03.2021 oznámena cestou PČR Libčice krádež v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny vzala zboží z prodejního regálu, zboží uložila do tašky, kterou měla při sobě a prošla přes pokladny, aniž by zboží na pokladně uhradila a u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala a odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č.n 251/2016 Sb. vyřešena s podezřelou osobou uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL