Čtvrtek, Srpen 22, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 20.7.19 oznámena havárie vodovodního řadu v ulici Jungmannova v místě naproti knihovně – výjezd na místo, místo označeno, vyrozuměna havarijní služba SVAKu, která se dostavila na místo, aby zjednala nápravu
 
- dne 20.7.19 ve schránce důvěry nalezen svazek klíčů( jeden klíč od vozidla tov. zn. Toyota), nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, Města Roztoky
 
- dne 19.7 oznámeno rušení nočního klidu v restauraci U Koruny – výjezd na místo, na místě zjištěna hudba na oslavě svatby, projednáno s odpovědnou osobou, hudební produkce ukončena, na místě již poté klid, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. písm. d.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 18.7.19 oznámen nález dioptrických brýlí na Levém Hradci, nalezené brýle uloženy na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a Města Roztoky
 
- dne 17.7.19 v nočních hodinách oznámeno, že v ulici Nádražní nějaký muž pokřikuje a demoluje venkovní posezení náležící ke kavárně Coffe – výjezd na místo, na místě zjištěno rozházené posezení u kavárny, dále spatřena podezřelá osoba, která pouze ve slipech utíkala směrem ke kolejišti na nádraží ČD Roztoky, utíkal v kolejišti a přes výzvy strážníků nezastavil a stále utíkal, poté byl zadržen hlídkou strážníků, vzhledem k tomu, že před zadržením házel po strážnících kamení, bylo využito ustanovení § 18a z.č. 553 /1991 Sb. a podezřelé osobě byly přiloženy služební pouta, na místo se dostavila i hlídka PČR Libčice, zjištěna totožnost podezřelé osoby, jednalo se o cizího státního příslušníka, pátráním po osobách tato osoba neprocházela, provedena orientační zkouška na přítomnost alkoholu a omamných látek s negativním výsledkem, vzhledem ke zmatenosti v místě a čase převezen přivolaným sanitním vozem do nemocničního zařízení, provedeným místním pátráním oblečení, ani doklady podezřelé osoby nenalezeny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c.) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., přestupek dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z.č. 266/1994 Sb., o drahách
 
- dne 17.7.19 oznámeno, že na pozemku opuštěného domku v ulici Obránců míru neoprávněně přebývají cizí osoby, které zde nemají co dělat – výjezd na místo, podezřelé osoby zadrženy, provedena jejich kontrola a lustrace v evidencích cestou PČR Libčice s negativním výsledkem, věc kvalifikována jako podezření z přestupku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b.) z.č. 251/2016 Sb., přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě, osoby vykázány z pozemku
 
- dne 16.7.19 oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v bytě bytového domu v ulici Havlíčkova – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místo se manželé pořád hádali, k napadení nedošlo, provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že došlo ze strany manžela k urážkám své manželky, tato se poté sebral a z bytu odešla, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a.) z.č.251/2016 Sb.,
 
- dne 15.7.19 oznámena žádost o asistenci osádce sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci při nakládání zraněné osoby v ulici Jiráskova a to zejména se zjištěním totožnosti této zraněné osoby, na místě zjištěna totožnost osoby, a dále zjištěno, že zranění nebylo způsobeno cizí osobou, poškozená si toto zranění způsobila sama v podnapilém stavu
 
- dne 15.7.19 oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Borkovského – výjezd na místo, na místě zjištěna hlučná zábava, hovořeno s odpovědnou domácí osobou, zjištěno, že mají rodinnou oslavu, upozorněn na rušení nočního klidu, zjednána náprava, zábava ztišena, věc přestupku vyřešena domluvou
 
- dne 15.7.19 oznámeno ležící osoba na prostředním nástupišti železniční stanice Roztoky – výjezd na místo, na místě zjištěn silně podnapilý muž, který ležel částečně na lavičce a částečně na zemi, nehýbal se a nekomunikoval, zjištěna totožnost této osoby, přivolána rychlá zdravotnická pomoc, osoba dovlečena do sanitního vozidla a převezena do nemocničního zařízení, věc kvalifikována jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. c.) z.č. 251/2016 Sb. ( veřejného pohoršení)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL