Pátek, Listopad 15, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 7.10.19 v rámci hlídkové činnosti byl kontrolován prostor parku na Tyršově náměstí osoba, když jedna z osob se dala před hlídkou MP na útěk a to směrem do ulice Jungmannova a poté pokračovala až do prostoru železniční stanice Roztoky, kde byla hlídkou MP Roztoky, která tuto osobu pronásledovala, zadržena, u sebe v batohu měl celkem 6 ks sklenic s kávou Nescafe, provedenou lustrací bylo zjištěno, že osoba prochází databází pátrání po osobách, osoba byla předána PČR Libčice k jejich dalšímu opatření, dalším šetřením, že zboží, které měla osoba u sebe pochází z prodejny Albert a toto zboží měl tato osoba odcizit, věc dále zpracovávala PČR Libčice
 
- dne 7.10.19 oznámen volně pobíhající pes v ulici Smetanova, hlídka na místo, pes již odchycen oznamovatelkou a předán hlídce MP, tato umístila psa do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn čip, tento však neprocházel žádnou dostupnou evidencí načipovaných zvířat, odchyt zveřejněn na facebooku skupině Roztoky, zjištěna majitelka, této pes předán v pořádku, s majitelkou psa věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 7.10.19 oznámeno, že v prodejně Albert došlo ke krádeži zboží a podezřelá osoba z prodejny utekla, na základě zjištěného popisu podezřelé osoby provedeno místní pátrání, na základě tohoto popisu zjištěn výskyt podezřelé osoby v kolejišti poblíže nádraží ČD Roztoky, hlídkou provedeno pronásledování podezřelé osoby, která se dala před hlídkou MP na útěk, při pronásledování vběhla do areálu VÚAB Pharma, kde byla hlídkou MP zadržena, ke krádeži v prodejně Albert se podezřelá osoba doznala, jak bylo provedeným šetřením zjištěno, tak odcizené věci zanechala ři útěku v prodejně Albert, provedenou lustrací v evidenci PČR bylo zjištěno, že podezřelá osoba v posledních třech letech byla pravomocně odsouzena pro majetkový tr. čin, vzhledem k tomu předána PČR Libčice k realizaci zadokumentování tohoto trestného činu
 
- dne 6.10.19 oznámen nález peněženky s doklady a finanční hotovostí, zjištěn majitel, majiteli nalezená peněženka s obsahem předána
 
- dne 4.10.19 oznámena hromadná rvačka v restauraci Eiffel na Tyršově náměstí, kde došlo ke zranění několika osob – hlídka na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, na místo zjištěno, že podezřelé osoby utekli přes park směrem k hotelu Academic, podezřelé osoby zadrženy před hotelem Academic, v zadržených osobách zjištěny osoby cizí státní příslušnosti, k restauraci Eiffel přivolána rychlé zdravotnická pomoc svědky události k ošetření zraněných osob, vzhledem k podezření z trestného činu si věc k realizaci zadokumentování převzala PČR Libčice
 
- dne 3.10.19 oznámen volně pobíhající pes rasa Výmarský ohař na Školním náměstí, kterého oznamovatelka dovedla na MP Roztoky, nalezený pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn čip, cestou Národního registru zvířat vyrozuměna majitelka tohoto psa, pes majitelce předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q.) z.č. 246/1992
 
- dne 2.10.19 oznámeno vloupání do vozidla Škoda Superb, zaparkovaného na křižovatce ulic Třebízského a Žirovnického, hlídka na místo, na místě zjištěno, že neznámý pachatel se vloupal do vozidla tím způsobem, že nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň okna levých zadních dveří, uvnitř vozidla odcizil cyklistickou helmu a rukavice, věc předána PČR Libčice vzhledem k podezření z trestného činu krádeže vloupáním k realizaci zadokumentování
 
- dne 30.9.19 v rámci hlídkové činnosti nalezen v areálu BČS MOL v Přílepské ulici ztracený průkaz VZP – zjištěn majitel, nalezený průkaz VZP majiteli vrácen
 
- dne 30.9.19 v rámci hlídkové činnosti kontrolován na komunikaci ulici Nerudova řidič čtyřkolky, na kterého byly stížnosti ze strany občanů Roztok v minulých dnech, při kontrole zjištěno, že motocykl – čtyřkolka je nezpůsobilá provozu na pozemních komunikacích ( propadlá pravidelná technická kontrola) , věc zadokumentována jako přestupek v dopravě oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání
 
- dne 30.9.19 v rámci hlídkové činnosti kontrolována na Tyršově náměstí, která byla přistižena při odhazování odpadků na zem, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f.) z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL