Úterý, Květen 21, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.4.19 oznámen volně pobíhající pes v ulici Felklova s tím, že oznamovatelka tohoto psa odchytla – výjezd na místo, hlídka nalezeného psa převzala a umístila do záchytného kotce MP Roztoky, dle čipu zjištěna majitelka psa, tato vyrozuměna, majitelce pes předán v pořádku, věc přestupku dle § 27 odst. 1 písm. q.) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 10.4.19 oznámena cestou PČR Libčice překopnutá středotlaká přípojka plynu v ulici U Školky – výjezd na místo, na místo hasičský záchranný sbor, který provedl zasvorkování poškozené středotlaké poškozené přípojky plynu, k poškození přípojky došlo při bagrování výkopu pro uložení nové vodovodní přípojky, na místo plynařská pohotovost, která provedla uzavření přívodu plynu, na místo též hlídka PČR, která si věc převzala k realizaci jejich zadokumentování
 

- dne 9.4.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena karta Pražské integrované dopravy, tato uložena na MP Roztoky, zjištěna majitelka, následujícího dne karty předána majitelce, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci

 
- dne 9.4.19 oznámena žádost PČR o asistenci při dopravní nehodě v ulici Masarykova, kdy vozidlo srazilo chodce – výjezd na místo, na místě zjištěno, že řidič vozidla při vycouvávání z parkoviště naproti lékárně přehlédl osobu procházející kolem jeho vozidla a při vybočení tuto seniorku přední částí srazil na zem, došlo ke zranění osoby, na místo sanitní vůz lékařské záchranné služby, který převezl zraněnou osobu do nemocničního zařízení FN Motol, na místo hlídka PČR Libčice, na místo též policisté skupiny dopravních nehod, kteří si převzali dopravní nehodu k realizaci jejich zadokumentování
 
- dne 9.4.19 žádost PČR o prověření oznámení o požáru v lesním prostoru v lokalitě ulice Nad Vltavou – výjezd na místo, na místě již hasičský záchranný sbor, který prováděl dohašování prostoru, škoda nevznikla,
 
- dne 9.4.19 oznámena žádost PČR o součinnost při usměrňování provozu v místě dopravní nehody se zraněním na křižovatce v místě U Váhy v k.o. Roztoky – výjezd na místo, na místo hasičský záchranný sbor, lékařská záchranná služba, hlídka PČR Libčice, OP Velké Přílepy, prováděno usměrňování provozu, těžce zraněný řidič motocyklu odvezen sanitním vozem do FN Motol, na místo hlídka policistů skupiny dopravních nehod PČR, která si převzala dopravní nehodu k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 8.4.19 v nočních hodinách oznámena přejetá uhynulá kuna na komunikaci ulice Lidická – výjezd na místo, uhynulá kuna z komunikace odstraněna, následujícího dne předána MVDr. Šavrdovi
 

- dne 8.4.19 oznámen nález peněženky s obsahem dokladů, platební karty a finanční hotovosti v ulici Zaorálkova ze dne 4.4.19, nalezená peněženka uložena na MP, provedeným šetřením vyrozuměn majitel této peněženky, majiteli nalezená peněženka s obsahem předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci

 
- dne 7.4.19 ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v bytě domu v ulici Braunerova – výjezd na místo, na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c.) - bod 4 z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 7.4.19 oznámeno porušení OZV města Roztoky o regulaci hluku – řezání motorovou pilou na pozemku domu v ulici Lidická v době, kdy je to OZV zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, na místě zjištěna odpovědná osoba, tato poučena o tom, že porušuje OZV města Roztoky, osoba ukončila činnost, věc přestupku vyřešena namístě domluvou
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL