Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 17.6.2022 oznámeno, že obyvatelka jednoho z bytů DPS nereaguje na ťukání a nelze se k ní dostat, protože má klíče v zámku zevnitř, pouze je slyšet zevnitř nějaké pravidelné údery – hlídka na místo, na místo též hasiči, kteří se do bytu dostali balkonovými dveřmi, uvnitř bytu nalezena seniorka, která nebyla schopná se postavit na vlastní nohy, této přivolána rychlá lékařská pomoc, seniorka byla převezena do nemocničního zařízení FN Motol, byt uzamčen a klíče předány synovi seniorky
 
- dne 17.6.2022 oznámen nález peněženky s doklady, platebními kartami a finanční hotovostí, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, téhož dne se dostavil na MP Roztoky a nalezená peněženka s obsahem mu byla předána
 
- dne 17.6.2022 ve schránce důvěry nalezen ŘP, provedenou lustrací v evidenci řidičů zjištěno, že nalezený ŘP je neplatný, odeslán na příslušný referát evidence řidičů
 
- dne 15.6.2022 oznámen nález mobilního telefonu Xiaomi Redmi a dvou kusů hraček na Tyršově náměstí, nalezený mobilní telefon společně s hračkami předány oznamovatelem hlídce MP Roztoky, tyto věci uloženy na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky Předáno majiteli
 
- dne 15.6.2022 oznámeno poškození travnatého pozemku od zaparkovaných vozidel v ulici Riegrova – hlídka na místo, na místě provedena fotodokumentace, zjištěno jaká vozidla tento pozemek tím, že na něj zajíždí a parkují, kontaktována odpovědná osoba stavby – rekonstrukce domu v této ulici s tímto tato událost projednána, z jejich strany přislíbena náprava, kontaktováni i zástupci vlastníků dotčených pozemků, kteří byli informováni o stavu řešení události na místě
 
- dne 14.6.2022 oznámen volně pobíhající pes v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí – hlídka na místo, odchycený pes personálem prodejny předán hlídce MP Roztoky, transportován na MP Roztoky, zde umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, v dostupných evidencích zjištěno, že pes je registrovaný v jedné z těchto registrů, cestou tohoto registru vyrozuměna majitelka , majitelce předán pes v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. s touto vyřešen uložení blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 14.6.2022 preventivně dopravně – bezpečnostní akce „Jablko – citrón“ za účasti žáků ZŠ Únětice, MP Roztoky a PČR Praha – venkov
 
- dne 13.6.2022 nález svazku klíčů ve schránce důvěry MP Roztoky, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 13.6.2022 oznámeno zraněné ptáče Drozda zpěvavého na pozemku domu v ulici Jungmannova s tím, že oznamovatelka donesla toto zraněné ptáče na MP Roztoky, vyrozuměna záchranná stanice zvířat Aves z.s., Brandýsek, jejichž zaměstnanec si téhož dne zraněné ptáče převzal do jejich péče
 
- dne 12.6.2022 oznámeno poškození dvířek budky HUP u objektu domu v ulici Na Vyhlídce , zadokumentováno kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL