Pátek, Prosinec 09, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 22.9.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Rossmann z předchozích dnů, kdy pachatel si v prostoru prodejny vzal zboží z regálu a poté odešel z prodejny, aniž by zboží uhradil na pokladně, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., zajištěny kamerové záznamy z bezpečnostních kamer v prostoru prodejny, z kamerového záznamu zjištěn popis podezřelé osoby, v následujících dnech ( dne 30.9.22 ) oznámeno zaměstnanci prodejny, že po prodejně se pohybuje osoba podezřelá z výše uvedených dvou krádeží v této prodejně, hlídka okamžitě na místo, v prostoru prodejny zadržena osoba podezřelá z krádeží zboží, zjištěna totožnost této podezřelé osoby, ke krádežím se doznala, věc výše uvedeného přestupku vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 22.9.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena karta ÖMV, tato byla uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel této karty tento vyrozuměn a téhož dne se zástupce majitele – firmy dostavil na MP Roztoky a nalezené karta ÖMV mu byla předána
 
- dne 20.9.2022 oznámeno ve večerních hodinách, že do prostoru Čistírny odpadních vod ( vedle VÚABu) vnikla cizí nepovolaná osoby, která zde napadá zaměstnance ČOV nožem – hlídka na místo, na místě zjištěno, že osoba poškodila několik vozidel zaměstnanců zaparkovaných na pozemku ČOV a poté vnikla do budovy ČOV, kde se pokusil odcizit nějaké věci, v té době byl vyrušen zaměstnanci ČOV a následně při útěku ohrožoval zaměstnance ČOV nožem, poté z areálu utekl, provedeno místní pátrání dle získaného popisu, na místo se dostavili taktéž hlídky PČR Libčice, podezřelá osoba při pátrání zadržena prvosledovou hlídkou PČR v ulici Nádražní, hlídka PČR si na místě věc převzala k jejich realizaci jako podezření z tr. činu
 
- dne 20.9.2022 v rámci hlídkové činnosti bylo na parkovišti v ulici Kantorova nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Peugeot 205, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel bylo zjištěno, že vozidlo bylo odhlášeno do ciziny a není způsobilé provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 19.9.2022 oznámen nález MT Iphon SE ve společných prostorách domu v Najdrově ulici, nalezený MT uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky,
 
- dne 18.9.2022 v rámci hlídkové činnosti na parkovišti v ulici Tiché údolí nalezena koženková taštička s obsahem osobních dokladů a platebních karet, zjištěna majitelka, tato cestou PČR vyrozuměna a následujícího dne byla její nalezená taštička s obsahem jí předána
 
- dne 17.9.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelé nezletilé osoby byly zadrženy u východu z prodejny , ke krádeži se doznaly, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., nezletilé podezřelé osoby předány zákonným zástupcům
 
- dne 16.9.2022 oznámeno odcizení jízdního kola Author ze stojanu u bočního vchodu do objektu ZŠ Zdeňky Braunerové v ulici 17. Listopadu, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 17.9.2022 žádost PČR o spolupráci o prověření oznámení možného pokusu o sebevraždu ženy v prostoru vyhlídky v místě za Třešnovkou ( v místě výhledu na řeku Vltavu a ulici Potoky) , hlídka ihned po oznámení se vydala na místo, kde bylo provedeno pátrání po ženě, tato nalezena v jiné části této lokality, žena i s malým dítětem v pořádku, na místě též muž této ženy, který obavu o zdraví své ženy oznámil na linku 158, na místě též hlídka PČR Libčice a prvosledová hlídka PČR Praha – venkov, na místo též se dostavilo vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, které byla žena předána do jejich péče, žena následně převezena do nemocničního zařízení, malé dítě si převzal jeho otec, který se dostavil na místo
 
- dne 10.9.2022 oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Tiché údolí – hlídka na místo, na místě zjištěn hluk ze zahrady domu, kde probíhala oslava narozenin, na místě hovořeno d odpovědnou osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu, zjednána náprava, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL