Pondělí, Září 20, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 19.7.2021 oznámen nález peněženky s doklady, finanční hotovostí a platební kartou v ulici Za potokem, kterou oznamovatel donesl na MP Roztoky, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, majiteli nalezené věci předány
 
- dne 18.07.2021 v nočních hodinách oznámeno napadení mezi manželem a manželkou v bytě bytového domu v ulici Felklova – hlídka na místo, na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb. u něhož k zahájení řízení je potřeba souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku, který byl spáchaný mezi osobami blízkými, poškozená osoba byla poučena dle ustanovení § 79 z.č. 250/2016 Sb.
 
- dne 17.7.2021 oznámeno rušení nočního klidu hosty restaurace Eiffel na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě zjištěno, rušení nočního hlasitou reprodukovanou hudbou na zahrádce restaurace, obsluha restaurace upozorněna na rušení nočního klidu, zjednána náprava hudba vypnuta, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešen domluvou
 
- dne 16.7.2021 v rámci hlídkové činnosti v ulici Palackého zjištěn zábor veřejného prostranství – kontejner, provedeným šetřením bylo zjištěno, že zábor není uhrazen, hovořeno s odpovědnou osobou, která nevěděla, který nevěděl, že se něco takového musí platit, osoba poučena se způsobem řešení/placení, kdy se omluvil a uvedl, že toto zaplatí
 
- dne 15.7.2021 cestou PČR oznámena rvačka osob v ulici Bělina – hlídka na místo, na místě v době příjezdy hlídky klid, na místo též hlídka PČR, provedeným šetřením zjištěno, že došlo ke rvačce dvou osob s drobným poraněním, které si vyžádalo lékařské ošetření, věc si na místě převzala PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. písm. b) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 14.07.2021 oznámeno odcizení horského jízdního kola Author ze zahrádky restaurace Na Růžku, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR Libčice jako podezření z tr. činu krádeže dle ustanovení § 205 t.z., provedeno místní pátrání po odcizeném jízdním kole a podezřelé osobě
 
- dne 14.7.2021 oznámen nález peněženky s obsahem dokladů, platební karty a finanční hotovosti v Lidické ulici v místě u Tesca ze dne 11.7.21 s tím, že oznamovatelka nalezené věci předala na MP Roztoky jako nález, vyrozuměn majitel, tento se dostavil na MP Roztoky a nalezené věci mu byly předány
 
- dne 12.7.2021 oznámeni dva volně pobíhající psi v místě u Váhy v k.o. Únětice – výjezd na místo, psi odchyceni v k.o. Únětice, psi transportováni do záchytného kotce při OÚ Únětice, prohlídkou psů zjištěny čipy, zjištěn majitel psů, tento informován, že odchycení psi jsou umístěni v záchytném kotci OÚ Únětice, kde mu byly pracovníky OÚ Únětice vysáni, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb., zákona na ochranu zvířat proti týrání
 
- dne 12.07.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Havlíčkova odstavené dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Opel Vectra, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, a dále bylo zjištěno, že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 11.02.2021 oznámeno fyzické napadení oznamovatelka na chodbě bytového domu v Lederově ulici, ke kterému mělo dojít dne 10.7.21, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL