Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- téhož dne oznámen požár posekané trávy na volném prostranství v oblasti Holý vrch – výjezd na místo, na místě též hasiči, požár uhašen, na místě si převzala věc PČR k jejich realizaci
 
- dne 7.7.10 oznámen volně pobíhající pes v ulici Jiráskova – výjezd na místo, proveden odchyt tohoto psa, zjištěn majitel, tomuto pes vydán bez závad, věc Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešen v blokovém řízení,
 
- dne 6.7.10 oznámena neprůjezdná nová komunikace na Prahu a to v místě podjezdu u Zámečku, zaplaveno vodou a znečištěno naplaveným bahnem – vyrozuměny TS Roztoky, na místě PČR,  hasiči, kteří provedli odčerpáni vody pomocí ponorných čerpadel, a Správa a údržba silnic Středočeského kraje, kteří odstranily naplavené bahno, mezi tím provoz usměrńován po provizorní objížďce,

 
- dne 5.7.10 oznámeny vytopené byty v bytovém domě v ulici Jungmannova – výjezd na místo, zajištěno uzavření hlavního přívodu vody a vypnutí el. energie ( vyrozuměným údržbářem), kontaktován majitel bytu ze kterého tekla vody, ke zjednání nápravy,

 
- dne 2.7.10 v rámci hlídkové činnosti v ulici Lidická kontrolována osoba v pátrání – předána PČR k jejich další realizaci,

 
- dne 1.7.10 oznámeno, že na nákladním vagónu vlakové nákladní soupravy směrem od Libčic do Roztok jedou dvě osoby – výjezd na nádraží ČD Roztoky, zajištěny na místě dvě osoby jedoucí na nákladní vlakové soupravě, věc přestupku dle § 48 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na § 50 z.č. 266/94 o drahách vyřešena v blokovém řízení,
 
- téhož dne oznámen požár objektu bývalého hotelu Maxmiliánka – výjezd na místo, na místě hasiči, požár jedné místnosti – požár uhašen, věc si na místě převzala PČR k jejich další realizaci,
 
- téhož dne oznámeno napadení na Tyršově náměstí – výjezd na místo, věc kvalifikována a šetřena jako Pk dle § 49/1c) z.č. 200/90 Sb.,
 
- dne 29.6.10 oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn bez závad do kotce OŽP, zjištěn majitel psa, tomuto předán pes závad zaměstnanci OŽP, věc Pk dle § 46/2 s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení,
 
- dne 25.6.10 oznámeny navrtané a pravděpodobně otrávené stromy, které usychají na pozemku vodárny v Máchově ulici – výjezd na místo, na místo též pracovníci OŽP, na místě předáno PČR k jejich realizaci,
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL