Pátek, Prosinec 09, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 9.9.2022 oznámen volně pobíhající zatoulaný pes v ulici Sportovní – hlídka na místo, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, v dostupných registrech majitelů zvířat zjištěno, že tento je čip evidován, cestou tohoto registru byl proveden pokus o vyrozumění majitele s negativním výsledkem, v následujících dnech zjištěna majitelka a této nalezený pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 9.9.2022 oznámena zraněná umírající kočka na křižovatce ulic Komenského a Pilařova – hlídka na místo, na místě zraněná umírající kočka byla převzata od oznamovatelky, předána MVDr. Šavrdovi k jeho dalšímu opatření
 
- dne 9.9.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovacím místě v ulici Čáslavského odstavené vozidlo tov. zn. Kia Ceed, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, nebo zjednání nápravy, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel, tomuto zaslána tato výzva také, nález tohoto vozidla oznámen Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky,
 
- dne 8.9.2022 v ranních hodinách oznámena uhynulá kočka na okraji komunikace na Tyršově náměstí – hlídka na místo, uhynulá kočka odstraněna z komunikace a následně během předána MVDr. Šavrdovi k jeho dalšímu opatření
 
- dne 7.9.2022 oznámeno narušení občanského soužití a přestupek v dopravě v ulici Zaorálkova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb. a přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) z.č. 361/2000 Sb.
 
- dne 6.9.2022 oznámena žádost o pomoc při otevření výtahu, který se zasekl v sedmém patře vícepodlažního bytového panelového domu v ulici Masarykova a ve kterém zůstala uvězněna osoba, na místě hasiči, provedeno otevření zaseklého výtahu a vytažení osoby z tohoto výtahu, osoba bez zranění, pouze byla v šoku ze vzniklé situace, o poruše výtahu informována firmy zpravující servis tohoto výtahu
 
- dne 6.9.2022 oznámeno, že v prostoru lesa Roztocký háj v místěna okraji tohoto lesa směrem od Nového Suchdola ( poblíž ulice Nad mohylou) je postaven stan a u tohoto stanu je uhašené ohniště – hlídka na místo, místo bylo opuštěné, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) ( zákaz táboření v lese) a odst. 1 písm. o) z.č. 289/1995 Sb., o lesích,
 
- dne 3.9.2022 oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z prostor místa u přívozu na roztocké straně – hlídka na místo, na místě zjištěn hlasitý hluk reprodukovanou hudbou z místa Food trucku U Lukáše, na místě hovořeno s odpovědnou osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu, zjednána náprava a hudba vypnuta, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešeno na místě domluvou
 
- dne 2.9.2022 oznámen volně pobíhající zatoulaný pes v ulici Za Cihelnou s tím, že oznamovatelka tohoto psa odchytla a má ho u sebe – hlídka na místo, hlídka si od oznamovatelky nalezeného psa rasa Yorkshire převzala, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, zjištěno, že tento čip je registrován v jednom z dostupných registrů majitelů zvířat, majitele psa vyrozuměn cestou tohoto registru, téhož dne se dostavila na MP Roztoky majitelka tohoto psa a nalezený pes jí byl v pořádku předán, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 z.č. 246/1992 Sb vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 31.8.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v lidické ulici s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že pachatel v prostoru prodejny vzal z regálu lahev vodky tuto si strčil do kapsy a prošel přes pokladny aniž by tuto lahev vodky na pokladně uhradil, u východu z prodejny byl zadržen ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejny, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL