Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 22.12.2023 oznámeno poškozené vozidlo tov. zn. Renault v ulici Masarykova – hlídka na místo, na místě zjištěno, že došlo k poškození zadního světlometu vozidla v důsledku pádu (vyvrácení) svislého dopravního značení IP11g ( částečné stání na chodníku podélné) za křižovatkou ulic Masarykova x Obránců míru, zadokumentováno, vyrozuměn ředitel TS Roztoky ke zjednání nápravy, věc řešena jako škodní událost
 
- dne 21.12.2023 oznámeno, že v ulici Přemyslovská v místě u výstupní stanice autobusu PID se na zemi válí muž, který předtím házel u jednoho z domů plechovou popelnicí – hlídka na místo, ve vozovce ležel na zemi muž v silně podnapilém stavu, který nekoordinoval svoje pohyby, muž hlídkou odvlečen z komunikace, muž nezraněn pouze v silně podnapilém stavu, zjištěna totožnost této osoby, provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem, osoba odvezena do místa bydliště, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) z.č. 251/2016 Sb. ( veřejné pohoršení)
 
- dne 19.12.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezena na parkovišti ČD železniční stanice Roztoky ztracená tabulka r.z. , provedena lustrace v evidenci vozidel, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že tato r.z. byla registrována na vozidlo, které má status „ zániku“ a vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, tabulka r.z. byla zajištěna a následně zaslána příslušnému referátu evidence vozidel
 
- dne 18.12.2023 oznámeno cestou PČR, že v objektu restaurace Na Vrškách došlo k napadení mezi osobami, hlídka na místo, v době příjezdu hlídky na místo, byl na místě již klid, na místo se dostavili též hlídky PČR Libčice a OHS, provedeným šetřením na místě zjištěno, že došlo k hádce mezi dvěma osobami a následnému vyhrožování jedné osoby té druhé ublížením na zdraví, kdy poškozený měl důvodnou obavu o své zdraví, událost si na místě převzala PČR Libčice k jejich zadokumentování podezření z tr. činu nebezpečného vyhrožování
 
- dne 16.12.2023 oznámeno cestou PČR Libčice, že ve vlakové soupravě, která stojí na nádraží v Roztokách mělo dojít k napadení průvodčího cestujícím, hlídka na místo, na místě v době příjezdu hlídky již klid, na místě zjištěna totožnost jak průvodčího, tak i osoby, která ho měla napadnout, předáno na místě hlídce PČR Libčice, která se dostavila na místo, jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 14.12.2023 oznámeno, že oznamovatelka delší sobu neviděla svého souseda v ulici Sportovní, že jí nezvedá ani telefon a že má strach o jeho zdraví, hlídka na místo, na místě hlídka kontaktována oznamovatelkou, na místo též HZS, osádka rychlé zdravotnické pomoci a PČR Libčice, provedeno otevření dveří hasiči HZS, uvnitř domu nalezen obyvatel tohoto domu bez známek života
 
- dne 13.12.2023 oznámeno narušení občanského soužití mezi dvěma osobami v ulici Olbrachtova, hlídka na místo, na místě již klid, na místě zjištěno, že k incidentu mezi těmito dvěma osobami došlo také již v čase předtím téhož dne a to na jiném místě v Roztokách a to konkrétně na křižovatce ulic Braunerova a Obránců míru, kde došlo taktéž k narušení občanského soužití a to v důsledku volného pobíhání psa jednoho ze zúčastněných, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb. a přestupek proti pořádku v místní samosprávě dle § 4 odst. 2 z.č. 251/2016 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 – o veřejném pořádku
 
- dne 13.12.2023 oznámeno majitelkou nemovitosti v Přílepské ulici, že v jejich rozestavěné garáži ( volně přístupné z ulice) se nachází cizí osoba – hlídka na místo, na místě nalezena osoba cizí státní příslušnosti zanedbaného zevnějšku, osoba byla promáčená a prochladlá, zjištěna totožnost této osoby, vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu přivolaná na místo rychlá zdravotnická pomoc, která převezla tuto osobu do nemocničního zařízení FN Motol
 
- dne 11.12.2023 oznámeno cestou PČR, že v zalesněném prostoru Malého háje v k.o. Roztoky se nachází starší žena, která upadla na zem a nemůže se postavit na nohy a že se u ní nacházejí oznamovatelé – hlídka na místo, kde je kontaktovali oznamovatelé, žena si stěžovala na bolest v koleni, na místo též osádka Rychlé zdravotnické pomoci Kralupy, vzhledem ke špatnému rozbahněnému terénu příjezdu k místu nálezu zraněné osoby muselo být sanitní vozidlo ponecháno na konci ulice Legií ( Na Dubečnici) a osádka sanitního vozidla byla převezena blíže místu nálezu služebním vozidlem MP Roztoky ( Dacia Duster), vzhledem ke špatně přístupnému terénu byl na pomoc při transportu zraněné ženy k sanitnímu vozidlu přivolán HZS, po ošetření zraněné osoby na místě byla tato pomocí nosítek transportována k sanitnímu vozidlu a poté transportována sanitním vozem do nemocničního zařízení, na místě v zalesněném prostoru zůstal přivázaný pes velkého vzrůstu přivázaný u stromku, tento byl v době přítomnosti jeho paničky klidný, ale poté co byla transportována, tak se choval agresivně a nebylo možno se k němu vůbec přiblížit, vzhledem k tomu byla kontaktována sousedka zraněné osoby, která psa dobře znala, a tato si psa na místě vyzvedla a dovedla do místa bydliště s tím, že se o psa zraněné sousedky postará
 
- dne 11.12.2023 cestou PČR oznámeno pohřešování nezletilého autistického chlapce, který utekl své matce z místa trvalého bydliště, hlídka na místo, na místo následně i hlídky PČR, a to OHS a PČR Libčice, provedeno pátrání po tomto chlapci dle získaného popisu, chlapec nalezen v místě u zahrádkářské kolonie U Zastávky v Roztokách – Žalově hlídkou PČR v pořádku, následně předán do péče své matky,
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL