Úterý, Listopad 28, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 12.8.2023 oznámeno poškození skleněné výplně čekárny na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě provedeno šetření a zadokumentováno, vzhledem k výši způsobené škody na místo přivolána PČR Libčice, který si na místě věc převzala jako podezření z tr. činu poškozování cizí věci
 
- dne 6.8.2023 oznámeno posprejování fasády domu v ulici Třebízského – hlídka na místo, předáno PČR Libčice jako podezření z tr. činu poškozování cizí věci ( sprejérství)
 
- dne 5.8.2023 oznámeno rušení nočního klidu v oblasti ulice Čechova - hlídka na místo, na místě zjištěna rodinná oslava na pozemku domu v ulici Řachova, kontaktována odpovědná osoba, která byla upozorněna na rušení nočního klidu, akce ztišena, osoby se přesunuly dovnitř domu, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d)z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 2.8.2023 oznámena hádka dvou osob v prostoru nádraží Roztoky - hlídka na místo, na místě provedeným šetřením zjištěna hádka mezi partnery, jak bylo zjištěno k napadení osob nedošlo, oba byli vyzváni, aby svého jednání zanechali, tak i učinili a odešli pryč,
 
- dne 1.8.2023 oznámeno poškození vozidla Škoda Superb zaparkovaného v ulici Jantarová, kdy nezjištěný pachatel poškrábal celý bok vozidla, vzhledem k výši způsobené škody věc předána PČR OOP Libčice pro podezření ze spáchání TČ poškozování cizí věci
 
- dne 31.7.2023 oznámeno poškození vozidel v ulici U Háje, provedeným šetřením bylo zjištěno, že nezjištěný pachatel poškrábal bok dvou zaparkovaných vozidel, vzhledem k výší způsobené škody předáno PČR pro podezření ze spáchání TČ poškozování cizí věci
 
- dne 26.7.2023 oznámena žádost PČR Libčice o součinnost při prověření oznámení, že v ulici Nádražní před semaforem stojí vozidlo tov. zn. Mercedes, které má řídit osoba u které je důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu vzhledem ke způsobu jízdy po silnici směrem od Prahy, hlídka se v době oznámení nacházela v jiné části města Roztoky a ihned po oznámení se vydala toto oznámení prověřit, podezřelé vozidlo bylo hlídkou spatřeno jak jede po komunikaci ulice Lidická v místě na úrovni Tesca směrem na Žalov, hlídka se vydala za podezřelým vozidlem a toto bylo zastaveno ve spolupráci s hlídkou PČR Libčice v místě u křižovatky ulic Lidická x Přemyslovská, byla provedena orientační dechová zkouška u řidiče s pozitivním výsledkem, agresivní řidič začal urážet jak hlídku PČR Libčice, tak i hlídku MP Roztoky, poté se pokusil jednoho ze členů hlídky PČR Libčice napadnout, a tak bylo použito donucovacích prostředků a řidiči byla přiložena příslušníkem PČR služební pouta, hlídkou PČR Libčice byl poté převezen do nemocničního zařízení FN Bulovka k lékařskému vyšetření, vozidlo tov. zn. Mercedes bylo na základě rozhodnutí policistů PČR odtaženo odtahovou službou na záchytné parkoviště v Kladně
 
- dne 26.7.2023 v rámci hlídkové činnosti kontrolován hlídkou MP opuštěný objekt rekr, chaty v ulici Na Vyhlídce a při prohlídce objektu zjištěn uvnitř objektu výskyt tří cizích osob, tyto osoby zadrženy, zjištěna jejich totožnost a vzhledem k podezření ze spáchání tr. činu Neoprávněný zásah do práv domu, bytu a nebytového prostoru dle ust. § 208 tr. zákoníku byla na místo přivolána PČR Libčice, která si na místě věc i s podezřelými osobami převzala k jejich realizaci zadokumentování tohoto tr. činu, na základě žádosti hlídky ČR proveden převoz jedné z podezřelých zadržených osob na PČR Libčice
 
- dne 25.7.2023 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si vzala zboží z regálu v prostoru prodejny, a toto ukryla při sobě a zboží pronesla přes pokladny aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo navráceno na prodejnu, věc podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 25.7.2023 oznámen volně pobíhající pes v prostoru Holého vrchu – hlídka na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, tento evidován v dostupném Národním registru majitelů zvířat, tento provedl vyrozumění majitele nalezeného psa, majitel se dostavil na MP Roztoky k převzetí psa, pes mu předán v pořádku, věc podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL