Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.6.2022 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Na Panenské – hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, v dostupných evidencích zjištěno, že těmito evidencemi tento čip neprochází, že není zaregistrovaný, téhož dne zjištěna majitelka, této nalezený pes jí byl předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízní na místě
 
- dne 9.6.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena platební karta Mastercard Komerční banky, nalezená platební karta uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel, majiteli nalezená platební karta předána
 
- dne 9.6.2022 nález mobilního telefonu Nokia ve schránce důvěry MP Roztoky, nalezený MT uložen na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjištěn majitel, majiteli jeho nalezený mobilní telefon předán
 
- dne 8.6.2022 v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách byla kontrolována oblast přiléhající k areálu firmy VÚAB v ulici Vltavská a to v místě protipovodňového valu, při kontrole bylo v dáli spatřeno vozidlo s přívěsným vozíkem, u kterého se pohybovala osoba, která tahala kabely směrem od oplocení areálu firmy VUAB, v době, kdy se k tomuto místo hlídka blížila pěšky, osoba naskočila do vozidla, toto nastartovala a z místa odjela, mezitím druhá podezřelá osoba přeskočila oplocení areálu VÚAB a začala utíkat z tohoto místa pryč, na místo hlídka PCR Libčice a psovod PČR se služebním psem, provedeným pátráním byl zjištěn výskyt jedná podezřelé osoby, která seděla v podezřelém vozidle Mitsubishi v ulici Rýznerova, tato podezřelá osoba byla policisty PČR zadržena, na místě krádeže zjištěno, že podezřelé osoby z areálu firmy VÚAB kradli vysokozátěžové kabely, na místě si věc převzala PČR jako podezření z tr. činu krádeže, podezřelá osoba se ke krádeži doznala, šetření policistů PČR byla zjištěna i druhá podezřelá osoba, tyto osoby se dále doznali k tomu, že na stejném místě kradli tyto měděné kabely i předchozí noc
 
- dne 8.6.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Spěšného vozidlo tov. zn. Audi A4, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel tohoto vozidla, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 7.6.2022 oznámen nález svazku dvou klíčů v ulici Libušina, které oznamovatel donesl na MP Roztoky, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 7.6.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena platební karta Mastercard banky Mat., nalezená platební karta uložena na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjištěn majitel, majiteli nalezená platební karta předána
 
- dne 6.6.2022 oznámen spadlý strom – vrba na břehu Únětického potoka, kdy tento strom spadl na zahradu domu v ulici Svojsíkovy sady, bez zranění, škoda na poškození nevznikla, na místě hasičský záchranný sbor, který provedl rozřezání spadlého stromu, oznámeno OŽP MÚ Roztoky
 
- dne 6.6.2022 oznámena krádež věcí ze zděného přístavku na pozemku domu v ulici Plzeňská – hlídka na místo, na místě zjištěno, že došlo k násilnému vniknutí do tohoto zděného přístavku, a k odcizení věcí mimo jiné lešení, vzhledem k vloupání do tohoto objektu a způsobené škodě na odcizených věcech byla událost předána PČR Libčice k jejich zadokumentování tr. činu krádeže vloupáním
 
- dne 3.6.2022 oznámen nález koloběžky Arcore v parku na Tyršově náměstí, kterou oznamovatel donesl na MP Roztoky, tato koloběžka uložena na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL