Sobota, Březen 23, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 6.2.19 ve večerních hodinách oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena pracovníky prodejny – výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny si vzal z regálu zboží toto ukryl pod bundu při placení u kasy toto zboží nenahlásil a prošel s tímto zbožím, aniž by toto zboží zaplatil, u východu z prodejny byla zadržen pracovníky ostrahy prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala a odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., který byl s podezřelou osobou vyřešen po provedené lustraci uložení blokové pokuty v příkazním řízení na místě,
 
- dne 6.2.19 ve večerních hodinách oznámeno náhlé úmrtí seniorky v domě v ulici Olbrachtova – výjezd na místo, místo sanitní vozidlo zdravotní záchranné služby, dále na místo hlídka PČR Libčice, která si věc převzala k jejich další realizaci zadokumentování
 
- dne 6.2.19 oznámeno, že dochází k porušování listovního tajemství ze strany exmanžela oznamovatelky, kdy tento neoprávněně vybírá dopisy ze schránky oznamovatelky a poté si ji otevře a čte, vzhledem k podezření z podezření tr. činu porušování tajemství dopravovaných zpráv dle ustanovení § 182 tr. zákoníku, věc předána PČR Libčice k jejich další realizaci
 
- dne 4.2.19 cestou PČR oznámena žádost o prověření oznámení, že na autobusové zastávce na Tyršově náměstí se nachází osoba v silně podnapilá osoba, která nekomunikuje – výjezd na místo, na místě zjištěna totožnost osoby, která neovládala své jednání a nekomunikovala, nebyl schopen a zvracel na místo přivoláno vozidlo lékařské záchranné služby, na místě přítomný lékař rozhodl o převozu do nemocničního zařízení, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e,f) z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 3.2.19 oznámeno provozovatelem restaurace Na Vrškách, že má v restauraci hosta, který odmítá zaplatit útratu – výjezd na místo, osoba ztotožněna, provedena lustrace, provozovatel restaurace poučen o dalším postupu
 
- dne 3.2.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen černý dálkový ovladač bez továrního označení, nalezený ovladač uložen na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,
 
- dne 3.2.19 oznámeny spadlé stromy pod tíhou napadaného mokrého sněhu v Tichém údolí ( za závorou) v místě u Únětického potoka v oblasti Malého háje – výjezd na místo, na místě zjištěn jeden spadlý strom přes cestu, druhý spadlý na okraji cesty, z kmenů dalších stromů se ozývalo nebezpečné praskání, vzhledem k nebezpečí dalších pádů stromů a nebezpečí, že by mohlo dojít ke zranění procházejících osob, bylo využito ustanovení § 15 z,č. 553/1991 Sb., a byla zamezen vstup do tohoto místa za využití pásky „ Městská policie – zákaz vstupu“, předáno správci lesa, který následujícího dne provedl pořezání spadlých stromů a prohlédl další stromy, u kterých hrozilo případný pád na zem pod tíhou napadaného sněhu
 
- dne 1.2.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena platební karty Mastercard Ge Money Bank, nalezená karta odeslána příslušnému bankovnímu ústavu
 
- dne 1.2.19 oznámena ležící osoba na chodníku u Academiku – výjezd na místo, na místě zjištěna hlídce dobře známá osoba, která byla v podnapilém stavu a spala, osoba vzbuzena a odeslána do místa bydliště
 
- dne 31.1.19 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelé osoby byly zadrženy pracovníky prodejny – výjezd na místo, na místě bylo zjištěno, že nezletilé podezřelé osoby v pronesly přes pokladny zboží z prodejny aniž by toto zboží zaplatily, u východu z prodejny byly zadrženi pracovníky prodejny, ke krádeži se doznaly, odcizené zboží vrátily, vzhledem k věku předáni zákonným zástupcům – rodičům, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.,
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL