Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 27.03.2021 oznámeno, že v ulici Čáslavského vytéká z ložného prostoru Multikáry, která je zde zaparkované neznámá tekutina – hlídka na místo, na místě zjištěno, že z vozidla vytéká nafta smísená s olejem a tečena zatravňováky, na parkovacím místě, únik zastaven, na místo přivolán HZS, který zasypal znečištěné místo absordčním materiálem, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla ( firma), tato vyrozuměna, na místo se dostavila odpovědná osoba, tato vyzvána, aby odstranila vozidlo z tohoto místa a odvezla si ho pryč, zástupce firmy přislíbil, že místo vyčistí a tak i učinil, přestupek na úseku ochrany životního prostředí bude oznámen příslušnému Odboru životního prostředí
 
- dne 27.03.2021 oznámeno cestou PČR Libčice, že ve vlakové soupravě v železniční stanici Roztoky se má nacházet osoba bez platného jízdního dokladu - hlídka na místo, na místě zjištěno, že ve vlakové soupravě směr Praha se nachází muž bez platného jízdního dokladu a tento odmítá opustit vlakovou soupravu a to i přesto, že byl vlakvedoucím vykázán z přepravy, osoba vyzvána hlídkou k prokázání totožnosti, tomuto osoby vyhověla a předložila svůj platný doklad totožnosti, poté opustil vlakovou soupravu, využito ustanovení § 12 odst. 1 písm. e, f) z.č. 553/1991 Sb., událost kvalifikována jako podezření z porušení § 37 ( přepravní řád) z.č. 266/1994 Sb., toto si vyřešil vlakvedoucí ve své kompetenci uložením přirážky k jízdnému osobě
 
- oznámeno, že v nádražní hale železniční stanice Roztoky v Nádražní ulici leží na lavičce neznámý muž – hlídka na místo, na místě nalezena spící osoba, která byla probuzena a byla zjištěna její totožnost, osoba si při probuzení stěžovala na bolesti dolních končetin a psychické problémy, které chtěl řešit skokem pod vlak, na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která převzala osobu do své péče a převezla ho k odbornému vyšetření do nemocničního zařízení, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 26.03.2021 v rámci hlídkové činnosti bylo na parkovišti v ulici Hlouchova nalezeno dlouhodobě odstavené a neprovozované vozidlo tov. zn. VW Transporter, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel tohoto vozidla , na vozidlo vylepena výzva, zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 24.03.2021 oznámeno cestou PČR, že v ulici Nádražní před objektem Alzheimer centra neznámý muž znečišťuje okolí, že vyhazuje odpadky s odpadkových košů a a svými zvratky znečišťuje chodník a vchodové dveře tohoto Alzheimer centra a uráží personál Alzheimer centra – hlídka na místo, muž se na místě již nenacházel, bylo provedeno místní pátrání dle získaného popisu, a podezřelý muž byl nalezen v prostoru železniční stanice Roztoky v Nádražní ulici, byla zjištěna totožnost tohoto podezřelého muže, ke znečištění se doznal, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb., a vzhledem k tomu, že se výše uvedeného dopustil v noční hodinu, tj. po 21- té hodině, i jako přestupek proti vládnímu nařízení, věc výše uvedených přestupků byla vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení
 
- dne 23.3.2021 žádost revizora PID o součinnost při zjištěni totožnosti osoby, která neměla platnou jízdenku v autobusu PID v zastávce U Rybníčku – hlídka na místo, využito ustanovení § 12 odst. 1 písm, e., f.) z.č. 553/1991 Sb. a zjištěna totožnost pasažéra bez platné jízdenky a zároveň i oprávněné osoby, která měla na zjištění totožnosti právní zájem, další postih za neplatnou jízdenku si s pasažérem řešil revizor sám
 
- dne 23.3.2021 kontrola prostoru fotbalového hřiště zjištěno porušení vládního nařízení na umělce hráli mladiství fotbal, upozorněni na porušení vládního nařízení a vykázáni z místa
 
- dne 22.3.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen klíč MUL-T-LOCK s přívěškem – čip černé barvy a s dřevěným přívěškem vyobrazující opici, nalezený klíč je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku skupina Roztoky
 
- dne 22.3.2021 oznámena krádež katalyzátoru z vozidla Škoda Felicia zaparkovaného na parkovišti v ulici Braunerova ( ke krádeži mělo dojít v době od 1.3.21 do 12.3.21), zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 22.3.2021 oznámen nález tabulky r.z. na křižovatce u Alberta, kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky, tato nalezená tabulka r.z. uložena na MP Roztoky jako nález, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka vozidla, tato vyrozuměna a nalezená tabulka r.z. jí byla předána
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL