Pátek, Červen 02, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 8.1.2023 v ranních hodinách cestou PČR oznámena žádost o spolupráci při prověření oznámení, že v bytě bytového domu v ulici Masarykova se mají nacházet možný pachatel – hlídka ihned na místo, na místě hlídka kontaktována oznamovatelkou (seniorka) a zároveň majitelkou bytu, která uvedla, že má v ložnici 8 lidí a že jsou poschovávány pod postelí, pod dekou, na balkoně apod, na místo též hlídka PČR Libčice, provedena kontrola bytu a nikdo nebyl nalezen, vzhledem k zjištěným skutečnostem, byla na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která si převzala oznamovatelku do své péče, vyrozuměn syn oznamovatelky, který se dostavil na místo, seniorka odvezena do nemocničního zařízení
 
- dne 8.1.2023 v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách byl v ulici Tiché údolí odložený opuštěný hoverboard, tento byla zajištěn a uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 7.1.2023 oznámeno neoprávněné vniknutí na pozemek domu v ulici Nad Vltavou, ke kterému došlo v brzkých ranních hodinách, kdy nezjištěný pachatel vnikl na pozemek domu, zde vnikl do zaparkovaného vozidle, ze kterého odcizil palubní kameru a ovladač od vjezdových vrat, poté se pokusil vloupat so kolny nacházející se na pozemku domu, toto se mu však nepodařilo, poté z pozemku utekl, na místo přivoláni policisté PČR Libčice, kteří si na místě věc převzali k jejich realizaci zadokumentování
 
-dne 6.1.2023 oznámeno posprejování sloupu na nástupišti ČD v železniční stanici Roztoky – výjezd na místo, na místě zadokumentováno, vyrozuměn zástupce ČD, předáno PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tr. činu sprejérství, provedeno šetření
 
- dne 4.1.2023 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka Dopravního podniku hl. města Prahy, tato uložena na MP Roztoky jako nález, v následujících dnech odeslána nalezená průkazka vydavateli, tj. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy
 
- dne 4.1.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici Nádražní v místě poblíž křižovatky s ulicí Tiché údolí stojící opuštěné vozidlo v jízdním pruhu komunikace ulice Nádražní, vozidlo bylo uzamčeno a u vozidla se nikdo nenacházel, hlídka zjistila, že vozidlo není zajištěno proti samovolnému pohybu, na místo přivoláni pracovníci Technických služeb Roztoky a s jejich pomocí vozidlo odtlačeno na stranu do místa, kde původně toto vozidlo parkovalo, a vozidlo zajistilo proti dalšímu samovolnému pohybu, zadokumentováno, věc přestupku v dopravě vyřešena následně uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 3.1.2023 ve schránce důvěry MP Roztoky byl nalezen Evropský průkaz zdravotního pojištění VZP, tento nalezený průkaz byl uložen na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel tohoto průkazu a tento byl vyrozuměn
 
- dne 2.1.2023 v nočních hodinách oznámen nález mobilního telefonu Iphone 6 na křižovatce ulic Obránců míru a Masarykova, který oznamovatel donesl na MP Roztoky, nalezený mobilní telefon Iphon 6 je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 29.12.2022 oznámeno ve večerních hodinách oznámeno, že ve společných prostorách – na chodbě, bytového domu v ulici Masarykova dělá hluk jeden z nájemníků domu, který zde na chodbě řve a kope do dveří a zábradlí, a jak bylo z oznámení zjištěno tak i v těchto společných prostorách vystříkal kasrový sprej – hlídka na místo, ve společných prostorách se nedalo dýchat, hlídkou byly otevřeny okna, aby došlo k vyvětrání těchto společných prostor, v těchto prostorách byla zajištěna podezřelá osoba, která byla v silně podnapilém stavu, tato se chovala agresivně vůči hlídce a snažila se tuto napadat, nereagovala na výzvy, aby zanechala svého protiprávního jednání, bylo použito donucovacích prostředků hmatů a chvatů a podezřelé osobě byla přiložena služební pouta a tato podezřelá osoba byla vyvedena ze společných prostor domu ven před dům, zjištěna totožnost této osoby, která však je hlídce dobře známa z minulosti, na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc a hlídka PČR Libčice, provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem, proveden převoz podezřelé osoby za asistence hlídky MP Roztoky na protialkoholickém oddělení v nemocnici Na Bulovce, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 28.12.2022 oznámeno poškozené vozidlo tov. zn. Renault v ulici U Hřiště – hlídka na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel poškrábal páté zadní dveře vozidla, na místě pořízena fotodokumentace, provedeno šetření, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL