Čtvrtek, Červenec 02, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 4.5.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěn nález odstaveného vozidla tov. zn. Peugeot Partner bez r.z. na parkovišti v ulici Obránců míru, nesplňujícího podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, výzva na vozidlo, oznámeno Silničně správnímu při MÚ Roztoky
 
- dne 3.5.2020 oznámen volně pobíhající pes v ulici Svobody – hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, prohlídkou psa zjištěn čip, proveden dotaz do registru čipů, tento provedl vyrozumění majitelky, tato se dostavila na MP Roztoky, nalezený pes jí předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb
 
- dne 3.5.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky byl nalezen mobilní telefon zn. SAMSUNG GT-S5300, nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, Města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 1.5.2020 oznámeno cestou PČR Libčice, že v domě v ulici Čapkova dochází k narušení občanského soužití mezi manželi – hlídka na místo, na místě zjištěno, že šlo pouze o hádku mezi manželi k napadení nedošlo, ani k žádné materiální škodě
 
- dne 1.5.2020 oznámen nález dětského odstrkovadla se zavěšenou dětskou helmou na řídítkách, které bylo nalezeno dne 30.4.20 na dětském hřišti v ulici Obránců míru a které donesla oznamovatelka na MP Roztoky, odstrkovadlo uložena na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách Města Roztoky, MP Roztoky a na facebooku ( zveřejněno oznamovatelkou)
 
- dne 30.04.2020 žádost PČR o součinnost při usměrňování dopravy v místě dopravní nehody a to na křižovatce nad Úholičkami v k.o. Úholičky – hlídka na místo, na místě sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, které převezlo zraněnou řidičku do nemocničního zařízení FN Motol, na místě i hasiči a hlídka PČR Libčice, na místo se dostavila hlídka policistů skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov, která si převzala dopravní k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 30.04.2020 oznámena žádost PČR o prověření oznámení krádeže věcí z domu v ulici Přemyslovská – hlídka na místo, na místě od oznamovatele zjištěno, že neznámý pachatel vnikl do jeho domu a odcizil mu notebook Lenovo, na místo hlídka PČR Libčice, která si převzala věc k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 29.04.2020 oznámena odcizená lavička v prostoru Holého vrchu v místě poblíž výběhu koní – hlídka na místo, místo zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 29.04.2020 oznámena spící osoba v opuštěném vybydleném objektu bývalé ubytovny v areálu Sokola Roztoky na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě vzbuzena osoba bez domova známá hlídce MP Roztoky, vykázána z objektu ( uvnitř objektu se nic neztratilo), vyřešeno jako přestupek dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 28.04.2020 oznámeno rušení nočního klidu z jednoho z bytů bytového domu na Tyršově náměstí – hlídka na místo, zjištěno že skutečně dochází k rušení nočního klidu a to hlasitým křikem, hovořeno s odpovědnou osobou, která křičela na svoje dítě, upozorněna na rušení nočního klidu, zkontrolováno dítě zda-li nedochází k týrání, zjištěno že nezletilé dítě nenese známky po týrání, odpovědná osoba vyzvána ke zjednání nápravy a dodržení nočního klid, věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL