Pondělí, Září 20, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.7.2021 oznámeno rušení nočního klidu hosty restaurace Eiffel na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě zjištěno, rušení nočního klidu hlasitým projevem hostů na zahrádce restaurace Eiffel, obsluha restaurace upozorněna na rušení nočního klidu, zjednána náprava hosté se přesunuli do vnitřku restaurace, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešen domluvou
 
- dne 10.07.2021 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající kůň mimo ohradu na Holém vrchu – vyrozuměna majitelka koně, která si koně zajistila a umístila zpět do výběhu
 
- dne 10.7.2021 cestou PČR oznámena ležící osoba na chodníku na rohu ulic 17. Listopadu a Obránců míru – hlídka na místo, na místě zjištěna podnapilá spící osoba, tato vzbuzena, bez zranění, vykázána do místa bydliště, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e.) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena domluvou
 
- dne 9.7.2021 oznámen volně pobíhající pes v ulici Třešňovky s tím, že oznamovatelka odchytila tohoto na pozemku zahrady svého domu – hlídka na místo, pes převezen na MP Roztoky a umístěn do záchytného kotce MP, při prohlídce psa zjištěn čip, majitel psa vyrozuměn prostřednictvím národního registru majitelů zvířat, majitel se dostavil na MP Roztoky a pes mu byl předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 8.7.2021 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru jednoho z bytů v bytovém domě v ulici Obránců míru – hlídka na místo, zjištěno, že v jednom z bytů se hádá muž se svojí přítelkyní, upozorněni na rušení nočního klidu, zjednána náprava a na místě již byl klid, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z. 251/2016 Sb. vyřešen na místě domluvou
 
- dne 6.7.2021 oznámeno volné pobíhání psa na Tyršově náměstí – hlídka na místo, pes odchycen, převezen na MP Roztoky, umístěn do záchytného kotce MP, při prohlídce psa rasy Stafordšírský bullteriér zjištěn čip, provedenou kontrolou v evidencích zjištěna majitelka a telefonní kontakt na majitelku, tato vyrozuměna, pes předán majitelce v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě,
 
- dne 5.7.2021 v rámci hlídkové činnosti bylo v prostoru ulice Třešňovka nalezeno odložené horské jízdní kolo zn. Rock Machine, červeno černé barvy, nalezené jízdní kolo bylo uloženo na MP Roztoky jako nález, ověřeno cestou PČR Libčice, zda-li kolo neprochází pátráním po odcizených věcech s negativním výsledkem, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky - zároveň v tomto místě nalezeny 2 ks měděných kolen z okapových svodů, vzhledem k tomu, že bylo důvodné podezření, že nalezené věci pocházejí z trestné činnosti byly předány PČR Libčice k jejich dalšímu šetření
 
- dne 3.7.2021 v pozdních nočních hodinách oznámeno majitelkou domu v ulici Žirovnického, že vyplašili zloděje při krádeže měděných okapových svodů z jejich rodinného domu, kterému se podařilo jednu část tohoto měděného svodu odcizit a s tímto utéci směrem k Solníkům – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu od oznamovatelky, pátrání s negativním výsledkem, věc předána PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování krádeže měděného svodu
 
- dne 2.7.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěn nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad na stanovišti Na Sekeře v ulici Lidická, zjištěn odpad mimo kontejnerové nádoby, jednalo se o papírové krabice a plasty v krabicích a pytlích, zadokumentováno, na základě tohoto zjištění byl shlédnut kamerový záznam z kamery monitorující prostor kontejnerového stanoviště a bylo zjištěno vozidlo, jehož osádka odpad složila mimo kontejnerové nádoby, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 1.7.2021 oznámena přejetá kočka v ulici Nádražní – hlídka na místo, kočka odstraněna z komunikace a předána MVDr. Šavrdovi k dalšímu opatření
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL