Neděle, Únor 25, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 19.11.10 oznámen znečištěný Únětický potok v místě u Spáleného mlýna – výjezd na místo, zjištěna pěna na vodě potoka ( na katastrálním území Praha 6 – Suchdol), dále provedeno šetření proti proudu potoky a pravděpodobný zdroj znečištění nalezen na cestě pod Holým vrchem ( na k.ú Praha 6 – Suchdol),  kde nalezena překopaná cesta v důsledku výkopových prací v místě kde se nachází kanalizační řád ( v tomto místě silný zápach) – vyrozuměno OŽP MÚ Ro, která věc předala OŽP Praha 6 – Suchdol
 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi otcem a dcerou  v Jiráskově ulici – výjezd na místo, na místo též PČR, na místě v době příjezdu již klid, bez zranění, věc kvalifikována jako návrhový Pk proti občanskému soužití dle § 49/1 c) z.č. 200/90 Sb. ( zúčastněné osoby poučeny, věc zpracovává PČR )

 

- téhož dne oznámeno pohřešování anglicky mluvícího dítěte ( stáří 4,5 roku) – výjezd na místo, vyrozuměna PČR, šetřením nalezeno dítě schované v místě svého bydliště ve Smetanově ulici,

 
- téhož dne oznámen volně pobíhající pes v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, proveden odchyt psa,  pes umístěn do záchytného kotce MP, předán bez závad pracovníkům OŽP, dne zjištěn majitel tomuto předán pracovníky OŽP bez závad, věc Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení
 
- dne 18.11.10 oznámena krádež v prodejně Albert s tím, že osoba podezřelá z krádeže zadržena pracovníky prodejny – výjezd na místo,  věc přestupku proti majetku dle § 50/1 a) z.č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení,
 

 - téhož dne oznámeno parkování v křižovtace v ulici Borkovského x Bořivojovavýjezd na místo, na místě věc přestupku v dopravě vyřešena v blokovém řízení  

 
- dne 16.11.10 oznámeno vloupání do objektu krytu bývalé CO ( VÚABu) v Rýznerově ulici – výjezd na místo, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření ze spáchání tr. činu,
 

- dne 15.11.10 ve schránce důvěry nalezena peněženka s obsahem 2 ks platebních karet, průkazky pojištěnce – zjištěn majitel, tomuto nalezené věci předány,

 

 

- dne 14.11.10 v ranních hodinách oznámen pokus krádeže měděných okapů z objektu Středočeského muzea -  výjezd na místo, dle získaného částečného popisu provedeno místní pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem, věc zadokumentována, šetřena a kvalifikována jako Pk proti majetku dle §50 z.č. 200/90 Sb.,

 
- dne 12.11.10 oznámen neznámý prášek na pozemku domu v ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo, na místo též hasiči a PČR, zadokumentováno, hasiči zajistili neznámý prášek, provedenou expertízou zjištěno, že se jedná o prášek do koupele ( zdraví neškodný),
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL