Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 13.11.09 oznámeno poškozené vozidlo, zaparkované na parkovišti v ulici Braunerova , poškozené dveře a ulomené zrcátko provozem jiného vozidla, předáno PČR k jejich realizaci,

 

 
- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušen í občanského soužití mezi manželi v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, na místě v době příjezdu hlídky již klid,  věc kvalifikována jako návrhový přestupek proti občanskému soužití dle § 49 z.č. 200/90 Sb.,  zúčastněné strany poučeny,

 

 

- dne 12.11.09 oznámeno pokousání volně pobíhajícím psem v ulici Přemyslovská ze dne 11.11.09, zadokumentováno, zjištěn majitel předmětného psa a šetřeno jako podezření z přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb . s odkazem na znění na OZV č. 5/2003, 

 

- téhož dne oznámena osoba, která se chtěla podpálit a to v prostorách u železniční trati Praha-Roztoky – výjezd na místo v součinnosti s PČR,  na místě osoba zajištěna, na místo též rychlá lékařská pomoc hl. města Prahy, neboť místo kde se chtěla osoba zapálit se nacházela již na území hl. města Prahy,  osoba odvezena do nemocničního zařízení sanitním vozem,

 

 
- téhož dne oznámen požár chaty ( radioamatérů) na Holém vrchu – výjezd na místo, na místě hasiči, vyšetřovatel od hasičů  a PČR, která si věc převzala na místě,
 
- dne 11.11.09 v rámci hlídkové činnosti v ulici Jungmannova nalezena na komunikaci mrtvá kočka, tato zajištěna  a předána MVDr. Šavrdovi, 
 

- dne 10.11.09 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající se pes v ulici Jungmannova – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP bez závad, následující den zjištěn majitel tohoto psa, tomuto předán bez závad pracovníky OŽP, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., vyřešen v blokovém řízení

 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno pohřešovaní osoba pana Vratislava Valty, r. 1929, který toho dne v ranních hodinách dne 9.11.09 odešel z místa bydliště na svoji zahradu do Žalova ( u Vltavy), z této se však večer do místa bydliště nevrátil, naposledy byl viděn rýáno dne 9.11.09 u Tesca v Lidické ulici v Roztokách – výjezd na místo, místní pátrání po pohřešované osobě s negativním výsledkem, předáno na místě PČR,  provedeno šetření po nemocničních zařízeních,  druhého dne za světla provedeno v součinnosti s PČR a hasiči opětovně pátrání po pohřešovaném, a to po břehu řeky, a hasiči na člunu po řece Vltavě, dále na místě policejní potápěči a vrtulník s termovizí, pátrání po pohřešovaném s negativním výsledkem, pátrání nadále trvá

 

 

- dne 9.11.09 oznámena smrtelně zraněná kočka v ulici U háje – výjezd na místo, zraněná kočka převezena do ordinace MVDr. Šavrdy a tomuto předána,

 

 

- téhož dne oznámeno odcizení mobilního telefonu na Tyršově náměstí ( z 5.11.09), zadokumentováno, věc předána PČR k jejich realizaci,

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL