Úterý, Květen 21, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 29.3.19 v rámci hlídkové činnosti nalezena na chodníku v ulici Masarykova průkazka Dopravního podniku, uložena na MP Roztoky, v následujících dnech předáno majitelce

 

- dne 29.3.19 oznámen nález peněženky s doklady v prodejně Albert na Tyršově náměstí, kterou oznamovatelka donesla na MP Roztoky, nalezená peněženka s doklady uložena na MP Roztoky, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna, následujícího dne se dostavila na MP Roztoky a nalezenou peněženku si převzala, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci

 
- dne 29.3.19 oznámeno, že na Tyršově náměstí se povaluje, který pokřikuje na lidi – výjezd na místo, podezřelá osoba, která budila veřejné pohoršení zajištěna, věc šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e.) z.č. 251/2016 Sb., věc vyřešena uložením blokové pokuty na místě v příkazním řízení
 
- dne 26.3.19 nález vozidla Mercedes Benc bez registračních značek v ulici Máchova, které je na tomto místě dlouhodobě odstaveno a je evidentně dlouhodobě nepoužíváno, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, provedeným šetřením zjištěn majitel tohoto vraku vozidla, tomuto taktéž zaslána výzva, oznámeno silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 26.3.19 oznámeno napadení jinou osobou v prostoru areálu BČS MOL v Přílepské ulici, zadokumentována, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c.) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.,
 

- dne 19.3.19 v rámci hlídkové činnosti nelezeno v ulici Přemyslovská na volně přístupném pozemku netvořící komunikaci odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Felicia bez registračních značek, které je na tomto místě dlouhodobě odstaveno a je nepoužíváno, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g.) z.č. 251/2016 Sb. ( zábor veřejného prostranství) , na vozidlo vylepena výzva

 

- dne 25.3.19 v nočních hodinách v ulici Masarykova kontrolován řidič vozidla tov. zn. Dacia, při kontrole zjištěno provedenou orientační dechovou zkouškou požití alkoholu před jízdou, na místě též hlídka PČR Libčice, která si podezřelou osobu k realizaci zadokumentování

 
- dne 18.3.19 oznámena agresivní osoba u trafiky v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí - výjezd na místo, na místě zajištěna podezřelá osoba, která jak bylo provedeným šetřením zjištěno, která vulgárně nadávala obsluze stánku prodejny trafiky a poté po obsluze plivla, k napadení nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako přestupek proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č.251/2016 Sb.
 
- dne 17.3.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 5-ti kusů klíčů na obyčejném kroužku, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky, v následujících dnech zjištěn majitel, klíče majiteli předány
 
- dne 17.3.19 v rámci hlídkové činnosti nalezena v prostoru ulice Tiché údolí v místě parkoviště u bývalého hotelu Maxmiliánka tzv. černá skládka odpadu, byly zde nalezeny kusy starého nábytku a staré matrace, věc kvalifikována jako podezření z přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb., následujícího dne věc oznámena řediteli TS Roztoky ke zjednání nápravy
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL