Úterý, Listopad 28, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 24.7.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Náves v obci Únětice odstavené vozidlo tov. zn. Ford Tranzit, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozované, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, dále zjištěn provozovatel vozidla, oznámeno OÚ Únětice
 
- dne 24.7.2023 oznámeno vloupání do kontejneru na tříděný odpad – oděvy na kontejnerovém stanovišti v ulici Obránců míru ( vedle dětského hřiště) – hlídka na místo, na místě zjištěno, že tento kontejner má otevřená přední dvířka, a staré ošacení je vyházeno venku z kontejneru na zemi, provedeným šetřením bylo zjištěno, že k vloupání do tohoto kontejneru muselo dojít v noci z 21.7.23 na 22.7.23, kontaktována osoba odpovědná za provoz kontejnerů na použité oděvy, zadokumentováno, zajištěn kamerový záznam, na kterém je zachyceny podezřelé osoby, které provedly vloupání do tohoto kontejneru a následně z tohoto kontejneru vzaly nějaké ošacení, zbytek vyházely ven z kontejneru, tento kamerový záznam jako poznatek předán PČR Libčice
 
- dne 23.7.2023 oznámena krádež zboží v prodejně Rossmann v Lidické ulici a to z předchozího dne – hlídka na místo, na místě z kamerových záznamů zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do příruční tašky, poté prošel přes pokladnu, aniž by odcizené zboží zaplatil a odešel z prodejny, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. z kamerových záznamů zjištěn popis podezřelé osoby
 
- dne 21.7.2023 oznámena žádost PČR Libčice o prověření oznámení, že v prostoru autobusové zastávky na Tyršově náměstí ( směr Žalov) se má nacházet osoba odpovídající popisu pohřešované osoby – hlídka na místo, na místě kontrolována osoba ve značně podnapilém stavu, která byla následně předána hlídce PČR Libčice k jejich dalšímu opatření
 
- dne 21.7.2023 oznámen volně pobíhající opuštěný pes – rasa kříženec v místě na hrázi řeky Vltavy v místě za podnikem VÚAB a tím, že oznamovatel nalezeného psa odchytil – hlídka na místo, nalezeného psa od oznamovatele převzala, umístila do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa byl zjištěn čip, pes měl i obojek, na kterém byla umístěna známka, na které bylo uvedeno jméno psa a kontaktní telefonní číslo na majitele, s tímto se po nějaké době podařilo telefonicky spojit s tím, že tato je v současné době hospitalizována v nemocničním zařízení, od majitelky zjištěna jiná osoba, která v současné době o jejího psa pečuje, této byl nalezený pes předán, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb., s touto osobou byla vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 20.7.2023 oznámen volně pobíhající kůň po Solníkách – hlídka na místo, v ulici Nad Vltavou nalezen předmětný kůň, kterého si mezi tím našla jeho majitelka a tohoto koně si odchytla
 
- dne 20.7.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo tov. zn. Renault Megane, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, nebo ke zjednání nápravy, tato výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 18.7.2023 oznámeno, že na parkovišti u Alberta v ulici Jana Palacha je zaparkované vozidlo z jehož zavazadlového prostoru vytéká nějaká kapalina, že se jedná pravděpodobně o benzín – hlídka na místo, na místě zjištěno, že zavazadlového prostoru zaparkovaného vozidla VW Transporter vytéká nafta a stopa se táhne až do ulice Nerudova, na místo přivolán hasiči HZS Roztoky, kteří provedli zasypání skvrny po vyteklé naftě sorbentem, mezitím zjištěn provozovatel vozidla, situace na místě zadokumentována, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. g) z.č. 13/1997 Sb.,
 
- dne 17.7.2023 oznámen nález mrtvé lišky, která se nachází v potoce v ulici Potoky – hlídka na místo, hlídkou vytažena z vodního toku potoka, nález oznámen členu mysliveckého sdružení, který se následně dostavil na místo a uhynulou lišku si převzal k dalšímu opatření při likvidaci uhynulého zvířete
 
- dne 16.7.2023 oznámeno odcizení plastové popelnice u domu na Tyršově náměstí – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po odcizené platové popelnici na odpad a podezřelým osobám, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL