Pátek, Prosinec 09, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 31.8.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů, kdy jeden z klíčů byl od vozidla tov. zn. WV a na svazku byl přívěšek – čip, nalezený svazek klíčů byl uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky, téhož dne zjištěna majitelka a majitelce nalezený svazek klíčů byl předán
 
- dne 31.8.2022 oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Třebízského a postříhání větví stromů a keřů na pozemku jednoho z domů v ulici Třebízského, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 30.8.2022 v pozdních nočních hodinách v Tichém údolí kontrolována osoba v podnapilém stavu, která rušila noční klid, vyzvána ke zjednání nápravy , osoba se ztišila a odešla v klidu domů, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 30.8.2022 v nočních hodinách cestou PČR Libčice oznámeno vloupání do dílny na pozemku domu v ulici Rýznerova s tím, že majitel domu měl vyrušit podezřelé osoby– hlídka na místo, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem, na místě si událost převzala hlídka PČR Libčice k jejich zadokumentování tr. činu
 
- dne 28.8.2022 oznámeno cestou PČR, že v obci Únětice v ulici Josefská se pohybuje vozidlo tov. zn. Fiat jehož řidič by měl být pod vlivem alkoholu – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po podezřelém vozidle, toto nalezeno v ulici Kozí, kde stálo napříč komunikace, jakmile řidič vozidla tov. zn. Fiat uviděl přijíždějící služební vozidlo městské policie, tak začal se svým vozidlem ujíždět, vozidlo zastavilo až na pozemku domu v ulicí Kozí, kde jak bylo později provedeným šetřením zjištěno, podezřelý řidič bydlí, řidič vozidla byl vyzván k tomu, aby vystoupil z vozidla a následoval hlídku ke služebnímu vozidlu, tak i osoba učinila, na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, orientační dechovou zkouškou zjištěno, že řidič před jízdou požil alkohol, na místě si řidiče převzala hlídka PČR Libčice k jejich zadokumentování této události, vzhledem k výše naměřenému promile alkoholu se ve věci jedná o podezření z tr. činu ohrožení pod vlivem návykové látky
 
- dne 27.8.2022 oznámeno poškozená skleněná výplň zadních pátých dveří vozidla tov. zn. Škoda Octavia combi, zaparkovaného v Tichém údolí – hlídka na místo, na místě zjištěno, že z vozidla nic nebylo odcizeno, že vozidlo zůstalo uzamčeno, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 27.8.2022 oznámen vloupání do objektu garáže a dílny rodinného domu v ulici Lidická – hlídka na místo, na místě zjištěno, že neznámý pachatel z prostor garáže a dílny odcizil svářečku na hliník s příslušenstvím, motorovou pilu, úhlovou brusku a plastový kanystr s benzínem, na místo přivolána hlídka, která si převzala událost k jejich zadokumentování tr. činu
 
- dne 27.8.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěný bahnem znečištěný povrch komunikace ulice Bernáškova z kol vozidla – provedeným šetřením zjištěna stavba, ze které je bahno roztaháváno, na místě kontaktována odpovědná osoba, která byla poučena, že musí zajistit, aby nedocházelo ke znečištění povrchu komunikace bahnem odpadávajícího z kol vozidla, které opouští pozemek stavby, věc kvalifikována jako podezření z přestupku dle ustanovení § 42a/1 z.č. 13/1997 Sb.
 
- dne 26.8.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěno propadlá část komunikace v křižovatce ulic Spěšného x Palackého, kde se v asfaltovém povrchu vytvořil otvor o velikosti cca 10x 10 cm a pod tímto otvorem se vytvořila kapsa, zajištěno dopravním kuželem, na místo přivolán ředitel TS Roztoky a zástupce SVAKu, na místě zjištěno, že nehrozí další propadnutí a dohodnuto, že se místo opraví v následujících dnech
 
- dne 24.8.2022 oznámena žádost PČR O spolupráci při pátrání po podezřelé osobě z krádeže v prostoru cesty mezi obcemi Únětice a Roztoky v Tichém údolí, provedeno místní pátrání dle získaného popisu s negativním výsledkem, PČR si na místě převzala věc k jejich realizaci zadokumentování této krádeže
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL