Sobota, Listopad 28, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 21.9.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky byla nalezena „Lítačka“, tato uložena na MP jako nález, kontaktován operátor firmy ICT, a tento kontaktoval majitele této „Lítačky“, majitel se dostavil na MP Roztoky, nalezená „ Lítačka“ mu byla předána
 
- dne 20.9.2020 oznámeny hlučné stavební práce na pozemku domu v ulici Jiráskova v době, kdy je to OZV o regulaci hluku zakázáno, tj. v neděli – hlídka na místo, na místě řešeno s odpovědnou osobou, tato upozorněna na porušení OZV, a vyzvána k ukončení hlučných stavebních prací, tak i bylo učiněno, věc přestupku vyřešena na místě domluvou
 
- dne 19.9.2020 oznámenu rušení nočního klidu hlasitou hudbou z nezjištěné oblasti – provedeným šetřením zjištěno, že zdroj hluku je z druhého břehu z oblasti obce Brnky, řešeno cestou operačního důstojníka PČR Praha – venkov
 
- dne 18.9.2020 oznámeno cestou PČR odcizení finanční hotovosti z vozidla Škoda Kodiaq stopařem, kterého poškozený vezl z Prahy a vysadil ho u autobusové zastávky Na rozcestí v Žalově, podezřelá osoba z místa utekla – hlídka na místo, na místě od oznamovatele zjištěno, že podezřelou osobu naložil svého vozidla jako stopaře v Praze 6 v Sedleci a tento s ním cestoval až na křižovatku v Žalově, kde chtěl vysadit, po vystoupení z vozidla, začal stopař utíkat coiž se zdálo poškozeného podezřelé a pak si všiml, že na zadním sedadle má pohozenou svojí pootevřenou peněženku, při prohlídce peněženky zjistil, že mu chybí finanční hotovost, na místo PČR, která si převzala událost k jejich realizaci, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu od oznamovatele
 
- dne 17.9.2020 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti kontrolována v prostoru nádraží Roztoky osoba, která udělala nepořádek tím, že vyházela věci z odpadkového koše, a byla pod vlivem alkoholu, osoba vyzvána ke zjednání nápravy a nepořádek uklidila, provedenou kontrolou zjištěna totožnost této osoby, věc kvalifikována jako podezření přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f ) z.č. 251/2016 Sb., ( znečištění veřejného prostranství)
 
- dne 16.9.2020 na služebnu MP Roztoky se dostavila žena s tím, že hlídce uvedl adresu, kde bydlí a že jí předává klíče od svého bytu, ve kterém jsou tři děti ať se o někdo postará, že už nemůže dál a začala odcházet, při odchodu byla zadržena službu konajícími strážníky byla zjištěna její totožnost a při dalším vytěžení bylo zjištěno, že se dostala do těžké životní situace, že v důsledku COVID 19 přišla o práci a že se rozchází s přítele, se kterým má jedno ze tří dětí, žena mluvila o spáchání sebevraždy, na místo přivolána lékařská pomoc, zdravotníci si převzali ženu do péče, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si událost převzala k jejich realizaci zadokumentování, dále v místě bydliště hlídkou MP Roztoky provedena kontrola dětí zda-li jsou v pořádku, zjištěno že děti jsou v pořádku, vyrozuměni příbuzní ženy, kteří se dostavili do místa bydliště ženy a převzali si děti do své péče, vzhledem k psychickému stavu ženy tato byla převezena sanitním vozem do FN Motol
 
- dne 15.9.2020 cestou PČR oznámen pořezaný muž, který běží směrem k Nádražní ulici a pronásledují ho nějaké osoby – hlídka na místo, na místo též sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, zraněná osoba zadržena, zjištěna jeho totožnost, osoba se opakovaně nechtěla nechat ošetřit a snažila se hlídce a záchranářům uniknout, nakonec se osobu podařilo ošetřit, zjištěno že se poškozená osoba pořezala na ruce sama vysouvacím nožem na koberce a poté utíkala před kamarády, kteří se ho snažili chytit, aby mohla být osoba ošetřena, na místo též hlídka PČR, která si událost převzala k jejich realizaci zadokumentování, zraněné osoba převezena sanitním vozem rychlé lékařské pomoci do FN Motol za asistence policistů PČR Libčice k dalšímu ošetření
 
- dne 15.9.2020 oznámeno narušení občanského soužití mezi partnery v bytě domu v ulici Bezručova – hlídka na místo, na místě již klid, provedeným šetřením bylo zjištěno, že došlo pouze k hádce mezi partnery, k fyzickému napadení nedošlo, na místo též hlídka PČR Libčice, která si věc podezření z přestupku proti občanskému soužití převzala k jejich realizaci
 
- dne 15.9.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Felicia combi, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k nápravě nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedena lustrace v evidenci vozidel, zjištěn provozovatel vozidla, tomuto zaslána také výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 15.9.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo tov. zn. Renault Thalia, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k nápravě nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedena lustrace v evidenci vozidel, zjištěn provozovatel vozidla, tomuto zaslána také výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL