Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 1.6.2022 oznámen požár objektu Alzheimercentra v Nádražní ulici – výjezd na místo, na místo hasičské záchranné sbory z celého okolí, jednotky Policie ČR, a záchranné lékařské služby, provedena evakuace osob – klientů Alzeheimercentra z hořícího objektu i za pomoci dobrovolníků, evakuované osoby předány do péče zdravotnické záchranné služby, zranění klienti Alzheimercentra rozvezeni sanitními vozy do nemocničních zařízení, nezranění klienti po zdravotnické prohlídce do zařízení obdobných zařízení určených pro osoby s touto poruchou, hašení objektu hasiči prováděno až do ranních hodin následujícího dne, během dne prováděno ohledání místa požáru vyšetřovatelem od hasičů a Policií ČR
 
- dne 31.5.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Spěšného na okraji komunikace vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, bez přední tabulky r.z., vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel bylo zjištěno, že tabulka r.z. umístěna vzadu na vozidle, na toto vozidlo nepatří, patří na jiné vozidlo, které prochází pátráním po vozidlech od roku 2008 jako odcizené, tato tabulka r.z. zajištěna, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel dle zjištěného VIN kódu vozidla tov. zn. Škoda Octavia bylo zjištěno, že vozidlo je nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, neboť má statut „ zániku“, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemních komunikací, a tato výzva byla zaslána i provozovateli tohoto vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky, zajištěná tabulka r.z. zaslána příslušnému referátu evidence vozidel, tj. MÚ Černošice, zpráva o nálezu r.z. pocházející z odcizeného vozidla byla zaslána PČR Libčice, kde byla krádež vozidla v roce 2008 nahlášena
 
- dne 30.5.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěn v ulici Masarykova v místě vedle prodejny Pepca poškozený plastový odpadkový koš, který byl ve spodní části propálený, zadokumentováno, oznámeno řediteli TS Roztoky
 
- dne 28.5.22 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Lederova – hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, v dostupných evidencích zjištěno, že těmito evidencemi tento čip neprochází, že není zaregistrovaný, téhož dne zjištěna majitelka, této nalezený pes jí byl předán , věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízní na místě
 
- dne 27.5.2022 oznámeno rušení nočního klidu hosty bowlingu hotelu Academic postávajícími před objektem hotelu Academic – hlídka na místo, na místě zjištěna skupina osob, hlasitě se bavících, upozorněni na rušení nočního klidu a vyzváni, aby se odebrali do vnitřku objektu, což učinili, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 27.5.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěna v nočních hodinách v horní části serpentiny dopravní nehoda – střet vozidla se zvěří, bez zranění osob, hmotná škoda na vozidle, sražená srnka na místě mrtvá, na místo přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha – venkov, kteří si na místě dopravní nehodu převzali k realizaci jejich zadokumentování, uhynulé zvíře odstraněno z komunikace a předáno členům mysliveckého sdružení
 
- dne 26.5.2022 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Václavská – hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, cestou registru majitelů zvířat vyrozuměna majitelka psa, tato se dostavila na MP Roztoky a nalezený pes jí byl předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízní na místě
 
- dne 24.5.2022 oznámeno odstranění většího počtu hnízd Jiřičky obecné z fasády objektu Renovy v Přílepské ulici – hlídka na místo, zadokumentováno, na místě provedeným šetřením zjištěno, že hnízda byly odstraněna na podzim loňského roku poté, co Jiřičky obecné opustily tyto hnízda a odletěly do teplých krajin, oznámeno OŽP při MÚ Roztoky
 
- dne 24.5.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Obránců míru vozidlo tov. zn. Mercedes Benz, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel tohoto vozidla, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 23.5.2022 oznámena tzv. černá skládka na pozemku vedle zahrádkářské kolonie a to v místě U křížku vedle křižovatky ulic Hálkova a Obránců míru – hlídka na místo, na místě zjištěna vedle oplocení zahrádkářské kolonie hromada s bioodpadem ( části rostlin a zemina), zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb. , oznámeno řediteli TS Roztoky k provedení odstranění této černé skládky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL