Pondělí, Září 20, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 30.6.2021 cestou PČR oznámeno v brzkých ranních hodinách k narušení občanského soužití mezi přítelem a přítelkyní v bytě bytového domu v ulici Přemyslovská – hlídka na místo, na místě již klid, na místě zjištěno, že k napadení nedošlo, že došlo pouze k hádce mezi těmito osobami, a žena svého přítele vyhodila z bytu a nechtěla mu vydat jeho věci, žena svému příteli za přítomnosti hlídky MP jeho věci mu vydala a tento jí vrátil klíče od jejího bytu a odešel z místa bydliště ženy, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 30.6.2021 oznámeno, že v ulici Obránců míru na parkovišti je pohyb neznámých osob kolem dlouhodobě odstaveného vozidla Škoda Felicie – výjezd na místo, podezřelé osoby opustili místo před příjezdem hlídky MP Roztoky, katalyzátor se jim podařilo z vozidla odřezat, ale jedna z podezřelých osob tento odhodila do trávy poblíž místa, kde parkovalo vozidlo Škoda Felicia, provedeným šetřením zjištěno vozidlo, kterým podezřelé osoby odjeli z místa, na místo PČR Libčice, která si věc převzala k jejich realizaci zadokumentování, provedeno místní pátrání po vozidle s podezřelou osádkou
 
- dne 30.6.2021 nález koloběžky F line na Tyršově náměstí, kterou dovezla oznamovatelka na MP Roztoky, koloběžka uložena na MP roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky (oznamovatelkou)
 
- dne 30.6.2021 oznámen nález „Lítačky“ v ulici Masarykova, zjištěn majiteli, majiteli nalezená „Lítačka“ předána
 
- dne 29.6.2021 oznámeno, že v ulici Obránců míru na parkovišti je pohyb neznámých osob kolem dlouhodobě odstaveného vozidla Škoda Felicie – výjezd na místo, podezřelé osoby opustili místo před příjezdem hlídky MP Roztoky, na vozidle Škoda Felicia zjištěn pokus o odřezání katalyzátoru, provedeným šetřením zjištěno podezřelé vozidlo, kterým podezřelé osoby z místa odjeli směrem na Velké Přílepy, na místo hlídka PČR Libčice, pátrání po vozidle s podezřelou osádkou s negativním výsledkem, událost si na místě převzala PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 29.06.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky byla nalezena platební karty Mastercard Equa bank, nalezená platební karta byla odeslána příslušnému bankovnímu ústavu
 
- dne 27.06.2021 na žádost PČR OOP Libčice, provedeno šetření k osobě v pátrání, která se nevrátila z vycházky do diagnostického ústavu, provedeno šetření na adrese jejich rodičů a zjištěn zde výskyt této osoby, osoba převezena na PČR Libčice k jejich dalším úkonům
 
- dne 26.06.2021 oznámení o hustém kouři v ulici Třebízského, který vychází z údolí u řeky, někde v oblasti kynologického cvičiště, hlídka na místo, kouř zjištěn v úrovni plavebních komor, údolí řeky a částečně v kamenolomu na protějším břehu, ve vyšší úrovni, kontrola zahrádkářských kolonií, plavebních komor, zdroj kouře nezjištěn
 
- dne 26.05.2021 oznámení o skupině osob a hluku před bowlingem hotelu Academic, hlídka na místo, zjištěno, že zde skupina osob kouří, bez většího hluku, nezjištěno rušení nočního klidu
 
- dne 24.06.2021 oznámen volně pobíhající pes na Husově náměstí, kterého oznamovatelka přivedla na MP Roztoky, nalezený pes umístěn do záchytného kotce MP, nález zveřejněn na facebooku – skupina Roztoky, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL