Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 11.12.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškození odpadkového koše u autobusové zastávky Levý Hradec, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., vyrozuměn ředitel TS Roztoky
 
- dne 11.12.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěn nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad na stanovišti kontejnerů Na Sekeře v ulici Lidická, kdy byla zjištěny mimo kontejnerové nádoby uloženy kartony tvrdého papíru z krabic, zadokumentováno, z kamerového záznamu kamery monitorující tento prostor bylo zjištěno, že k uložení těchto papírových krabic mimo kontejnerové nádoby došlo dne 9.12.23 v nočních hodinách, a bylo zjištěno vozidlo, kterým tyto papírové krabice byly do tohoto místa kontejnerového stanoviště přivezeny,provedenou lustrací zjištěn provozovatel tohoto vozidla, tomuto zaslána výzva k podání vysvětlení kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f .) z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 8.12.2023 oznámena krádež přívěsného vozíku zn. Pongratz u komplexu garáží v ulici Žirovnického, provedeno místní pátrání po odcizeném přívěsném vozíku s negativním výsledkem, věc krádeže si převzala PČR k jejich realizaci zadokumentování tr. činu krádeže
 
- dne 7.12.2023 cestou PČR oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Zvoncová – hlídka na místo, na místě již klid, na místě zjištěno, že došlo k vyhrožování újmou na zdraví, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., věc přestupku si převzala PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tohoto přestupku
 
- dne 1.12.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na parkovišti v ulici Najdrova odstavené evidentně dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Audi A6, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a zjištěn provozovatel vozidla, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo ke zjednání nápravy ve způsobilosti provozu vozidla na pozemních komunikacích, zadokumentována, výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 1.12.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na parkovišti v ulici Najdrova odstavené evidentně dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Škoda Octavia combi, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a zjištěn provozovatel vozidla, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo ke zjednání nápravy ve způsobilosti provozu vozidla na pozemních komunikacích, zadokumentována, výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 29.11.2023 oznámen nález finanční hotovosti v ulici Levohradecká, kterou oznamovatelka donesla na MP Roztoky, nalezená finanční částka uložena na MP Roztoky, nález finanční hotovosti zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 28.11.2023 cestou PČR oznámeno vloupání do buňky u kluziště v ulici Kantorova v místě u ZŠ Cihelna, kdy neznámý pachatel kromě vloupání do této provozní buňky i poškodil napájecí kabel a optické vlákno kamer monitorující tento prostor a prostor křižovatky ulic Přemyslovská x Kantorova, a to v těle lampy veřejného osvětlení, na místě PČR Libčice, která zadokumentovala věc jako podezření z tr, činů krádeže vloupáním a tr. činu poškozování cizí věci
 
- dne 27.11.2023 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, který měla u sebe a prošla přes pokladny aniž by zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo navráceno na prodejnu, zjištěna totožnost podezřelé osoby, provedena lustrace cestou PČR Libčice, věc podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 27.11.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěn nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad na stanovišti kontejnerů Na Sekeře v ulici Lidická, kdy byla zjištěny mimo kontejnerové nádoby uloženy kartony tvrdého papíru z krabic, zadokumentováno, z kamerového záznamu kamery monitorující tento prostor bylo zjištěno, že k uložení těchto papírových krabic mimo kontejnerové nádoby došlo dne 25.11.23 v odpoledních hodinách, a byly zjištěny vozidla, kterými tyto papírové krabice byly do tohoto místa kontejnerového stanoviště přivezeny, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f .) z.č. 251/2016 Sb., dle kamerových záznamů zjištěna vozidla, kterými byly papírové krabice přivezeny, provedenou lustrací zjištěny provozovatelé těchto vozidel, těmto zaslána výzva k podání vysvětlení, v následujících dnech vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL