Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 22.3.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěn nepořádek u nádob na tříděný odpad na kontejnerovém stanovišti Na Sekeře v ulici Lidická, zadokumentováno, stažen a shlédnut kamerový záznam z kamery monitorující prostor kontejnerového stanoviště, který byl vyhodnocen, zjištěno podezřelé vozidlo, ze kterého řidič vozidla vyložil odpad a tento uložil mimo kontejnerové nádoby, zjištěna r.z. tohoto vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, provozovateli zaslána výzvy k podání vysvětlení dle ustanovení § 11 z.č. 553/1991 Sb., věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb., v následujících dnech zjištěna odpovědná osoba s touto projednán výše uvedený přestupek, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 18.3.2021 oznámeno, že v obci Únětice v ulici Svatý Ján na pozemku jednoho z domů se pohybuje cizí osoba – hlídka na místo, na místě zadržena podezřelá osoba, zjištěna totožnost podezřelé osoby, provedeným šetřením bylo zjištěno, že nebylo nic odcizeno, k žádnému poškození majetku nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 16.3.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Tiché údolí v obci Únětice dlouhodobě odstavené neprovozované vozidlo tov. zn. Renault Scenic, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel, oznámeno Obecnímu úřadu Únětice
 
- dne 14.3.2021 oznámena žádost PČR o asistenci při zajištění agresivní osoby v ulici Borkovského – výjezd na místo, na místě vozidlo rychlé zdravotnické pomoci a hlídka PČR Libčice, osoba ve špatném psychickém stavu naložena do sanitního vozu a převezena do PL Bohnice
 
- dne 13.3.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení IZ 5a – obytná zóna v ulici Šebkova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- 13.3.2021 oznámen spadlý strom přes komunikaci v ulici Wolkerova – hlídka na místo, na místě zjištěno, že se strom vyvrátil, na místo přivolán HZS, hasiči provedli odstranění stromu , aby nedošlo jeho pádem k dalším škodám
 
- dne 13.3.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěno porušování vládního nařízení v místě před občerstvením U zvířátek v Tichém údolí, kde osoby konzumovali na ulici alkoholické nápoje a neměli zakryté dýchací cesty rouškou, či respirátorem, upozorněni na porušování vládního nařízení, z jejich strany zjednána náprava, věc přestupků vyřešena na místě
 
- dne 12.3.21 žádost PČR o spoluprácí při pátrání po pohřešované osobě, která vyhrožuje sebevraždou, provedeno místní pátrání, osoba nalezena na parkovišti u bývalého hotelu Maxmiliánka ve svém vozidle, osoba v pořádku
 
- dne 12.3.2021 oznámeno vloupání do jedná z garáží v komplexu garáží v ulici Žirovnického – hlídka na místo, na místě zjištěno, že jsou pootevřena vrata garáže, zjištěno, že je rozlomena fabka zámku těchto vrat garáží, místo zajištěno, provedeným šetřením zjištěn majitel, tento vyrozuměn a dostavil se na místo, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si věc na místě převzala jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním
 
- dne 11.3.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Rýznerova odstavené vozidlo tov. zn. Peugeot 206, zjevně nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tomuto taktéž zaslána výzva, nález tohot vozidla oznámen Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL