Středa, Březen 03, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 21.12.2020 oznámen volně pobíhající pes v místě parkoviště u Alberta – hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP, prohlídkou psa zjištěn čip, zjištěn majitel, majiteli předán pes v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 17.12.2020 oznámena žádost PČR o asistenci hlídce PČR Libčice při řešení narušení občanského soužití mezi manžely v domě v ulici U Háje – hlídka na místo, na místě již klid, věc řešila jako podezření z přestupku dle ustanovení § 7 z.č. 251/2016 Sb. PČR Libčice
 
- dne 17.12.2020 oznámen nález platební karty VISA mBank na Školním náměstí, nalezená platební karta uložena na MP jako nález, zjištěna majitelka, proveden pokus o předání nalezené platební karty majitelce
 
- dne 17.12.2020 oznámen volně pobíhající pes v ulici V Solníkách – hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP, při prohlídce psa zjištěn čip, zjištěn majitel, majiteli předán pes v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 251/2016 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 17.12.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěny v ulici Nad Vinicemi odhozené pytle s odpadky a vyřazenými věcmi na chodníku a na komunikaci, při prohlídce pytlů s odpadem bylo zjištěno ze kterého z domů v ulici Na d Vinicemi odpad pochází, zadokumentováno, odpovědná osoba vyzvána ke zjednání nápravy a uklizení tohoto odpadu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb. ( znečištění veřejného prostranství) ,
 
- dne 16.12.2020 oznámena krádež dřeva v ulici Tiché údolí v obci Únětice ze dne 15.12.20 ve večerních hodinách, provedeno šetření v místě krádeže, provedeným šetřením zjištěny podezřelé osoby, které nejprve odcizili dvě pracovní kolečka ku škodě obce Únětice a poté se pokusili na dvou místech odcizit nalezené dřevo připravené na topení, na obou místech byli vyrušeni majiteli a z místa utekli, ke krádeži se obě podezřelé osoby doznaly, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě oběma pachatelům
 
- dne 15.12.2020 oznámeno, že na opuštěné deponii v ulic Za Cihelnou hoří nějaká kláda – hlídka na místo, na místě zjištěna hořící kláda a žádná osoba na blízku nebyla zjištěno, přivoláni hasiči, kteří provedli uhašení hořící klády, kontaktována ostraha tohoto prostoru, věc v řešení HZS
 
- dne 15.12.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů se vzkazem, že klíče byly nalezeny dne 14.12.20 v Tichém údolí, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- dne 15.12.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů se vzkazem, že klíče byly nalezeny dne 14.12.20 v Tichém údolí, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- dne 14.12.2020 oznámen volně pobíhající pes v ulici Zaorálkova poblíž žalovské školy s tím, že oznamovatelka přivedla psa na MP Roztoky, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěno číslo čipu, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL