Úterý, Říjen 03, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 21.5.2023 cestou PČR oznámena krádež zboží v prodejně Tesco s tím, že došlo k zadržení podezřelé osoby z krádeže zaměstnanci prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba vzala zboží z regálu toto si ukryla v batohu, který měla u sebe, a prošla přes pokladny aniž by zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeží se doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., dalším šetřením bylo zjištěno, že dle kamerových záznamů z této prodejny měla tato osoba během posledního týdne v této prodejně krást celkem ještě ve třech případech, na místo PČR Libčice, která si podezřelou osobu i celou událost k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 21.5.2023 oznámena dezorientovaná osoba, která se snažila dostat na pozemek domu v ulici V Solníkách – hlídka na místo, na místě zjištěn dezorientovaný muž, která se nažila dostat na pozemek cizího domu s tím, že zde bydlí, provedeným šetřením zjištěno, že jde o cizího státního příslušníka, kterému v posledních dnech vydán ve správním řízení pokyn k opuštění republiky ( správní vyhoštění), na místo přivolána PČR Libčice a rychlá zdravotnická pomoc, osoba vzhledem k její dehydrataci a zvýšené teplotě byla předána do péče osádky sanitního vozidla, osoba poté převezena do nemocničního zařízení FN Motol
 
- dne 20.5.2023 oznámeno rušení nočního klidu v prostoru zastávky Levý Hradec - hlídka na místo, na místě zjištěna skupina tři osob, která se hlasitě bavila, upozorněna na rušení nočního klidu, na místě zjednána náprava, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d.) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 
- dne 19.5.2023 oznámen nález koženkové tašky s popruhem s obsahem dámské peněženky, hodinek, elektronické cigarety, a průkazu pojištěnce, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna a v následujících dnech jí byla nalezená taška s obsahem předána
 
- dne 19.5.2023 oznámeno poškození vozidla Volvo, zaparkovaného v ulici Jungmannova – výjezd na místo, na místě, na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel nezjištěným předmětem poškrábal levý přední blatník vozidla, když zde vytvořil škrábanec o délce cca 6 cm, a promáčklinu na levých předních dveřích vozidla, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 16.5.2023 oznámeno znečištění vody vodního toku potoka v ulici Potoky odpadní vodou vytékající z hadice z jednoho otevřené šachty na pozemku jednoho z domů, zadokumentováno, provedeno šetření k majiteli tohoto pozemku, oznámeno OŽP při MÚ Roztoky, tímto v následujících dnech toto oznámeno vodoprávnímu úřadu
 
- dne 15.5.2023 v rámci hlídkové činnosti oznamovatelem hlídce oznámeno, že byl svědkem dopravní nehody mezi autobusem Scania a zaparkovaným vozidlem tov. zn. Škoda v ulici Jana Palacha a že autobus odjel směrem ke křižovatce ulic Jana Palacha a Havlíčkova, v rámci hlídkové činnosti nalezen předmětný autobus na této křižovatce, jak se zde otáčí, autobus byl zadržen, zadní část autobuse jevila známky poškození po nárazu do jiného vozidla, řidič autobusu si byl vědom poškození zaparkovaného vozidla a údajně se na místo s autobusem vracel, zadokumentován stav autobusu a poškozeného zaparkovaného vozidla, na místo přivoláni policisté PČR Skupiny dopravních nehod Praha – venkov, na místě si nehodu převzali i s pachatelem této dopravní nehody k jejich realizaci zadokumentování této dopravní nehody
 
- dne 12.5.2023 oznámen nález peněženky s obsahem osobních dokladů a finanční hotovosti v autobuse linky 340 z Prahy do Roztoky, která byla předána oznamovatelkou na MP Roztoky, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna cestou MP Praha 6, ještě téhož dne se dostavila na MP Roztoky majitelka těchto nalezených věcí a tyto jí byly předány
 
- dne 9.5.2023 oznámena ztráta finanční hotovosti v prostorách prodejny lahůdek na Tyršově náměstí s tím, že oznamovatel má podezření, že si někdo nalezené peníze ponechal, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 9.5.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji komunikace ulice Zahradní odstavené vozidlo tov.zn. Kia Sportage, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a zároveň byl zjištěn provozovatel vozidla, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo ke zjednání nápravy, výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL