Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 23.5.2022 oznámeno odcizení horského kola zn. Rockrider u ZUŠ na Školním náměstí, provedeno místní pátrání po odcizeném jízdním kole a dvou podezřelých osobách dle získaného popisu, s negativním výsledkem, vzhledem ke způsobené škodě, věc podezření z tr. činu krádeže předána PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tohoto trestného činu
 
- dne 23.5.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěn rozlomený strom na Školním náměstí, zlomená část stromu visela směrem dolu a ohrožovala chodce, na místo přivolán hasičský záchranný sbor, který provedl odřezání části stromu
 
- dne 21.5.2022 žádost o asistenci HZS při odstranění spadlého stromu v ulici Jiráskova - hlídka na místo, na místě již HZS, na místě zjištěno, že došlo k rozlomení stromu, odlomení části tohoto stromu, která spadla na oplocení pozemku domu, došlo k poškození oplocení domu, majitel domu nebyl přítomen, hasiči provedli odstranění spadlé části stromu a jejího rozřezání, hlídkou pomocí pásky zajištěno oplocení domu
 
- dne 20.5.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena pánská peněženka s obsahem osobních dokladů cizího státního příslušníka, platební karty a finanční hotovosti, zjištěn majitel proveden pokus o vyrozumění majitele, téhož dne se dostavil na MP Roztoky majitel a tomuto byla nalezená peněženka s obsahem
 
- dne 19.5.2022 oznámen nález peněženky s obsahem osobních dokladů, platební karty a finanční hotovosti v ulici Potoky s tím, že oznamovatel tuto nalezenou peněženku odevzdal na MP Roztoky, zjištěna majitelka, proveden pokus o vyrozumění majitelky cestou MP Praha 4, v následujících dnech předána nalezená peněženka s obsahem majitelce
 
- dne 18.5.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Masarykova u jednoho ze zaparkovaných vozidel odstavené dětské jízdní kolo zn. DinoBikes, nalezené dětské jízdní kolo bylo uloženo na MP Roztoky jako nález
 
- dne 18.5.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky byla nalezena průkazka Dopravního podniku hl. města Prahy, nalezená průkazka uložena na MP Roztoky jako nález, provedenou lustrací v evidenci obyvatel zjištěno bydliště poškozeného a proveden pokus o vyrozumění poškozeného v místě jeho bydliště, v následujících dnech předána nalezená průkazka majiteli
 
- dne 17.5.2022 cestou PČR oznámeno napadání mezi hosty v restauraci Tropic v ulici Kroupka – hlídka na místo, na místě zjištěno, že jeden z hostů toho druhého nejprve slovně urážel a poté ho i udeřil klackem, podezřelá osoba zajištěna, zjištěna její totožnost, vzhledem k tomu, že v restauraci se nacházelo několik hostů, kteří byli svědky celé události, u těchto zjištěna jejich totožnost, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si na místě převzala událost jako podezření z tr. činu výtržnictví, žádná osob nebyla zraněna
 
- dne 17.5.2022 oznámen nález plastového kufříku s obsahem leaserového přístroje v ulici Obránců míru, nalezený kufřík uložen na MP Roztoky jako nález, v následujících dnech zjištěn majitel a tomuto nalezený kufřík s obsahem předán
 
- dne 14.5.2022 oznámeno, že na festivalu v prostoru Zámečku, se nachází agresivní muž, kterého museli pořadatelé zpacifikovat – hlídka na místo, na místě hlídka kontaktována jedním z pořadatelů, kteří hlídce identifikovali agresivního muže, zjištěna totožnost tohoto podezřelého muže, provedeným šetřením bylo zjištěno, že tato osoba měla po zpěvačce házet úmyslně nedopalky, odpojit jí kytaru, nadávat sprostě zúčastněným a být agresivní, kdy jednomu z pořadatelů pohrozil použitím slzného spreje, na základě této výhružky a dalšího agresivního chování podezřelé osoby se pořadatelé rozhodli jej zpacifikovat a vyvést z festivalu, což se jim podařilo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupků dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), písm. c) - bod 3,4 z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL