Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.3.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen občanský průkaz Slovenské republiky, nalezený doklad bude odeslán na Velvyslanectví Slovenské republiky
 
- dne 9.3.2021 nález platební karty VISA České spořitelny ve schránce důvěry MP Roztoky, nalezená platební karty uložena na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjištěn majitel, majiteli nalezená platební karta předána
 
- dne 8.3.2021 oznámen nález svazku klíčů v ulici Za Cihelnou, svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, Město Roztoky a facebooku skupina Roztoky
 
- dne 7.3.2021 oznámena žádost o asistenci osádce rychlé zdravotnické pomoci při řešení oznámení agresivní osoby, která trpí duševní nemocí, a která byla na vlastní žádost připoutána k posteli partnerkou z obavy, aby někomu neublížila – hlídka na místo, osoba byla převezena sanitním vozem rychlé zdravotnické pomoci do PL Praha 8 – Bohnice
 
- dne 7.3.2021 oznámeno odcizení katalyzátoru z vozidla tov. zn. Škoda Felicia v ulici Přemyslovská – hlídka na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel odcizil z vozidla katalyzátor a to tím způsobem, že ho odřezal, zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 6.3.2021 oznámeno odcizení katalyzátoru z vozidla tov. zn. Škoda Felicia v ulici U Hřiště – hlídka na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel odcizil z vozidla katalyzátor a to tím způsobem, že ho odřezal, zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 5.3.2021 oznámeno cestou PČR rušení nočního klidu hlasitou hádkou dvou osob v ulici Na Návsi v obci Únětice – hlídka na místo, na místě v době příjezdu hlídka MP byl již klid, zjištěn jeden z účastníků incidentu, který uvedl, že ho navštívila jeho známá místní člověk bez domova a dožadovala se vstupu do jeho obydlí, což on odmítl tak na něho začala křičet a udeřila ho otevřenou dlaní do obličeje, poté z místa odešla, ke zranění nedošlo, lékařské ošetření nevyžadováno, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu s negativním výsledkem, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupků proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016, přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb., a porušení vládního nařízení – omezení pohybu osob po 21- té hodině
 
- dne 4.3.2021 oznámen nález neznámého podezřelého předmětu připomínající starý zrezivělý granát na břehu potoka v ulici U Zastávky – hlídka na místo, na místě zjištěno, že v bahně břehu potoka se nachází zrezivělý předmět připomínající granát, zajištěno místo, přivolána PČR Libčice, která se dostavila na místo a událost si převzala k realizaci zadokumentování, na místo též přivolán pyrotechnik PČR, který podezřelý předmět zajistil k následné likvidaci
 
- dne 3.3.2021 oznámen cestou PČR zemřelý v domě v ulici Horova – hlídka na místo, na místo rychlá zdravotnická pomoc, hlídka PČR, muž nalezen v jednom z pokojů bez známek života, hlídka PČR si událost převzala k jejich zadokumentování
 
- dne 3.3.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka VZP, uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel, majitel vyrozuměn
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL