Pátek, Prosinec 09, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 24.8.2022 oznámen nález svazku klíčů 2 ks klíčů s přívěškem – čip, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a fecebooku – skupina Roztoky
 
- dne 23.8.2022 oznámeno, že v ulici Tiché údolí v obci Únětice odchytila psa – hlídka na místo, při prohlídce psa zjištěn čip, pes umístěn do záchytného kotce u OÚ Únětice, po chvíli zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes vydán v pořádku, provedeným šetřením zjištěno, že pes byl oznamovatelkou odchycen před domem majitelů tohoto nalezeného psa, věc podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen na místě domluvou
 
- dne 23.8.2022 oznámeno ztracené nezletilé dítě v prostoru Řivnáče - hlídka na místo, na místě si převzala nalezeného nezletilého chlapce, který uvedl jak se jmenuje, a že je z Chocně, a že v k.o. Roztok byl se svým otcem a bratrem na výletě a ztratil se jim, nezletilý chlapec měl u sebe vybitý mobilní telefon, provedeným šetřením zjištěn výskyt jeho otce, který hledal svého syna, v k.o. Roztoky, nalezené dítě mu bylo předáno bez zranění, v dobrém fyzickém stavu, pouze unavené a promočené
 
- dne 22.8.2022 oznámena uhynulá kočka v ulici Zorálkova, která leží v komunikaci – hlídka na místo, uhynulá kočka odstraněna z komunikace a předána MVDr. Šavrdovi k jeho dalšímu opatření, provedeno místní šetření ke zjištění majitele této uhynulé kočky s negativním výsledkem
 
- dne 22.8.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen stříbrný klíček s nápisem Made in China, nalezený klíček je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 21.8.2022 oznámeno na rušení občanského soužití mezi synem a matkou v domě v ulici Husova – hlídka na místo, na místě již v době příjezdu hlídky na místo klid, provedeným šetřením bylo zjištěno, že došlo k urážkám ze syna na adresu jeho matky, které také v rozčíleném stavu vyhrožoval újmou na zdraví, k napadení však nedošlo, ale vzhledem k tomu, že zde byla obava, že syn naplní svoje vyhrůžky, neboť v minulosti již opakovaně svoji matku napadl, byla na místo přivolána hlídka PČR Libčice, aby bylo z jejich strany vykonáno případné vykázání syna, hlídka PČR Libčice se dostavila na místo a celou událost si převzala k jejich další realizaci zadokumentování
 
- dne 18.8.2022 žádost PČR Libčice o spolupráci při otevření bytu v bytovém vícepodlažní domě v ulici Najdrova z důvodu úniku vody v tomto bytě, kdy majitel tohoto bytu je na zahraniční dovolené – hlídka na místo, na místo též hlídka PČR, na místě přítomna správkyně tohoto bytového domu, byl označen byt, ze kterého vytéká byt, jednalo se o byt v posledním patře, hovořeno telefonicky s majitelem tohoto bytu, který se nacházel na zahraniční dovolené, byl seznámen se situací, a vzhledem k tomu, že neměl v okolí žádné příbuzné, kteří by se do bytu dostavili a tento otevřeli, majitel bytu souhlasil s otevřením bytu a uzavřením přívodu vody do bytu, hlavní uzávěr vody byl v době příjezdu hlídky na místo již uzavřen, byl na místo přivolán zámečník, který provedl odborné otevření bytu využito, uvnitř bytu byl uzavřen přívod vody, následně byl byt zajištěn, způsobená škoda bude řešena po návratu majitele z dovolené přes pojišťovnu, u které je pojištěn
 
- dne 17.8.2022 oznámen volně pobíhající pes v ulici V Úvoze, kterého oznamovatelka dovedla na MP Roztoky, nalezený pes umístěn do záchytného kotce MP, při prohlídce psa zjištěn čip, zjištěno, že tento čip je evidován v jednom z dostupných registrů majitelů psů, majitel vyrozuměn cestou tohoto , kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb., v průběhu dne zjištěn majitel tohoto nalezeného psa , který se dostavil na MP Roztoky a jeho nalezený pes mu byl předán v pořádku, věc výše uvedeného přestupku byla vyřešena uložením blokové pokuty v příkazní řízení na místě
 
- dne 17.8.2022 oznámeno, že v ulici Zaorálkova opakovaně projíždí vozidlo tov. zn. Škoda Octavia v protisměru jednosměrnou komunikací – hlídka na místo, na místě zjištěno vozidlo, které již bylo zaparkované v protisměru této jednosměrné komunikace v místě u budovy ZŠ Roztoky – Žalov, z vozidla v době příjezdu hlídky vystupoval řidič vozidla s malými dětmi, událost kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) z.č. 361/2000 Sb. , vzhledem k tomu, že řidič vozidla nesouhlasil s vyřízením přestupku uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě, sepsáno na místě oznámení o přestupku a věc podezření z výše uvedeného přestupku bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání
 
- dne 17.8.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Třebízského na okraji komunikace odstavené vozidlo tov. zn. Ford Focus bez tabulek r.z., provedenou lustrací v evidenci vozidel dle zjištěného VIN zjištěno, že vozidlo je vyřazeno z provozu, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn i provozovatel tohoto vozidla, tomuto taktéž zaslána výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL