Neděle, Únor 25, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 27.9.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na okraji komunikace ulice Čáslavského odstavené evidentně dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Kia Ceed, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a zjištěn provozovatel vozidla, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo ke zjednání nápravy ve způsobilosti provozu vozidla na pozemních komunikacích, zadokumentována, výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 26.9.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Masarykova odstavené vozidlo tov. zn. Suzuki nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, na vozidle byly umístěny tabulky r.z., které jak bylo zjištěno provedenou lustrací v evidenci vozidel na toto vozidlo nepatří, tyto r.z. byla zajištěny, provedenou lustrací v evidenci vozidel dle zjištěného VIN vozidla bylo zjištěno, že vozidlo má status „ vyřazeno z provozu“, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla u pozemní komunikace, tato výzva byla zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky, tabulky r.z. odeslány příslušnému referátu evidence vozidel
 
- dne 23.9.2023 oznámeno znečištění komunikace bahnem z pole v místě křižovatky U Váhy v k.o. Roztoky a dále komunikace silnice ulice Rýznerova v obci Únětice – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po vozidle, které způsobilo znečištění komunikace dle získaného popisu a r.z. tohoto vozidla od svědků události s negativním výsledkem, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. g) z.č. 13/1997 Sb.
 
- dne 23.9.2023 oznámena žádost PČR o součinnost s hlídkou PČR o prověření oznámení, že v domě v ulici Čapkova, ze kterého byl předchozího dne vykázán manžel oznamovatelky, se tento nachází v tomto domě a porušuje toto vykázání – hlídka na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, zjištěn výskyt osoby která porušuje toto vykázání v tomto domě, tato osoba příslušníky PČR Libčice opakovaně vyzvána k opuštění domu s tím, že porušuje vykázání z tohoto, tato osoba opakovaně této výzvy neuposlechla a jelikož kladla tato osoba odpor, bylo výzvě ze strany příslušníka PČR přistoupeno k použití donucovacích prostředků a osobě byly i přes jeho soustavný odpor přiložena služební pouta, poté byl převezen vozidlem PČR Libčice na služebnu PČR Libčice k realizaci dalších úkonů
 
- dne 22.9.2023 oznámena žádost PČR o prověření oznámení o narušení občanského soužití mezi manželi v domě v ulici Čapkova s tím, že manžel má být v agresivním podnapilém stavu – hlídka na místo, na místě v době příjezdu hlídky klid, na místě zjištěna totožnost oznamovatelky a jejího manžela, na místo též hlídka PČR Libčice, která si událost na místě převzala, provedeným šetřením na místě zjištěno, že k fyzickému napadení mezi manželi nedošlo, pouze k výměně názorů, neboť manžel svoji manželku vyhazoval z domu, i když tato měla užívací právo k tomuto domu, hlídka PČR v té době vyřešila věc na místě, následně v odpoledních hodinách opětovně oznámena žádost PČR o součinnost při řešení oznámení ze stejné adresy, kdy manželka při příchodu z práce zjistila, že jsou vyměněny zámky od vstupu na pozemek a vchodových dveří domu a manželce byl znemožněn vstup do domu s tím, že hlídka PČR Libčice je už na místě, ale manžel se chová agresivně a hlídka by potřebovala na místě pomoc, hlídka na místo, na místě zjištěno, že manžel oznamovatelky před příjezdem hlídky MP z domu utekl a oznamovatelce odcizil její elektroniku, provedeno místní pátrání po této osobě s negativním výsledkem, nicméně hlídce PČR Libčice se s touto osobou podařilo telefonicky spojit, tato osoba odmítla uvést, kde se nachází a odmítla spolupracovat s policisty, bylo mu sděleno že je podezřelý z tr. činu Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru dle § 208 tr. zákoníku a tr. činu krádeže dle § 205 tr. zákoníku, dále mu bylo sděleno policistou PČR Libčice vykázání z domu, ve kterém společně se svojí manželkou bydlí a poučil ho o tom co bude následovat pokud toto vykázání poruší
 
- 21.9.2023 oznámena krádež dětské koloběžky zn. Raeper ze stojanu před vchodem do nové budovy ZŠ Zdeňky Braunerové Roztoky na Školním náměstí, provedeno místní šetření v místě krádeže, bylo zjištěno, že po zhlédnutí kamerového záznamu z kamery monitorující prostor před vchodem do budovy byla zjištěna podezřelá osoba a to dle osobní znalosti personálu ZŠ Roztoky, provedeno místní šetření k možnému výskytu podezřelé nezletilé osoby a to zejména v jeho bydlišti a okolí s negativním výsledkem, dále zjištěno že matka poškozené oznámila krádež na PČR Libčice a tito tuto krádež šetří, zjištěné informace předány PČR Libčice
 
- dne 21.9.2023 rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Masarykova odstavené vozidlo tov. zn. Renault 19 nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, na vozidle byly umístěny tabulky r.z., které jak bylo zjištěno provedenou lustrací v evidenci vozidel na toto vozidlo nepatří, tyto r.z. byly zajištěny, VIN vozidla se nepodařilo zjistit, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla u pozemní komunikace, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky, tabulky r.z. odeslány příslušnému referátu evidence vozidel
 
- dne 19.9.2023 ve schránce důvěry MP Roztoky byl nalezen svazek klíčů se žlutou visačkou, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 17.9.2023 oznámeno napadení ostrahy prodejny Tesco osobou podezřelou z krádeže s tím, že tato osoba z místa utekla, napadený poškozený podezřelou osobu pronásledoval, dle jeho navigování a dle získaného popisu podezřelé osoby, tato byla nalezena v prostoru železniční stanice Roztoky. kde byla po krátké honičce zadržena ve spolupráci s hlídkou PČR, která se dostavila na místo, podezřelou si převzala hlídka PČR k jejich realizaci zadokumentování podezření z trestného činu
 
- dne 17.9.2023 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla zadrženou ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny si vzala zboží, které ukryla u sebe a pronesla přes pokladny, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, provedenou lustrací byla zjištěna totožnost této osoby a vzhledem k tomu, že se jednalo o zájmovou osobu Policie ČR pro jinou trestnou činnost, byla tato osoba předána policistům PČR Libčice k jejich zadokumentování tohoto skutku
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL