Sobota, Duben 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 22.10.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěny poškozené skleněné výplně autobusových zastávek U Rybníčku a na rozcestí Žalov, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 21.10.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny vzala z regálu zboží, které strčila pod bundu a pronesla přes pokladny aniž by toto zboží na pokladně uhradila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala a odcizené zboží vrátila na prodejnu, zjištěna totožnost této podezřelé osoby, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 21.10.2022 při návratu členů hlídky MP z hlídkové činnosti byl u budovy MP Roztoky nalezena na klice vstupních dveří objektu MP pověšená klíčenka s nápisem e-on se zavěšeným klíčem a šedým plastovým čipem, a dále dětská kšiltovka s motivem Batmana, nalezené věci byly uloženy na MP Roztoky jako nález, čip na klíčence byl prověřen v ZŠ Zdeňky Braunerové a byl zjištěn majitel, zákonný zástupce tohoto se dostavila následně na MP Roztoky a nalezená klíčenka s klíčem a čipem jí byla předána, čepice vak nebyla jejich a tak čepice nadále zůstává jako nález uložená na MP Roztoky
 
- dne 20.10.2022 v nočních hodinách cestou PČR Libčice oznámena krádež elektrokoloběžky v ulici Kroupka ze dvora jednoho z domů s tím, že podezřelá osoba na této elektrokoloběžce odjela ulicí Rýznerova směrem k podniku VÚAB – hlídka na místo, provedeno místní pátrání po odcizené elektrokoloběžce a podezřelé osobě společně s hlídkou PČR Libčice, která se dostavila na místo, s negativním výsledkem, událost si na místě převzala PČR Libčice ke jejich realizaci zadokumentování tr. činu
 
- dne 19.10.2022 oznámen nález dvou jízdních kol odstavených u garáží v ulici Spěšného – hlídka na místo zadokumentováno, nalezená kola po dohodě s oznamovatelem uložena v jeho garáží s tím, že následujíc den bude dohodnuto převezení kol na MP Roztoky, následujícího dne zjištěn majitel těchto nalezených jízdních kol, byl mu předán kontakt na oznamovatele ( se souhlasem oznamovatele) , aby mezi nimi mohlo dojít k předání nalezených jízdních kol
 
- dne 19.10.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo tov. zn. Toyota, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, provedena lustrace v evidenci vozidel, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, nebo ke zjednání nápravy, tato výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 18.10.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že byla zadržena podezřelá osoba ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny sebrala zboží z regálu a toto uložila do batohu, který měla při sobě, poté prošla přes pokladny aniž by zboží uhradila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, odcizené zboží osoba dobrovolně vydala, byla zjištěn totožnost této podezřelého a provedenou lustrací v evidencích PČR bylo zjištěno, že osoba byla v posledních třech letech byla odsouzena za majetkový tr. čin, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si na místě událost i s podezřelou osobou převzala k jejich realizaci zadokumentování tr. činu krádeže
 
- dne 16.10.2022 oznámen nález pánské peněženky s doklady, platební kartou a finanční hotovostí na lesní cestě mezi Roztokami a Úněticemi, kterou donesla na MP Roztoky, tato nalezená peněženka s obsahem uložena na MP roztoky jako nález, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, a téhož dne mu byla jeho nalezená peněženka s obsahem předána
 
- dne 15.10.2022 oznámeno vloupání do domu v ulici Nad Vltavou s tím, že je možné, že pachatel je ještě uvnitř domu – hlídka na místo, na místě provedeno prohledání vnitřních prostor domu s předchozím souhlasem majitelky, uvnitř objektu domu nebyl nikdo nalezen, byly rozházené věci a bylo zjevné, že vnitřek domu někdo prohledával, dále bylo prohlídkou objektu zjištěno poškozené francouzské okno, na místo přivolána PČR Libčice, která si na místě věc převzala k jejich realizaci zadokumentování tr. činu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody
 
- dne 14.10.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen mobilní telefon Huawei, telefon byl vybitý, nalezený MT uložen na MP Roztoky jako nález, následujícího dne zjištěn majitel a majiteli jeho nalezený MT byl vrácen
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL