Sobota, Březen 23, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

,- dne 22.1.19 ve schránce důvěry nalezena černá pánská peněženka s obsahem dokladů, nalezená peněženka předána majiteli majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci

 
- dne 22.1.19 oznámen volně pobíhající pes v prostoru U ramp v ulici Obránců míru s tím, že oznamovatelka dovedla nalezeného opuštěného psa na MP Roztoky, nalezený opuštěný pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majiteli, majiteli pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q.) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením pokuty v příkazním řízení na místě,
 
- dne 21.1.19 ve schránce důvěry MP nalezen klíč FAB s přívěškem čip, nalezený klíč je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,
 
- dne 19.1.19 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes po Tyršově náměstí – výjezd na místo, pes hlídka převzala od oznamovatele, který volně pobíhajícího psa odchytil, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb., následujícího dne zjištěna majitelka, majitelce pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena uložení pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 19.1.19 oznámeno, že v ulicích Jiráskova, Smetanova a Opletalova se pohybuje podezřelá osoba, která zvoní na zvonky domů a shání práci – výjezd na místo, v ulici Smetanova na ulici kontrolována popisovaná osoba, provedena lustrace ( pátrání po osobách s negativním výsledkem), poznatek předán PČR Libčice
 
- dne 18.1.19 ve večerních hodinách oznámen újezd bez zaplacení za natankované pohonné hmoty od benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulice – výjezd na místo, provedeno šetření, provedeným šetřením zjištěno, že řidič vozidla tov. zn. Fiat odejel od benzínové čerpací stanice aniž by uhradil na pokladně shopu |BČS částku za natankované palivo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) - bod 1 z.č. 251/2016 Sb., provedena lustrace vozidla, cestou MP Prahy 5 provedeno vyrozumění provozovatele vozidla, následujícího dne odpovědným řidičem provedeno uhrazení dlužné částky,
 
- dne 18.1.19 ve večerních hodinách oznámen únik 5 koní z výběhu na pozemku v místě U Křižku – výjezd na místo, vyrozuměna provozovatelka Jezdeckého klubu AGIRA o úniku jejích koní z výběhu, tato se dostavila na místo a koně si zajistila, provedeným šetřením zjištěno poškození ohradníku v jednom místě, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 4) z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 15.1.19 ve večerních hodinách oznámeno cestou PČR odcizení finanční hotovosti ve výši 1.000,-Kč na ubytovně Renova, ul. Přílepská - výjezd na místo, kde bylo zjištěno, že syn při návštěvě otce odcizil bankovku 1.000,-Kč a s touto odešel neznámo kam, věc řešena jako přestupek dle § 8/1a1) zák.č. 251/2016.
 
- dne 15.1.19 v rámci hlídkové služby zjištěna osoba, která před jízdou svým OA požila alkoholické nápoje, řidič zastaven v ulici Vrchlického, podroben orientační dechové zkoušce s pozitivním výsledkem, na místo přivolaná hlídka PČR OOP Libčice si věc na místě převzala pro podezření z trestného činu (ohrožení pod vlivem návykové látky) neboť orientační dechovou zkouškou zjištěno v dechu více jak 2,5 promile,
 
- dne 14.1.19 v nočních hodinách cestou PČR oznámena osoba hovořící špatně česky, která se má nacházet na nějaké zastávce BUS u řeky a měl mít konflikt s řidičem BUS, hlídka prověřila zastávky BUS a na konci území Roztok u vyústění staré panelové cesty nalezla muže, který se k hlídce přihlásil, jednalo se o muže pod vlivem alkoholu, občana Ukrajiny s pobytem na území ČR do 31.1.2019 , který uvedl, že cestou linky 112 žádal o pomoc, neboť jej řidič autobusu (nezjištěné číslo a čas jízdy) měl vyloučit z přepravy a někde jej vysadil, zjištěno dle popisu, že se jednalo o zastávku Praha 6 – Sedlec, dle názoru oznamovatele k tomu neměl právo, poučen, že dle z.č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, je zakázáno v podnapilém stavu do hromadné autobusové dopravy a je na přepravci zda vyhodnotí. pokud podnapilá osoba pokud narušuje veřejný pořádek může vyloučit tuto osobu z přepravy, pokud s tímto nesouhlasí ať si ztěžuje u příslušného přepravce, odeslán do místa jeho současného pobytu, tj. ubytovna Renova v Přílepské ulici
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL