Středa, Březen 03, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 14.12.2020 oznámena mrtvá kočka v ulici Tiché údolí – hlídka na místo, hlídka odstranila mrtvou kočku z místa nálezu a kočka předána k likvidaci kadáveru MVDr. Šarvrdovi
 
- dne 11.12.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka Pražské integrované dopravy, průkazka bude odeslána na DP hl. města Prahy
 
- dne 11.12.2020 oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí – hlídka na místo, pes odchycen, převezen na MP a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, téhož dne zjištěna majitelka, majitelce pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 11.12.2020 v rámci hlídkové činnosti při kontrole stánkového prodeje na Tyršově náměstí zjištěno, že dva stánkaři nemají zaplacený poplatek za zábor veřejného prostranství na své prodejní stánky, věc přestupku dle § 4 odst. 2 z.č. 251/2016 Sb. s odkazem na znění OZV č. 3/2019 vyřešena uložením blokové pokuty oběma přestupcům v příkazním řízení na místě, dále přestupci vyzváni k uhrazení poplatku za zábor na FO MÚ Roztoky
 
- dne 10.12.2020 oznámeno znečištění komunikace Masarykova, Bernáškova , V Solníkách a Nad Vltavou a to olejem – hlídka na místo, na místě hasiči, provedeným šetřením bylo na základ olejové stopy zjištěno místo, kde parkuje vozidlo, ze kterého vytekl olej, zjištěna provozovatelka vozidla, provedeným šetřením a obhlídkou vozidla zjištěno, že jde pravděpodobně o technickou závadu na vozidla, pravděpodobně poškozený olejový filtr, zadokumentováno, SDH Roztoky provedla zasypání olejové skvrny ( stopy) sorbentem, následně úklid provedli pracovníci Technických služeb Roztoky, náhrada nákladů spojených s vyčištěním a úklidem komunikace bude řešena z povinného ručení vozidla AUDI A8, ze kterého unikl olej
 
- dne 10.12.2020 oznámeno poškození vozidla tov. zn. Seat Leon jiným neznámým vozidlem v ulici Na Sekeře – předáno policistům PČR SDN Praha – venkov k jejich zadokumentování dopravní nehody, provedeno místní pátrání po neznámém pravděpodobně poškozeném vozidle, které způsobilo dopravní nehodu a z místa dopravní nehody ujelo
 
- dne 9.12.2020 opakovaně oznámeno rušení nočního klidu křikem a hlasitou hudbou z jednoho z pokojů na ubytovně Renova v Přílepské ulici, na místě hlídkou zjištěna rodinná oslava narozenin, nájemník bytu opakovaně vyzván ke zjednání nápravy, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu) a dle § 5 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb. ( neuposlechnutí výzvy úřední osoby)
 
- dne 9.12.2020 policisty PČR Libčice předán nález dvou kusů samostatných kol ( přední a zadní) z jízdního kola nezjištěné značky, které byly nalezeny policisty PČR Libčice dne 16.11.20 na trávníku před domem č.p. 92 v místě Na Koruně v ulici Riegrova, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku skupina Roztoky
 
- dne 9.12.2020 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Tiché údolí, kterého oznamovatelka sama odchytla – hlídka na místo, nalezený pes by převzat od oznamovatelky, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 7.12.20 oznámena žádost PČR o asistenci HZS při otevření zabouchnutých vchodových dveří domu v ulici Bronzová – hlídka na místo, na místě HZS a oznamovatel, který si zabouchl vstupní dveře, a uvnitř domu se nacházelo malé dítě, využito ustanovení § 16 z.č. 553/1991 Sb. a zabouchnuté dveře otevřeny členy HZS, dítě po otevření bytu v pořádku, ke zranění nedošlo, ani ke škodě na majetku nedošlo
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL