Čtvrtek, Srpen 22, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 4.7.19 v rámci hlídkové činnosti zjištěna na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo tov. zn. Ford Focus, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích a evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, provozovateli taktéž zaslána písemná výzva, oznámeno silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 2.7.19 oznámeno zabití kotěte zastřelením v ulici Na Vyhlídce – kvalifikováno jako podezření z tr. činu týrání zvířat dle ustanovení § 302 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. předáno PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 2.7.19 oznámen nález peněženky s obsahem dokladů, platebních karet a finanční hotovosti v areálu BČS MOL v Přílepské ulici, zjištěn majitel této peněženky, nalezená peněženka i s obsahem majiteli předána
 
- dne 2.7.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen mobilní telefon zn. Lenovo, zjištěna majiteli, majiteli nalezený mobilní telefon předán
 
- dne 2.7.19 oznámen nález mobilního telefonu zn. Huawei P20 v ulici Komenského poblíž autobusové zastávky Levý Hradec, nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky, následně zjištěna majitelka nalezeného mobilního telefonu, mobilní telefon majitelce předán
 
- dne 30.6.19 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru zahrady jednoho zm domů v ulici Vlháčkova – výjezd na místo, na místě zjištěna rodinná oslava a zjištěna reprodukovaná hudba, hovořeno s odpovědnou osobou, která byla upozorněna na rušení nočního klidu, hudba vypnuta, hlasitá zábava ukončena, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 30.6.19 oznámen volně pobíhající pes na chodníku v ulici Bernáškova – výjezd na místo, pes kříženec odchycen, umístěn do záchytného kotce MP, později zjištěna majitelka, majitelce nalezený pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb., vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 29.6.19 v pozdních večerních hodinách prováděla MP Roztoky usměrňování dopravy v důsledku úplné uzavírky serpentiny
 
- dne 29.6.19 v pozdních nočních hodinách žádost PČR o součinnost při ověření oznámení cestou linky 158, že na Facebooku ve skupině Roztoky někdo napsal, že jde v Roztokách vystřílet na Tyršově náměstí feťáky co tam sedí – učiněno opatření společně s hlídkou PČR Libčice, která se dostavila také na místo, kontrola Tyršově náměstí , zde se nenacházely žádné osoby, setrvání na místě po dobu více jak půl hodiny, poté na pokyn operačního důstojníka PČR opatření ukončeno
 
- dne 29.6.19 oznámeno, že v ulici Lidická v blízkosti křižovatky ulici Lidická a Obránců na lavičce sedí nějací dva muži a pokřikují na procházející lidi – výjezd na místě, zjištěno, že podezřelé osoby konzumují alkohol na veřejnosti a znečišťují veřejné prostranství odpadky, provedena kontrola osob a jejich lustrace cestou PČR Libčice, věc přestupků proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f.) z.č. 251/2016 Sb. a přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle ustanovení § 4 odst. 2 z.č. 251/2016 Sb. s odkazem na znění OZV města Roztoky č. 4/2011 – o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství, vyřešena u obou podezřelých osob uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL