Pátek, Listopad 15, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.9.19 oznámení o dítěti (5-6 let) pohybujícím se po komunikaci nad Roztokami - hlídka na místo, provedena kontrola i přilehlých komunikací, dítě nenalezeno
 
- dne 9.9.19 v rámci hlídkové činnosti kontrolována spící osoba v altánu u DPS vykázání spící osoby z altánku DPD,
 
- dne 8.9.19 oznámen nález svazku klíčů v prostoru Holého vrchu, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- dne 8.9.19 oznámen pes uvázaný několik hodin u stromu na vodítku v oblasti Holého vrchu- hlídka na místo, pes odvázán a umístěn do kotce při MP Roztoky, s odborem Životního prostředí následně bude řešen další postup, následujícího dne zjištěn majitel psa, pes předán majiteli v pořádku, věc přestupku dle z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 
- dne 8.9.19 oznámení o nepředání dětí mezi rodiči, kontrola bydliště na žádost jednoho z rodičů
 
- dne 8.9.19 oznámení o porušování OZV o hlučných činnostech, a to pracemi na objektu ZŠ Žalov -hlídka na místo, prováděna stavba oplocení bez užití hlučných zařízení, navíc výjimka MěÚ Roztoky
 
- dne 7.9.19 oznámení o pobíhajícím koni v ulici Masarykova, vyrozuměna majitelka, kůň odchycen
 
- dne 7.9.19 kontrola akce Setkání seniorů, nám. 5. května
 
- dne 7.9.19 kontrola akce Bleší trhy na Tyršově nám. a dopravy v okolí
 
- dne 6.9.19 oznámení o rozsvíceném reflektoru na stavbě ZŠ Žalov, hlídka na místo, reflektor již zhasnut, oznamovatel věc bude řešit cestou České televize, kterou již informoval, že stavba je již zkolaudována a přesto se zde ještě ve večerních hodinách pracuje
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL