Středa, Leden 29, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 29.11.19 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena „Lítačka“, uložena na MP Roztoky, v následujících dnech odeslána vydavateli tohoto průkazu ICT
 
- dne 28.11.19 v pozdních nočních hodinách oznámen únik koní z ohrady, kteří se pohybují mezi domy v ulici Felklova, vyrozuměna majitelka koní, která se dostavila na místo, za pomoci hlídky MP Roztoky koně odvedeny nazpět do ohrady, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle § 27 odst. 2 z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 28.11.19 ve večerních hodinách oznámeno, že oznamovatelka zaslechla volání o pomoc svého souseda v bytovém vícepodlažním domě v ulici Masarykova – hlídka na místo, zároveň se dostavili na místo hasiči HZS, využito ustanovení § 16 z.č. 553/1991 Sb., a provedeno otevření vchodových dveří bytu, uvnitř bytu , na podlaze nalezen obyvatel bytu – senior, při vědomí, pouze se nemohl hýbat, na místo vozidlo rychlé zdravotnické záchranné služby, osádka sanitního vozidla převzala seniora do své péče, vyrozuměna příbuzná osoba, která se dostavila na místo
 
- dne 24.11.19 oznámena krádež v prodejně Rossmann v Lidická s tím, že podezřelá osoba s odcizeným zbožím utekla z prodejny, bylo provedeno místní pátrání na základě získaného popisu podezřelé osoby a výskyt podezřelé osoby byl zjištěn na Tyršově náměstí v Roztokách, kde byla podezřelá osoba hlídkou zadržena, odcizené zboží podezřelá osoba dobrovolně vydala a ke krádeži se doznala, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 z.č. 251/2016 Sb., odcizené věci vráceny na prodejnu
 
- dne 23.11.19 cestou PČR Libčice oznámena žádost o asistenci osádce sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci při zásahu u agresivní podnapilé zraněné osoby před nočním podnikem Eiffel na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě již osádka sanitního vozu, která se snažila ošetřit ženu, která měla poranění v zadní části hlavy, žena nespolupracovala a nechtěla se nechat ošetřit, nakonec se podařilo osobu umístit do sanitního a odvezena na urgentní příjen FN Motol
 
- dne 23.11.19 oznámena osoba, která v prostoru nástupiště železniční stanice Roztoky kope do lavičky – hlídka na místo, na místě kontrolována osoba, která v příjezdu hlídky na místo byla již v klidu a nic nedělala, zjištěno, že tato osoba byla vyloučena z vlakové přepravy vzhledem k tomu, že neměla platnou jízdenku
 
- dne 22.11.19 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba vzala zboží z regálu a prošla přes oddělení zeleniny, aniž by toto zboží u pokladny zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 22.11.19 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba vzala zboží z regálu a uložila si toto zboží do batohu, který měla při sobě, prošla přes oddělení zeleniny, aniž by toto zboží u pokladny zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 21.11.19 oznámen volně pobíhající pes v ulici Nad Vltavou, kterého oznamovatelka dovedla na MP Roztoky, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn čip, dle čipu zjištěn majitel, tento vyrozuměn, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 21 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 20.11.19 oznámeno napadení prodavačky v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě v době příjezdu nacházela pouze poškozená osoba s tím, že podezřelé osoby utekly pryč přes Tyršovo náměstí směrem k autobusové zastávce na Žalov, zraněné osobě přivolán sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách dle získaného popisu od poškozené a svědků události, výskyt podezřelých osob zjištěn na autobusové zastávce U rybníčku, kdy tyto podezřelé osoby nastupovali do autobusu, podezřelé osoby zadrženy, na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, které byly podezřelé osoby předány, poškozená osoba byla sanitním vozem rychlé zdravotnické pomoci převezena do FN Motol, podezřelá osoba byla vytěžena k případu krádeže v prodejně Albert ze dne 17.10.19, a na základě předložených důkazů, kamerového záznamu z prodejny v době krádeže, se ke krádeži doznala
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL