Sobota, Listopad 28, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 9.9.20 oznámena žádost PČR o součinnost při zákroku proti agresivnímu pasažérovi ve vlakové soupravě v železniční stanici Úholičky – hlídka na místo, na místě též hlídka PČR Libčice, pasažér už mimo vlakovou soupravu, agresivní pasažér začal při kontrole a ověřování jeho totožnosti fyzicky napadat člena hlídky PČR Libčice, využito donucovacích prostředků dle ustanovení § 18 odst. 1 z.č. 553/1991 Sb., a agresivní osobě společným zákrokem policistů PČR a strážníků MP Roztoky přiložena pouta, osoba poté eskortována hlídkou PČR Libčice na OOP Libčice k realizaci jejich zadokumentování protiprávního jednání agresivní osoby, při zákroku ke zranění osob nedošlo,
 
- dne 9.9.2020 oznámen nález mobilního telefonu zn. Honor v ulici Lidická, který oznamovatelka donesla na MP Roztoky, MT uložen na MP jako nález, téhož dne zjištěn majitel a majiteli nalezený mobilní telefon byl předán
 
- dne 8.9.2020 oznámena žádost o součinnost s hlídkou PČR Libčice při zadržení osoby podezřelé z únosu jiné osoby v k.o. Velké Přílepy – hlídka na místo, zajištění místa
 
- dne 8.9.2020 v rámci hlídkové činnosti kontrolován na Tyršově náměstí stánkový prodej, při kontrole zjištěno, že prodejce nemá zaplacený zábor veřejného prostranství, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě, osoba poučena, že pokud chce pokračovat v prodeji musí uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství na FO MÚ Roztoky
 
- dne 7.9.2020 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena „ Lítačka“, uložena na MP Roztoky, téhož dne zjištěn majitel, majiteli nalezená „Lítačka“ předána
 
- dne 7.9.2020 ve schránce důvěry MP nalezen mobilní telefon zn. Samsung, uložen na MP Roztoky jako nález, ještě téhož dne zjištěna majitelka a této nalezený mobilní telefon předán
 
- dne 7.9.20 oznámeno podezření z týrání zvířete – Velšský poník v ohradě na pozemku v ulici Tiché údolí – hlídka na místo, kontaktován chovatel, stav poníka hlídkou zkontrolován, nabyly zjištěny známky týrání zvířete, zvíře bez zranění, zdrávo
 
- dne 7.9.2020 oznámeno podezření ze schválnosti ze strany sousedky bytového domu v ulici Masarykova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 6.9.2020 oznámeno odcizení elektrokola zn. Leatherfox z garáže domu na Školním náměstí, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže, provedeno místní pátrání po odcizeném kole dle získaného popisu tohoto odcizeného elektrokola
 
- dne 6.9.2020 oznámeno odcizení jízdního kola zn. Specialized v místě u prodejny Albert na Tyršově náměstí v době, kdy majitel kola byl na nákupu v této prodejně, a kdy neuzamčené kolo postavil do držáku na kola u této prodejny, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže, provedeno místní pátrání po odcizeném kole dle získaného popisu tohoto odcizeného kola
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL