Pondělí, Září 20, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 19.6.2021 oznámeno, že v bytě domu v ulici Smetanova je senior, který neotevírá, nereaguje na volání, ani na zvonění, byt je zamčený a dveře nejdou zvenčí odemknout a oznamovatelka má obavu o zdraví seniora– hlídka na místo, na místo též přivolán hasičský záchranný sbor, který provedl otevření vstupních dveří objektu ( využito ustanovení § 16 z.č. 553/1991 Sb., v ložnici nalezen ležící senior, který byl při vědomí, ale nemohl se hýbat, na místo se dostavila rychlá zdravotnická pomoc s lékařem, kteří provedli ošetření seniora na místě a poté byl tento převezen do nemocničního zařízení FN Motol s podezřením na prodělání infarktu, na místo též hlídka PČR Libčice, při otevření bytu nedošlo k žádné škodě na majetku, byt předán snaše seniora, která byla zároveň oznamovatelkou
 
- dne 18.6.2021 oznámeno napadení mezi synem a matkou v domě bytového domu v ulici Masarykova – hlídka na místo, na místě se hádala matka se svým synem, který byl v podnapilém stavu a předtím demoloval zařízení jejich bytu, a poté chtěl napadnout i svojí matku, tato v obavě o svoje zdraví použila proti němu pepřový sprej na svoji obranu, na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která po ošetření syna, tohoto převezla do nemocničního zařízení FN Motol k odbornému ošetření, na místo též hlídka PČR Libčice, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., a vzhledem k tomu, že jde o přestupek spáchaný mezi synem a matkou, k zahájení řízení o Pk je po třeba osoby přímo postižené spácháním přestupku
 
- dne 18.6.2021 cestou PČR oznámena dopravní nehoda dvou osobních vozidel s drobným zraněním na křižovatce U Váhy v k.o. Roztoky – hlídka na místo, na místě rychlá zdravotnická pomoc, která ošetřovala jednoho z účastníků dopravní nehody, usměrňování provozu, na místo též hlídka PČR Libčice a později policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha – venkov, která si na místě převzala dopravní nehodu k realizaci jejich zadokumentování
 
- dne 17.6.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo Škoda Favorit, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, provedenou lustraci v evidenci vozidle dle zjištěného VIN vozidla zjištěn provozovatel vozidla, dále zjištěno, že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky, výzva provozovateli nezasílána, neboť zjištěno jeho úmrtí
 
- dne 16.6.2021 oznámena rvačka na Tyršově náměstí v místě u fontány – hlídka na místo, na místě již klid, na místě bylo provedeným šetřením zjištěno, že došlo k napadení mezi zákazníkem pizzerie a prodavačem této pizzerie, ke zranění osob nedošlo, ke škodě na majetku také nedošlo, orientační dechovou zkouškou na alkohol zjištěno u obou účastníků rvačky, že požili alkoholické nápoje před rvačkou, na místo též hlídka PČR Libčice, která si na místě událost převzala k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 16.6.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka PID, tato průkazka uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěno bydliště majitele průkazky, majitel vyrozuměn cestou OP Velké Přílepy
 
- dne 16.6.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v místě pod žalovskou vodárnou poškozené dopravní značení B-11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel, zadokumentováno, předáno řediteli TS Roztoky ke zjednání nápravy
 
- dne 14.6.2021 oznámen nález vysílače k elektrickému obojku v oblasti Řivnáče, nalezený vysílač uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky, zjištěna majitelka, majitelce nalezený vysílač k obojku předán
 
- dne 13.6.2021 oznámen nález svazku klíčů v ulici Hálkova, který donesl oznamovatel na MP Roztoky, nalezený svazek 9 kusů klíčů uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky ( oznamovatelem)
 
- dne 12.06.2021 oznámen nález občanského průkazu v ulici Na Vyhlídce, který donesl oznamovatel na MP Roztoky, provedenou lustrací v evidenci bylo zjištěno, že OP je evidován jako ztracený a majitel má již vydaný jiný, nalezený OP bude zaslán příslušnému správnímu odboru
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL