Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 28.2.2021 oznámeno, že na střeše vodárny v Žalově na Holém vrchu se pohybují osoby, které tam nemají co dělat – hlídka na místo, na místě zadrženy na oploceném pozemku nezletilé osoby, které na tomto pozemku nemají co dělat, nezletilé osoby předány zákonným zástupcům, řešeno domluvou
 
- dne 28.2.2021 cestou PČR oznámeno žádost o prověření oznámení, že před objektem občerstvení U zvířátek dochází ke konzumaci alkoholu na veřejnosti přes zákaz vydaný nařízením vlády – hlídka na místo, na místě zastiženy dvě osoby, které konzumovaly alkoholické nápoje – pivo na veřejnosti, upozorněni na porušení nařízení vlády, věc přestupku vyřešena domluvou, dále hovořeno s provozovatelem tohoto občerstvení, tento upozorněn na porušování vládního nařízení ze strany jeho zákazníků, kterým prodává alkohol z okénka
 
- oznámen nález Izis karty a platební karty v ulici Bělina, zjištěna majitelka těchto nalezených karet, tato vyrozuměna, nálezce majitelce předal nalezené věci sám
 
- dne 28.2.2021 oznámena cestou PČR žádost o asistenci při otevření bytu v bytovém domě v ulici Masarykova, kdy bylo oznámeno sousedy, že z tohoto bytu je slyšet volání o pomoc a nelze se do bytu dostat – hlídka na místo, na místě hasičský záchranný sbor, který provedl otevření bytu ( využito ustanovení § 16 z. 553/1991 Sb. - oprávnění otevření bytu), uvnitř bytu nalezen ve vaně senior, který se nedokázal vůbec pohybovat, vytažen z vany, na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která si převzala seniora do své péče, na místo též hlídka PČR Libčice, která si událost převzala k realizaci jejich zadokumentování
 
- dne 27.2.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženky s finanční hotovostí, platební karty a dokladem totožnosti, zjištěna majitelka, tato vyrozuměn a následujícího dne majitelce nalezená peněženka předána
 
- dne 26.2.2021 oznámen újezd bez zaplacení za natankované palivo od BČS MOL v Přílepské ulici – hlídka na místo na místě zjištěno, že řidič vozidla tov. zn. VW Sharan natankoval do palivové nádrže vozidla palivo Diesel EVO a odjel od BČS aniž by na pokladně v shopu zaplatila za toto natankované palivo, po shlédnutí kamerového záznamu zjištěna r.z. vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka vozidla, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016
 
- dne 26.2.2021 oznámen újezd bez zaplacení za natankované palivo od BČS MOL v Přílepské ulici – hlídka na místo na místě zjištěno, že řidička vozidla tov. zn. Škoda Fabia natankovala do palivové nádrže vozidla palivo Natural 95 a odjela od BČS aniž by na pokladně v shopu zaplatila za toto natankované palivo, po shlédnutí kamerového záznamu zjištěna r.z. vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozuměn, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., téhož dne byla zjištěna odpovědná řidička vozidla, tato uvedla, že skutečně toho dne tankovala na BČS MOL v Přílepské ulici, poté si kupovala v shopu ještě nějaké zboží a při placení pravděpodobně zapomněla nahlásit natankované palivo, neudělal to úmyslně, po vyrozumění zajela ještě téhož dne BČS MOL a neuhrazenou částku uhradila
 
- dne 26.2.2021 v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškození vozidla tov. zn. VW Golf, zaparkovaného na parkovišti u prodejny Tesco v Lidické ulici – hlídka na místo, na místě, na místě zjištěno, že u vozidla je poškozena skleněná výplň okna levých předních a levých zadních dveří, a je vypáčen zámek levých předních dveří, vizuálně nebylo zjištěno, že by z vozidla bylo něco odcizeno, zadokumentováno, jedná se o vozidle dlouhodobě odstavené na tomto parkovišti, provedenou lustrací zjištěn provozovatel vozidla, proveden pokus o vyrozumění tohoto provozovatele cestou strážníků MP Jablonec nad Nisou, osoby které naposledy užívaly toto vozidlo, byly na tomto místě zadrženy v květnu 2019 hlídkou MP Roztoky v souvislosti s pácháním trestné činnosti nejen na území města Roztoky, byly předány PČR a v současné době jsou ve výkonu trestu, podezřelé osoby i s vozidlem v té době byly předány PČR, vzhledem k tomu, že vozidlo v současné době je nezajištěno a nelze ho na místě předat provozovateli bylo rozhodnuto o zajištění tohoto vozidla a toto bylo převezeno do areálu TS Roztoky v Lidické ulici, kde je zajištěno před dalším poničením, či rozkrádáním, informována PČR Libčice
 
- dne 26.2.2021 oznámeno poškození oplocení a poškozeného ovocného stromu na pozemku zahrádkářské kolonie v ulici Nad Vinicemi, které byly poškozeny nákladním vozidlem tov. zn. Tatra – hlídka na místo, na místě zjištěno, že řidič NA při nakládání tohoto vozidla, vystoupil z vozidla, toto se rozjelo a najelo do oplocení zahrádkářské kolonie, které poškodilo a na pozemku této zahrádkářské kolonie narazilo do ovocného stromu, o který se zastavilo a který toto vozidlo poškodilo, ke zranění osob nedošlo, pouze hmotná škoda a to jak na vozidla, tak i na oplocení zahrádkářské kolonie a na ovocném stromě, orientační dechová zkouška na alkohol u tohoto řidiče negativní, provedeným šetřením dle tvrzení řidiče zjištěno, že tento vozidlo před vystoupením z vozidla zabrzdil, zjištěny majitelé pozemku v zahrádkářské kolonii, tito vyrozuměni, dostavili se na místo, PČR informována, nakonec věc řešena po dohodě mezi provozovatelem vozidla a vlastníkem poškozeného pozemku, pouze oznámením na pojišťovnu z důvodu náhrady škody z povinného ručení vozidla
 
- dne 25.2.2021 nález platebních karet ve schránce důvěry MP Roztoky, nalezené platební karty uloženy na MP Roztoky jako nález, v následujících dnech odeslány příslušnému bankovnímu ústavu
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL