Pátek, Prosinec 09, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 13.8.2022 v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru před bytovým domem v ulici Felklova – hlídka na místo, na místě zjištěna podezřelá osoba, která rušila noční klid a dobývala se na balkon svého bývalého manžela, tato osoba byla v podnapilém stavu, byla vyzvána, aby zanechala svého jednání na toto nereagovala, a byla dále vyzvána k tomu, aby předložila svůj doklad totožnosti, toto odmítla a byla agresivní, bylo využito ustanovení § 18 z.č. 553/1991 Sb. a bylo využito donucovacích prostředků – hmaty, chvaty, vzhledem k tomu, že osoba nebyla schopna prokázat svoji totožnost, bylo využito ustanovení § 13 z.č. 553/1991 Sb. a osoba byla předvedena na PČR Libčice ke zjištění její totožnosti, zde byla zjištěna její totožnost, byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, vzhledem k tomu, že si podezřelá osoba stěžovala na bolest ruky a zad, byla jí přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která jí ošetřila na místě a poté byla tato osoba převezena do nemocničního zařízení, o použití donucovacích prostředků byl hlídkou MP Roztoky sepsán úřední záznam, osoba pověřená vedením MP Roztoky byla o použití donucovacích prostředků informována, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) ( neuposlechnutí výzvy) a písm. d) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu)
 
- dne 12.8.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v regálu v prostoru prodejny vzala zboží toto si schoval za opasek svých kalhot a pronesl přes pokladnu, aniž by toto zboží na pokladně zaplatil, u východu z prodejny byl zadržen ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 12.8.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky byl nalezen OP, tento OP byl uložen na MP Roztoky jako nález, v následujících dnech bude odeslán příslušnému referátu evidence osobních dokladů
 
- dne 12.8.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v regálu v prostoru prodejny vzala zboží toto si schoval za opasek svých kalhot a pronesl přes pokladnu, aniž by toto zboží na pokladně zaplatil, u východu z prodejny byl zadržen ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 10.8.2022 oznámen volně pobíhající pes v místě Na Koruně v ulici Riegrova s tím, že oznamovatelka tohoto psa dovezla na MP Roztoky, nalezená pes umístěn do záchytného kotce MP, prohlídkou psa zjištěn čip, který je registrován v registru majitelů psů, provedeno vyrozumění majitelky, tato se dostavila na MP Roztoky k převzetí nalezeného psa, nalezený pes jí byl předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 8.8.2022 oznámen nález prstýnku z bílého kovu na dětském hřišti v ulici Obránců míru, který oznamovatel donesl na MP Roztoky, nalezený prstýnek uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- dne 7.8.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Poděbradova odstavené jízdní horské kolo zn. Track, nalezené jízdní kolo uloženo na MP Roztoky jako nález zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 7.8.2022 oznámen volně pobíhající pes v ulici Jana Palacha v místě u prodejny Albert – hlídka na místo, nalezený pes odchycen, převezen na MP Roztoky a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při kontrole psa zjištěn čip, který je registrován v registru majitelů zvířat, cestou registru vyrozuměna majitelka tato se dostavila na MP Roztoky a její nalezený pes jí byl předán v pořádku, věc podezření z přestupku dle § 27 odst. 2 písm. g) zák. č. 246/1992 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 5.8.2022 v nočních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Najdrova , kterého dovedl oznamovatel na MP Roztoky, nalezeného psa od oznamovatele převzali strážníci MP Roztoky, provedenou kontrolou psa se nepodařilo zjistit čip, nalezený pes byl umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, v průběhu dne zjištěn majitel tohoto psa, nalezený pes mu byl předán v pořádku, věc podezření z přestupku dle § 27 odst. 2 písm. g) zák. č. 246/1992 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 5.8.2022 v nočních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Najdrova s tím, že oznamovatel tohoto psa odchytil – hlídka na místo, tato psa od oznamovatele převzala a tohoto umístila do záchytného kotce MP, při kontrole psa zjištěn čip, který je registrován v Národním registru majitelů zvířat, cestou registru vyrozuměna majitelka tato se dostavila na MP Roztoky a její nalezený pes jí byl předán v pořádku, věc podezření z přestupku dle § 27 odst. 2 písm. g) zák. č. 246/1992 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL