Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 14.5.2022 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že jedna z podezřelých osob byla zadržena zaměstnanci prodejny, ostatní dvě podezřelé osoby z místa utekly – provedeno místní pátrání po těchto dvou podezřelých osobách dle získaného popisu s negativním výsledkem, v prodejně Albert bylo zjištěno, že podezřelá osoba si zboží uložila do nákupního košíku a prošla přes pokladní linii prodejny, aniž by zboží zaplatila, poté se snažila z prodejny utéct i s odcizeným zbožím, a tuto osobu se zaměstnancům prodejny podařilo zadržet až na Tyršově náměstí, poté co opustila prodejnu, ostatní dvě osoby muž a žena, těm se podařilo utéct, podezřelá osoba se ke krádeži doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, věc přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., byla vyřešena s podezřelou sobou uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 
- dne 13.5.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici U školky v místě vedle žalovské vodárny, že na panelové cestě chybí sklápěcí železná závora, na místě zjištěno, že tato je ulomená dalším šetřením horní část závory nalezena odhozená v trávě bedle panelové komunikace, zadokumentováno, oznámeno řediteli TS Roztoky, tomu také předána ulomená horní část železné sklápěcí závory, provedenou prohlídkou kamerových záznamů z kamery monitorující prostor, kde je umístěna závora bylo zjištěno, že předchozí den v podvečerních hodinách tuto závoru poškodilo vozidlo tov. zn. Peugeot, které vyjíždělo z prostoru, kde je vjezd motorových vozidel, tj. z prostor Holého vrchu směrem do ulice U Školky a narazilo do této závory a tuto závoru poškodilo, zjištěna r.z. tohoto vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tento kontaktován, věc přestupku v dopravě dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) z,č. 361/2000 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě, poškozená závora bude po dohodě s ředitelem TS Roztoky opravena samotným přestupcem
 
- dne 13.5.2022 v rámci hlídkové činnosti bylo nalezeno na parkovišti naproti domu č.p. 706 v ulici Obránců míru v Roztokách odstavené vozidlo tov. zn. Ford Mondeo combi , šedá metalíza, bez tabulek r.z., nečitelné VIN číslo, zadokumentováno, nález tohoto vozidla oznámen Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 12.5.2022 oznámen nález peněženky s obsahem „lítačky a platební karty Mastercard Raiffeisen Bank na Tyršově náměstí, nalezená peněženka uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, téhož dne se dostavil na MP Roztoky a nalezená peněženka s obsahem mu byla předána
 
- dne 12.5.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění veřejného prostranství vedle křižovatky ulic Svobody a Zeyerova, kde byla zjištěna hromada ořezaných větví ze stromu
 
- dne 11.5.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen klíč na koženkovém pásku se zavěšenou karabinkou ze žlutého kovu, nalezený klíč je uložen na MP Roztoky jako nález
 
- dne 11.5.2022 oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici, kdy řidič tov. zn. Volkswagen natankoval do palivové nádrže vozidla naftu a od BČS odjel aniž by u pokladny uhradil částku za natankované palivo, dle kamerového záznamu zjištěna r.z. vozidla, na vozidle zjištěna r.z. mpz Bulharska, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 10.5.2022 oznámen nález koloběžky zn. Ripper Blody Gold, která byla nalezena u skeatbordové hřiště vedle restaurace La Stella v Roztokách – Žalově, a kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky, nalezená koloběžka je uložena na MP Roztoky jako nález
 
- dne 10.5.2022 oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Bronzová, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. a.) z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 10.5.2022 ve schránce důvěry nalezena tzv. psí známka Města Roztoky, uložena na MP Roztoky jako nález
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL