Středa, Leden 29, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 19.11.19 oznámeno cestou PČR odcizení vozidla Renault Scenic z parkoviště v ulici Braunerova, provedeným pátráním a kontrolou v systému Look zjištěno, že odcizené vozidlo v nočních hodinách opustilo Roztoky, zadokumentování krádež vozidla na místě řešila PČR Libčice
 
- dne 18.11.19 oznámen volně pobíhající pes v Lidické ulici u Tesca – hlídka na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, u psa nezjištěn čip, odchycený pes zveřejněn na facebooku skupina Roztoky, dalším šetřením zjištěn majitel psa, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 18.11.19 oznámen nález peněženky s doklady a finanční hotovostí v ulici Máchova, vyrozuměn majitel, majiteli nalezená peněženka předána
 
- dne 17.11.19 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena na místě ochrankou prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložil zboží do batohu, který měla při sobě, a prošla přes pokladny aniž by odcizené zboží zaplatila, a při odchodu z prodejny byla zadržena u východu z prodejny ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.)- bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 15.11.19 oznámen ležící muž u novinového stánku v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě zjištěna podnapilá spící osoba, tato probuzena a vykázána z místa, osoba odešla do místa bydliště, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. e.) z.č. 251/2016 Sb. ( veřejné pohoršení)
 
- dne 15.11.19 oznámeno vloupání do domu v ulici Zaorálkova – hlídka na místo, zajištění místa vloupání do rodinného domu, na místo hlídka PČR Libčice, která si místo převzala k realizaci zadokumentování trestného činu krádeže vloupáním
 
- dne 13.11.19 nález dětské kabelky na oplocení pozemku MP Roztoky, uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a Města Roztoky
 
- dne 13.11.19 nález svazku klíčů ve schránce důvěry, uloženo na MP roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a Města Roztoky
 
- dne 12.11.19 oznámen nález obálky s finanční hotovostí na Tyršově náměstí ze dne 11.11.19, kterou oznamovatelka donesla na MP Roztoky, uloženo na MP jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, Facebooku (skupina Roztoky), následujícího dne zjištěn majitel a nalezená obálka s finanční hotovostí mu byla předána
 
- dne 12.11.19 oznámeno volné pobíhání ovce – jehněte v ulici Wolkerova – hlídka na místo, provedeným šetřením zjištěn majitel tohoto jehněte, tento vyrozuměn, tento zajistil odchyt a odvedení jehněte do ohrady, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL