Sobota, Březen 23, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 2.1.19 v rámci hlídkové činnosti zjištěna propadlá část vozovky komunikace ulice Nad Vinicemi, místo vyznačeno, předáno řediteli TS Roztoky ke zjednání nápravy,
 
- dne 2.1.19 oznámen pohyb dvou volně pobíhajících koňů bez doprovodu po komunikaci silnice č. II/242 u odbočky na Úholičky v k.o. Úholičky – výjezd na místo, na místo též hlídka PČR dopravního inspektorátu Praha – venkov a hlídka Obecní policie Velké Přílepy, zjištěna majitelka tato se dostavila na místo a koně si zajistila, ke zranění, ani k žádné škodě nedošlo
 
- dne 1.1.19 v nočních hodinách oznámeno cestou PČR, že v prostoru parkoviště u Tesca v Lidické ulici pobíhá muž s nožem v ruce a vyhrožuje sebevraždou – výjezd na místo, na místě před prodejnou chovatelských potřeb hlídkou spatřena osoba, která v ruce držela nůž a krvácela na pravé ruce, výzvu strážníků odložila nůž a při prohlídce osoby zjištěno, že krvácí z palce pravé ruky, kde měla řezné poranění, provedena první pomoc a pomocí sterilního obvazu zastaveno krvácení, na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, a poškozený byl sanitním vozem po ošetření převezen do nemocničního zařízení FN Motol, zajištěn nůž, kterým si způsobil zranění, vyrozuměna matka poškozeného, o celé události informována PČR Libčice, která se vzhledem k zaneprázdněnosti nemohla dostavit na místo,
 
- dne 1.1.19 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti byla v ulici Mühlbergerova kontrolována osádka vozidla tov. zn. VW Passat a při kontrole řidiče vozidla bylo zjištěno, že tento je pod vlivem alkoholu a že před jízdou požil alkoholický nápoje, provedena orientační dechová zkouška ( 2,34 promile alkoholu v krvi) na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si věc převzala i s podezřelou osobou k realizaci zadokumentování podezření z tr. činu
 
- dne 1.1.19 v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi bratry v domě v ulici Mühlbergerova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo pouze k hádce mezi bratry, kdy jeden z bratrů měl urážet v podnapilém stavu toho druhého a urážel i svojí matku, k napadení nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb..
 
- dne 1.1.19 oznámen nález dvou odložených batohů na autobusové zastávce Levý Hradec – výjezd na místo, nalezené batohy uloženy na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky, v následujících dnech zjištěni majitelé těchto nalezených batohů, nalezené batohy těmto předány
 
- dne 1.1.19 oznámena žádost PČR o prověření oznámení, že do objektu občerstvení Pohoda na Tyršově náměstí se má vloupávat nějaká osoba – výjezd na místo, na místě zjištěno, že ke vloupání nedošlo, ale před objektem leží osoba pod vlivem návykových látek, na místo též hlídka PČR Libčice, která si na místě osobu převzala k jejich další realizaci
 
- dne 1.1.19 po půlnoci oznámen nález mobilního telefonu zn. WILEYFOX na Tyršově náměstí v Roztokách, nalezený mobilní telefon je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky, v následujících dnech zjištěna majitelka a majitelce nalezený mobilní telefon předán
 
- dne 31.12.19 ve schránce důvěry nalezen svazek klíčů, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky
 
- dne 28.12.18 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Nad Vltavou s tím, že oznamovatelka dovedla tohoto psa na MP Roztoky, tento nalezený pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, následně zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL