Neděle, Únor 25, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 8.9.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Spěšného nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, bez tabulek r.z., nezjištěného VIN, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozované a nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla pozemní komunikace, nebo ke zjednání nápravy v technickém stavu vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 7.9.2023 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena bankovka, tato uložena na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a facebooku – skupina Roztoky
 
- dne 7.9.2023 oznámeno oznamovatelkou, že má obavy o zdraví svého otce - seniora, který bydlí sám v bytě bytového domu v ulici Masarykova a tento jí nebere telefon – hlídka na místo, na místě na zvonění na bytový zvonek uvnitř bytu nikdo nereagoval, bylo cítit jak se z bytu line zápach, na místo přivolán hasičský záchranný sbor, osádka rychlé zdravotnické pomoci a hlídka PČR, členové HZS za pomocí žebříku vstoupili do bytu bez pomoci násilí otevřeným oknem, následně zevnitř bytu otevřeli vstupní dveře, uvnitř bytu byl nalezen senior bez známek života, událost si na místě převzala hlídka PČR k jejich zadokumentování
 
- dne 7.9.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Spěšného nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Citroen Jumper, bez tabulek r.z., vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozované a nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla pozemní komunikace, nebo ke zjednání nápravy v technickém stavu vozidla, tato výzva zaslána i provozovateli vozidla, který byl zjištěn provedenou lustrací v evidenci vozidel a to dle zjištěného VIN vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 6.9.2023 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Jeronýmova, hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, zjištěna majitelka tohoto nalezeného psa, její nalezený pes jí byl předán v pořádku, věc podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g.) z.č. 246/1992 Sb. s ní byl vyřešen domluvou
 
- dne 4.9.2023 oznámeno, že před prodejnou Albert na Tyršově náměstí došlo k pokousání psa jiným psem – hlídka na místo, na místě zjištěno, že oba psi byly zajištěni na vodítku, ale došlo k jejich bližšímu kontaktu a i když to nejprve vypadalo, že si psi budou pouze hrát, tak větší ze psů napadl toho druhého a způsobil mu drobné poranění, obě majitelky psů byly na místě, zjištěna jejich totožnost, poučeni o náhradě škody a vzniklých výdajů s ošetřením a léčbou zraněného psa, majitelka psa, který napadl toho druhého slíbila, že vzniklé náklady z léčbou zraněného psa té druhé zaplatí
 
- dne 1.9.2023 oznámeno, že v prodejně Albert mají zadrženou agresivní osobu podezřelou z krádeže zboží – hlídka na místo, na místě hlídku kontaktovala manažér prodejny, který měl vedle sebe muže podezřelého z pokusu krádeže balíku chlazeného masa, kdy jak bylo provedeným šetřením zjištěno tato osoba měla vyndat tento balík masa z chladícího boxu a tento poté strčit do tašky, kterou měla u sebe, když podezřelou osobu oslovil manažér prodejny s tím, aby zboží nedával do tašky, ale do nákupního košíku, osoba tvrdila, že toto maso je jeho, že ho koupil v jiném obchodě, konkrétně v obchodě Lídl v Praze, avšak nebyl schopen toto doložit paragonem, stále tvrdil, že je jeho, choval se agresivně, a odmítal toto zboží dobrovolně vydat, vzhledem k tomu, že je důvodné podezření, že zboží pochází z krádeže bylo využito ustanovení § 17 z.č. 553/1991 Sb., a toto zboží bylo podezřelé osobě i přes jeho nevoli odejmuto, ještě předtím byl zaměstnancem prodejny Albert naskenován čárkový kód na etiketě balíčku chlazeného masa, které bylo ještě studené, a bylo zjištěno, že toto zboží pochází z prodejny Albert, věc kvalifikována a šetřena jako podezření pokusu krádeže dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., zboží vráceno na prodejnu, vzhledem k tomu, že podezřelá osoba nesouhlasila se spácháním přestupku bude věc výše uvedeného přestupku oznámena příslušnému správnímu orgánu, tj. Komisi pro projednávání přestupků při MÚ Roztoky
 
- dne 1.9.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Fabia nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, vzadu na vozidle byla umístěna tabulka r.z., která jak bylo zjištěno provedenou lustrací v evidenci vozidel na toto vozidlo nepatří, tato r.z. byla zajištěna, provedenou lustrací v evidenci vozidel dle zjištěného VIN vozidla bylo zjištěno, že vozidlo má status „ zániku vozidla“, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla u pozemní komunikace, tato výzva byla zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky, tabulka r.z. odeslána příslušnému referátu evidence vozidel
 
- dne 31.8.2023 oznámena žádost PČR o součinnost při pátrání po nezletilém autistickém chlapci, který se ztratil u dolního rybníka v ulici Tiché údolí v obci Únětice, hlídka na místo, společně s přivolanými hlídkami PČR provedeno pátrání v okolí dle získaného popisu nezletilého chlapce, chlapec nalezen jednou z hlídek PČR v místě u Lídlu v k.o. Horoměřice, nalezený chlapec předán v pořádku své matce
 
- dne 31.8.2023 v rámci hlídkové činnosti v dopoledních hodinách kontrolována osoba spící na lavičce v místě vedle fontány na Tyršově náměstí ), osoba probuzena, zjištěna její totožnost, jde o osobu dobře známou hlídce MP, tato zapáchající, podnapilá osoba vykázána u tohoto místa, osoba odešla, nepořádek, který měla vedle sebe na zemi si po sobě uklidila, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e,f) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL