Čtvrtek, Červenec 02, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 6.4.2020 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – hlídka na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prodejně vzala zboží z regálu toto si uložila a do batohu a prošla sním oddělením zeleniny aniž by zboží na prodejně zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny, podezřelá osoba se ke krádeži doznala a odcizené věci vrátila na prodejnu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a.) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 6.4.2020 v rámci hlídkové činnosti kontrolovány před vstupem do prodejny Tesco v Lidické ulici dvě osoby popíjející pivo a bez nasazených ochranných pomůcek zakrývající dýchací cesty, poučeni o porušování nařízení vlády, vyzváni ke zjednání nápravy, tak i učinili a nasadily si ochranné pomůcky zakrývající dýchací cesty, dále poučeni o tom, že požívání alkoholu na veřejnosti je zakázáno OZV města Roztoky, věc přestupku vyřešena dle zákona
 
- dne 5.4.2020 oznámeno, že v ulici Kroupka běží divoké prase a to směrem k Albertu – hlídka na místo, divoké prase mezitím pokračovalo přes park na Tyršově náměstí, dále ulicí Legií a až k poli, vyrozuměn člen mysliveckého sdružení
 
- dne 5.4.2020 oznámeno porušení OZV města Roztoky o regulaci hluku a to z prostor kotelny v Čapkově ulici, kde dělníci pracovali s hlučným elektrickým nářadím v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli – hlídka na místo, na místě již klid, kontaktován oznamovatel, který uvedl, že dělníci před příjezdem hlídka na místo hlučnou činnost ukončili, na pozemek se nebylo možno dostat ( vstup uzamčený) a ani se nepodařilo z firmy provádějící rekonstrukci na místě kontaktovat, cestou oznamovatele ( p. místostarosta) byl vyrozuměn ředitel firmy zpravující kotelnu, který byl p. místostarostou vyzván k ukončení prací
 
- dne 4.4.2020 oznámen volně pobíhající pes v ulici Wolkerova – hlídka na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, zjištěna majitelka psa, která byla vyrozuměna, pes majitelce předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 4.4.2020 v rámci hlídkové činnosti zjištěn volně pobíhající pes na Tyršově náměstí, tento pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, u prsa zjištěn čip, tento evidován v Národním registr majitelů zvířat, vyrozuměna majitelka psa, této předán pes v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 3.4.2020 oznámeno rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou z jednoho z pokojů na ubytovně Renova v Přílepské ulici – hlídka na místo, na místě zjištěn zdroj hluku, řešeno na místě s obyvatelkou tohoto pokoje, zjištěna rodinná oslava, vyzvána ke ztišení hudby, což osoba udělala, věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu)
 
- dne 3.4.2020 v rámci hlídkové činnosti kontrolovány v prostoru parku na Tyršově náměstí dvě osoby, které konzumovali alkohol a znečišťovali veřejné prostranství, upozorněni na porušení OZV města Roztoky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti a přestupek dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb., ( znečišťování veřejného prostranství), zároveň porušili nařízení vlády povinnost nošení ochranných pomůcek, zakrývající dýchací cesty, vyzváni ke zjednání nápravy, ukončili konzumaci alkoholu na veřejnosti, uklidili nepořádek po sobě a nasadili si ochranné pomůcky zakrývající dýchací cesty, věc přestupků na místě vyřešena
 
- dne 3.4.2020 oznámeno odcizení plastových ohradníku včetně vodícího lanka z ohrady koní v oblasti Holého vrchu – hlídka na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení 8 odst. 1 písm. a)- bod 1 ( krádež) z.č 251/2016 Sb.
 
- dne 3.4.2020 oznámeno narušení občanského soužití v psaném textu na facebooku, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL