Pátek, Listopad 15, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 6.9.19 oznámení o spícím muži na schodech u budovy MěÚ Roztoky, hlídka na místo, zjištěn občan Roztok, který šel oznámit ztrátu dokladů a peněženky, avšak vzhledem k „únavě“ usnul na schodech, muž vykázán z místa, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) z.č. 251/2016 Sb. (veřejné pohoršení)
 
- dne 5.9.19 oznámení o dopravní nehodě v ulici Jantarová, hlídka na místo, usměrňování dopravy, věc předána SDN PČR Praha-venkov
 
- dne 4.9.19 oznámení o vytrhání květin z květináče na Tyršově nám. a jejich naházení do fontány. TSM Roztoky zajistily vyčištění fontány a úklid, vyžádán kamerový záznam, věc dále řešena jako přestupek proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb. a přestupek proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f. ) z.č. 251/2016 Sb
 
- dne 3.9.19 v rámci hlídkové činnosti provedena kontrola skupiny mladistvých na požívání alkoholu nezletilými - bez požití alkoholu
 
- dne 3.9.19 oznámení o poškrábání boku zaparkovaného vozidla v ulici Braunerova, věc řešena jako přestupek
 
- dne 2.9.19 nález jízdního kola ve stráni v ulici Nad Vltavou, jízdní kolo uloženo na MP Roztoky
 
- dne 2.9.19 oznámení o zmateném muži, zjištěná osoba následně předána matce – opatrovník
 
- dne 1.9.19 oznámení o odpadcích v ulici Braunerova pod okny na trávě, vyžádán kamerový záznam z místa, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f. ) z.č. 251/2016 Sb.,
 
- dne 1.9.19 oznámení o stavební činnosti v neděli na objektu ZŠ Žalov, hlídka na místo, práce povoleny MěÚ Roztoky – výjimka z OZV
 
- oznámení o volně pobíhajícím psovi v ulici Opletalova - hlídka na místo, proveden odchyt, pes umístěn do kotce u MP Roztoky, zjištěn chovatel, pes předán bez závad, věc řešena jako přestupek dle § 27/1, písm. q) zák.č. 246/1992 SB., na ochranu zvířat proti týrání, zjištěn majiteli, majiteli pes předán v pořádku
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL