Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 4.11.2023 v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách v ulici 17. Listopadu kontrolována osoba, kdy provedenou lustrací bylo zjištěno, že tato osoba prochází pátráním po osobách, osoba zadržena přivolána hlídka PČR Libčice, která si osobu na místě převzala k jejich dalšímu opatření
 
- dne 3.11.2023 oznámena krádež zboží v prodejně Pepco v ulici Masarykova s tím, že byla zadržena podezřelá osoba pracovníky prodejny – hlídka na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny dala zboží do kabelky a toto zboží aniž by ho uhradila na pokladně, pronesla přes vstupní dveře prodejny, a kdy začalo houkat výstražné zařízení na vstupní bráně, tak poté byla zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži se doznala a odcizené věci vrátila na prodejnu, zjištěna totožnost podezřelé osoby, která je z minulosti hlídce dobře známá, provedenou lustrací v evidencích PČR bylo zjištěno, že tato osoba byla v posledních třech letech potrestána za majetkovou trestnou činnost, vzhledem k tomu byla jako osoba podezřelá z tr. činu krádeže dle ustanovení § 205 odst. 2 tr. zákoníku předána PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování
 
- dne 2.11.2023 oznámeno poškozené čidlo semaforu v místě u Tropicu v Nádražní ulici – hlídka na místo, na místě zjištěno, že semafory fungují, ale jsou kratší intervaly na průjezd vozidel, tj. signálu zelená, dále zjištěno že čidlo je ohnuté k zemi, kontaktován zástupce firmy AVE spravující chod těchto semaforu a tento informován o závadě
 
- dne 2.11.2023 oznámeno poškození nerezové hřbitovní svítilny na hřbitově na Levém Hradci – hlídka na místo, na místě provedeno šetření, pořízena fotodokumentace, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a ) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 31.10.2023 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v obci Únětice v místě Náves odstavené evidentně dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Peugeot 206, provedenou lustrací v evidenci vozidle bylo zjištěno, že nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, dále byl provedeným šetřením v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, vozidlo neprochází pátráním po odcizených vozidlech, oznámeno OÚ Únětice
 
- dne 30.10.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na okraji komunikace ulice Vraštilova odstavené evidentně dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. zn. Suzuki Swift, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a zjištěn provozovatel vozidla, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo ke zjednání nápravy ve způsobilosti provozu vozidla na pozemních komunikacích, zadokumentována, výzva zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky
 
- dne 24.10.2023 oznámeno odcizení plechové popelnice před domem v ulici Sedláčkova – hlídka na místo, provedeno místní šetření a pátrání po odcizené popelnici s negativním výsledkem, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 23.10.2023 žádost PČR o asistenci HZS při otevření zabouchnutých vchodových dveří domu v ulici Zaorálkova – hlídka na místo, na místě HZS, které provedlo otevření vchodových dveří domu za přítomnosti majitelky tohoto domu, bez poškození vchodových dveří
 
- dne 18.10.2023 oznámen nález koloběžky v ulici Masarykova, nalezená koloběžka uložena na MP Roztoky, provedeným šetřením zjištěno, že jde o koloběžku, která byla odcizena dne 21.9.23 před vchodem do objektu Základní školy Zdeňky Braunerové na Školním náměstí, jejíž krádež šetřila PČR Libčice, cestou PČR Libčice zjištěna majitelka, tato vyrozuměna a následně jí byla nalezená koloběžka předána
 
- dne 18.10.2023 oznámeno, že v objektu firmy Kazimour v místě bývalého krechtu na křižovatce v místě U váhy v k.o. Únětice, má oznamovatel tři cizí osoby, které přistihl, že chtějí mu tam něco ukrást.- na místo se vydala hlídka MP Roztoky, už v průběhu jízdy hlídky na místo v době kdy hlídka MP Roztoky vyjížděla z Roztok směrem na křižovatku U Váhy, volal oznamovatel, že dva z nich nasedají do auta červené barvy tov. zn. Seat a chtějí z místa odjet, v době telefonátu sdělil, že vozidlo odjíždí přes křižovatku směrem na Únětice, to už hlídka MP Roztoky na viděla toto červené vozidlo, jak jede směrem na Únětice, tak to sdělila i oznamovateli, že za tímto vozidlem jede, oznamovatel hlídce sdělil, že jedna osoba zůstala na místě a tuto má u sebe, služební vozidlo odbočilo na křižovatce U Váhy směrem na Únětice, to se červené vozidlo ztratilo na horizontu, při sjíždění z kopce směrem k Úněticím si hlídka všimla červeného vozidla jak jede po polní cestě vlevo směrem k Holému vrchu, za vozidlem se zvedal prach, do tohoto místa je však vjezd zakázán dopravním značením B11 – zákaz vjezdu všem motorovým vozidlem, služební vozidlo pronásledovalo červené vozidlo, které jelo po polní cestě álejí směrem k žalovské vodárně, zabočilo přes louku vpravo a pokračovalo až k panelové cestě v ulici Ke školce, kde zaparkovalo na parkovišti v úrovni žalovské vodárny, v době příjezdu hlídky na místo z místa řidiče vystupovala mladá slečně a na místě spolujezdce seděl mladý muž, provedenou kontrolou cestou lustrace PČR Libčice zjištěna totožnost řidičky, která u sebe neměla žádný doklad totožnosti a ani osvědčení o registraci vozidla tov. zn. Seat Cordoba, červené barvy, provedenou lustrací bylo dále zjištěno, že řidička vozidla má vydaný platný zákaz řízení motorových vozidle, vzhledem k tomu na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si na místě převzala osoby k realizaci jejich zadokumentování jak podezření z tr. činu maření výkonu úředního rozhodnutí, tak i pokusu krádeže v areálu firmy Kazimour, kde byla zajištěna ještě třetí podezřelá osoba, u řidičky provedena orientační dechová zkouška na alkohol, tak i test na požití návykové látky před jízdou
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL