Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 23.2.2021 oznámeno odcizení 3 párů bot z chodby bytového domu v ulici Najdrova, věc kvalifikován aa šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 23.2.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici Jungmannova tabulka r.z. , tato zajištěna a uložena na MP Roztoky jako nález, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, ze kterého se tato tabulka r.z. ztratila, provozovatel vyrozuměn, v následujících dnech provozovateli nalezená tabulka r.z. vrácena
 
- dne 23.2.2021 oznámen újezd bez zaplacení za natankované palivo od BČS MOL v Přílepské ulici – hlídka na místo na místě zjištěno, že řidič vozidla tov. zn. Ford Mondeo natankoval do palivové nádrže vozidla palivo Natural 95 a odjel od BČS aniž by na pokladně v shopu zaplatil za toto natankované palivo, po shlédnutí kamerového záznamu zjištěna r.z. vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozuměn cestou policistů PČR Libčice, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.
 
- dne 21.2.2021 oznámen újezd od BČS MOL v Přílepské ulici ze dne 19.2.21, kdy řidič vozidla natankoval palivo a od BČS odjel – hlídka na místo, provedeným šetřením bylo zjištěno, že řidič vozidla na tankoval do palivové nádrže vozidla VW palivo Natural 95 v hodnotě 200,- Kč a odjel BČS MOL odjel aniž by u pokladny tuto částku za natankované palivo zaplatil, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozuměn, jeho vytěžením bylo zjištěno, že skutečně v předmětné době tankoval u BČS MOL do svého vozidla palivo benzín Natural za 200,- Kč, v shopu si kupoval ještě nějaké zboží, a jak uvedl obsluze BČS hlásil i tankované palivo, ta pravděpodobně zapomněla mu částku za natankované palivo přičíst, takže k nezaplacení částky nedošlo úmyslným jednáním z jeho strany, po vyrozumění uvedl, že ihned jede uhradit dlužnou částku, tak i učinil a dlužnou částku na BČS MOL uhradil
 
- dne 20.2.2021 oznámen nález tabulky r.z. v prostoru BČS MOL v Přílepské ulici – hlídka na místo, provedena lustrace v evidenci vozidel, zjištěn provozovatel vozidla, provozovateli nalezená tabulka r.z. předána
 
- dne 20.2.2021 oznámeno narušení občanského soužití a veřejného pořádku v prostoru zahrádkářské kolonie U Zastávky v Roztokách – Žalově, kdy podezřelá osoba měla nadávat kolemjdoucím a měla kopat do popelnice – hlídka na místo, v době příjezdu hlídky na místo na místě již klid, od svědků zjištěn skutečný stav věci, zjištěna podezřelá osoba, tato byla již v klidu, věc podezření z výše uvedených přestupků vyřešena na místě domluvou
 
- dne 19.2.2021 v rámci hlídkové činnosti v pozdních nočních hodinách nalezeny poblíž autobusové zastávky v ulici Rýznerova v obci Únětice tři jízdní kola ( jedno pánské, jedno dámské a jedno dětské kolo), vyrozuměn starosta obce Únětice, nalezená kola umístěna do kolny při OÚ Únětice
 
- dne 19.2.2021 oznámen volně pobíhající pes v ulici Obránců míru – hlídka na místo, pes odchycen, převezen na MP Roztoky a umístěn do záchytného kotce MP, prohlídkou psa zjištěn čip, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku del ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb.
 
- dne 18.2.2021 oznámen nález finanční hotovosti na přechodu pro chodce před objektem žalovské školy v Zaorálkově ulici, nalezená finanční hotovost uložena na MP jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku skupina Roztoky
 
- dne 17.2.2021 v rámci hlídkové činnosti v ulici Nad Vinicemi zjištěn zábor veřejného prostranství před domem, kde se provádí rekonstrukce domu zabírá chodník a část komunikace zásobník na směs na omítky a kontejner, zadokumentováno, provedeno šetření k tomu, kdo je odpovědný za tento zábor veřejného prostranství, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) z.č. 251/2016 Sb.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL