Středa, Srpen 10, 2022
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.5.2022 oznámena dopravní nehoda v ulici Čáslavského, kdy řidič vozidla Ford Fusion naboural do zaparkovaného vozidla tov. zn. Toyota Yaris, a že je podezření, že řidič vozidla je v podnapilém stavu – hlídka na místo, na místě zajištěn řidič vozidla Ford Fusion, byla zjištěna jeho totožnost, tato osoba byla zjevně pod vlivem alkoholu, na místo vyžádána PČR Libčice a policisté Skupiny dopravních nehod PČR Praha – venkov, provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem, na místě předáno s řidičem policistům PČR ke jejich další realizaci zadokumentování dopravní nehody
 
- dne 9.5.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka Dopravního podniku hl. m. Prahy (Senior). nalezená průkazka uložena na MP Roztoky, provedenou lustrací v evidenci obyvatel zjištěno bydliště poškozeného, tento vyrozuměn cestou OP Velké Přílepy
 
- dne 9.5.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka s obsahem průkazky PID a finanční hotovostí, provedenou lustrací v evidenci obyvatel zjištěno bydliště poškozené a tato cestou MP Beroun vyrozuměna
 
- dne 9.5.2022 v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici Lidická „ Lítačka“, nalezená „Lítačka“ je uložena na MP Roztoky jako nález
 
- dne 8.5.2022 ve schránce důvěry nalezena látková peněženka zn. Sessions s obsahem průkazky dopravního podniku hl. m. Prahy ( pro dítě 6 -15 let), průkazu Městské knihovny v Praze, platební karta Arriva, finanční hotovosti a několik použitých papírových jízdenek PID, nalezená peněženka s obsahem je uložena na MP Roztoky, provedenou lustrací v evidenci obyvatel bylo zjištěno bydliště poškozené a proveden pokus o vyrozumění této osoby cestou MP Beroun, v následujících dnech se dostavil na MP Roztoky zákonný zástupce majitelky peněženky a tomuto byla nalezená peněženka s obsahem předána
 
- dne 7.5.2022 oznámen nález kasírtašky s obsahem finanční hotovosti, kterou oznamovatelka nalezla v Přílepské ulici a donesla na MP Roztoky, téhož dne zjištěn majitel a nalezená kasírtaška s obsahem mu byla předána
 
- dne 5.5.2022 v rámci hlídkové činnosti byla nalezena na Tyršově náměstí „ Lítačka“, tato uložena na MP Roztoky jako nález, v následujících dnech bude odeslána vydavateli firmě ICT Praha 7
 
- dne 4.5.2022 oznámen nález peněženky s obsahem osobních dokladů v kontejneru na papír ve dvoře technických služeb Roztoky v Lidické ulici – hlídka na místo, nalezená peněženka uložena na MP Roztoky jako nález, provedeno vyrozumění majitelky cestou MP Prahy 6, v následujících dnech se dostavila na MP Roztoky majitelka této peněženky a tato jí byla i s obsahem předána
 
- dne 2.5.2022 oznámen nález peněženky s platebními kartami ve schránce důvěry MP Roztoky, nález uložen na MP Roztoky
 
- dne 1.5.2022 oznámen volně pobíhající pes pobíhající po polní cestě od ulice Legií směrem na Holý vrch – hlídka na místo, pes odchycen, umístěn do záchytného kotce MP, při prohlídce psa zjištěn čip, cestou registru zvířat vyrozuměna majitelka, tato se téhož dne dostavila na MP Roztoky, a její nalezený pes jí byl předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, byla s ní vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL